Eğitim Portalı
Son Eklenen Dosyalar
Fotoğraf Galerisi
Okul Öncesi Beden Eğitimi
Okul Öncesi Beden Eğitimi

Okul Öncesindeki öğrenciler için Beden Eğitimi


Ekleyen : Portal Admini
İndirme Sayısı : 13490
Ekleme Tarihi : 30.07.2010 18:53:12
Boyut : 49 Kb
Etiketler : Beden, Eğitim, Dersi, okul, öncesi

»»» Dosyayı İndir «««

OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE BEDEN EĞİTİMİ VE ÖNEMİ

Çocuk durmadan hareket eden, tümüyle etkin bir varlıktır. Özellikle yürümeye başladıktan sonra sürekli hareket halindedir. Çocuk, organlarını çalıştırmak, iskelet yapısını kuvvetlendirmek, ciğerlerini geliştirmek için harekete muhtaçtır. Bu hareketlilik çocuğun hem fazla enerjisinin harcanmasını hem de bol bol besin ve oksijen alarak büyümesini sağlar. Görüldüğü gibi çocuğun gelişmesi için vücut organlarını çalıştırması son derece önemlidir.

Okul öncesi çağı çocuklarının en belirgin özelliklerin biri hareketli olmaları ise; çocukların bu hareket ihtiyacını karşılayacak en uygun etkinliklerden biri de beden eğitimi çalışmalarıdır. Bu çalışmalar çocuğun kas koordinasyonunun, dayanıklılığının, kuvvet ve esnekliğinin geliştirilmesinde büyük önem taşır. Bunun yanı sıra bu çalışmalar sırasında çocuk daha sağlıklı, daha mutlu bir birey olur. Çocuğun kendi kendine bir şeyler yaptığını fark etmesi onun daha güvenli ve bağımsız olmasını sağlar.

3-4 yaş çocuklarının koordinasyon özellikleri tam olarak gelişmediğinden zorlayıcı etkinliklerden kaçınmalı, çalışmalarda belirli zaman dilimlerinde yüklenme ve dinlenmeleri dengeli olarak ayarlanmalıdır. Bu yaş grubu çocukların hareketleri birbiri ile uyum göstermediğinden eşli egzersizlerden çok bireysel etkinliklere ağırlık verilmelidir. Koşma, sıçrama, sürünme, emekleme, fırlatma, atma gibi aktiviteler oyunlaştırılarak eğlenceli çalışmalar halinde sunulabilir.

4-5 yaş çocuklarının hareket becerilerini öğrenmeleri daha hızlı ve uyumludur. Bireysel çalışmaların yanında da eşli çalışmalara da yer verilmelidir. Oyun ağırlıklı olarak temel beceriler kazandırılabilir ve çeşitli egzersizler yaptırılabilir

5-6 yaş çocukları iki ya da daha fazla hareketi birleştirme becerisine sahip olurlar. Koordinasyon becerileri de diğer yaş gruplarına göre oldukça gelişmiştir. Karmaşık hareket becerilerini yapabilecekleri gibi takım oyunları ve yarışmalar da ilgilerini çekecektir.


Çocuğa okul öncesi dönemde verilecek olan sistemli ve programlı bir hareket eğitimi, ona sağlıkla ilgili alışkanlıkları, düzenli olmayı, iradesini kullanmayı ve iş birliği kazandıracaktır. Daha sonraki yaşamında spor yapma alışkanlığının temelleri bu eğitimle atılmış olacaktır. Kas kuvveti, dayanıklılık, esneklik ve çeviklik gibi temel beceri unsurları okul öncesi dönemdeki eğitimle gelişecektir.

Beden Eğitiminin en önemli hedeflerinden biri de kişiye, yaşam kültürü içinde spora gereksinim duyabilme yönünde jimnastik yapabilme alışkanlığı kazandırabilmektedir.

Tesis, malzeme, kültürel çevre, spor eğitimcisi faktörleri içinde spor eğitimi alanlarının(branşlarının) geliştirilmesi, çocuğa yönelik programların oluşturulması ayrı bir inceliktir.

Çocukların okul öncesinden başlayarak, sportif aktivitelere yönlendirilmesi bencilce hareket etme huylarının değişmesine, kendi aralarındaki sosyal uyumu bozmadan rekabet edebilme yeteneğini kazanmasına ve mücadele duygusunun aşılanmasına etki edecektir.

Oyun oynarken çocuk kendini evinde olduğu kadar güvende hisseder. Ayrıca cesareti, paylaşmayı, kendine yetmeyi ve başkalarına yardım etmeyi öğrenir.

Çocuklar, fiziksel aktivitelere ve okul öncesinde önemli bir yeri olan hareketli oyunlara katılarak; iş birliğini, yardımlaşmayı, hoşgörüyü, paylaşmayı, arkadaşlarına ve oyunun kurallarına saygılı olmayı ve duygularını kontrol etmeyi öğrenir. Çocuk bu aktiviteler sırasında vücudunu ve yeteneklerini tanır, kendini ifade etme fırsatı bulur. Üreticilik ve problem çözme gibi yeteneklerini geliştirir. Bunun sonunda fiziksel aktiviteler, hareketli oyunlar sonucu elde edilen başarı çocuğun kendini yeterli hissetmesine, dolayısıyla olumlu bir benlik tasarımı geliştirmesine de katkıda bulunur. Çocuklar kendilerini hareket içerisinde denerler, düşündüklerini oyun şeklinde veya oyun içerisinde sergilerler.

Çocuklar içinde bulundukları sosyal çevrede çok çeşitli uyarıcıların etkisinde kalırlar. Çocuğun gelişimi, fizyolojik olarak kendi sahip olduğu kapasiteyle şekillenmeye hazırken, dışarıdan aldığı uyarıcılar onun gelişimini olumlu ya da olumsuz yönde etkiler.

Beden eğitimi dersleri, kuvveti sürat, denge, koordinasyon, esneklik, adale tahammülü ve vücut mekanizması ve organik randıman konularını kapsamalıdır. Fiziki faaliyet ve egzersizler, vücudun bütün parça ve sistemlerine tesir etmelidir. Bu dersler aynı zamanda dengeli bir fiziki, sosyal ve entelektüel gelişmeye hizmet edecek geniş faaliyetleri de içine almalıdır. Yaş ilerledikçe faaliyetler, organizasyon ve uygulamalar daha üst seviyelerdeki fiziki gelişmeyi gerektirmektedir.

Programlar, fiziki ve diğer sebeplerden ötürü, rahatlık ve başarı ile genel programa katılamayan öğrenciler de dahil, her çocuğun ihtiyaç, bilgi ve kapasitesine göre düzenlenmelidir.Bütün öğrenciler, kendi yeteneklerine uygun, yüksek derecede bir fiziki sağlamlığa erişmeye teşvik edilmelidir.

Beden Eğitimi; kişinin beden, ruh ve fikir gelişimini sağlamaktır. İnsanın toplum kurallarına uygun olarak yaşaması, birbiriyle olan ilişkilerinin iyi örneğini verebilmesi, yardımsever, insan haklarına saygılı, dürüst davranması, zeki, ruhsal ve bedensel yapı itibariyle sağlıklı olmasıyla bağlantılıdır. Beden eğitimi, insanın sosyalleşebilmesi ve kişiliğini bulup doğru bir çizgi üzerinde yol almasında büyük rol oynar.
Spor, beden eğitimi faaliyetlerini özelleştirerek çeşitli branşlarda somutlaşmış, üst düzeyde yapıldığında fizyolojik, psikolojik, estetik, teknik özellikleri gerekli kılan yarışmaya dayalı ve katı kurallarla çevrili bir etkinliktir. Spor, başarıyı genişletme ve yarışmada üstün gelme amacını içerir. Bunun için bedensel açıdan daha yetenekli olanların seçilmesi ve seçilenlerin sürekli ve yoğun bir eğitimle yetiştirilmeleri gerekir. Spor, gerçek anlamda başarı gücünün artırılması ve kişisel açıdan en yüksek noktaya çıkarılması yolunda gösterilen yoğun çabadır.

BEDEN EĞİTİM ÖĞRETMENİNDE OLMASI GEREKEN ÖZELLİKLER

    Çocukların tabiatını ve ihtiyacını anlayan, genel eğitiminde ve bilimsel tavrında eksiği olmayan, saygılı, sevgi dolu, öğrenciler arasındaki bireysel ayrılıkları analiz edebilen, derslerinde çeşitli metot ve teknikleri kullanabilen, çağdaş literatüre göre bir öğretmende bulunması gereken üç genel özellik vardır. Bunlar; alan bilgisi, genel kültür ve öğretmenlik meslek bilgisidir. Bu özelliklere sahip olan öğretmen, idealize edilmiş öğretmen davranış gruplandırmalarının birçoğunda ortak olan sevgi, saygı, hoşgörü, iş birliği gibi özelliklere sahip olduğu zaman öğrencileri ile daha etkin bir iletişime geçebilir. Diğer taraftan öğretmenin kişilik özellikleri bir müddet sonra çocuklarca çözümlenmektedir. Dolayısıyla öğretmen ne bildiğiyle değil, kendisiyle yüzleşmektedir. Birtakım  olumsuz durumların bertaraf edilmesi için öğretmen, öncelikle çocukların tutum ve davranışlarını iyi analiz ederek, ona göre kendisi tutum ve davranış geliştirmelidir.

Beden eğitimi konusu ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yaş düzeylerindeki öğrenci gruplarına, hangi yöntemlerle kazandırılacağı, okul öncesi zümresinde oluşturulan yıllık planımızda belirtilmiştir.  Beden eğitimi öğretmeni, bu plan çerçevesinde, - Eğitim vereceği grubun düzeyine uygun bir çalışma planı hazırlar ve bu planı uygulayarak öğrencilere alanı ile ilgili bilgi ve beceri kazandırır, - Öğrencilerin başarılarını değerlendirir, başarı düzeylerini artırıcı önlemler alır, Çocukların gelişimlerini izler, sorunlarının çözümüne yardımcı olur, Alanı ile ilgili gelişmeleri izler, bunların öğretim programlarına yansıtılması için ilgililere önerilerde bulunur.

 

 

 

İyi bir öğretmen;

 

• Daima üzüntü ve gerginlikleri hisseder ve bu durumu en asgari düzeye indirger,

• Çocukların ayrı ayrı bireyler olduklarını ve her birinin bireysel ilgiye ihtiyaçları olduğunu bilir ve kendilerini iyi hissetmelerini sağlar,

• Çalışma hayatına ve görev anlayışına kuvvetle inanır fakat bunu menfi bir baskı ile yapmaz,

• Öğrenciler ve ailelerini olumlu bir şekilde yönlendirir ve ortak çalışma gereğini kabul eder,

• Sert davranmaktan kaçınır,

• Eleştirmekten ziyade ödüllendirmeye önem verir,

• Öğrencilerin, isteklerini, yeteneklerini ve kişiliklerini bilir,

• Sonuçları, değişken ve ilginç olarak görür,

• Geniş kapsamlı müfredatı temel becerileri geliştirmek için en iyi yol olarak görür,

• Öğrenim deneyimleri için merak ve yaratıcılığı anahtar kavram olarak görür,

• İçerik ve öğrencilere uyum sağlamak için öğretim faaliyetlerini çeşitlendirir.

 

Böyle bir öğretmen tarafından yönetilen sınıf canlı, ilginç ve başarılı öğrencilerle dolu olacaktır. Az bir stres ve küçük bir gerginlik olacaktır. Buna karşın birçok grup iş birliği ve tolerans olacaktır. Çocuklar öğrenmek için istekli olacak ve ona göre davranacaklardır. Ayrıca hepsi kendilerine güvenilen, kendi kendilerini disipline etmiş ve kendine güvenli öğrenciler olacaklardır.

 

A-ÖĞRETMENİN MESLEKİ GELİŞİMİNE YÖNELİK ÇALIŞMALAR:

1.     KULLANILAN EĞİTİM MATERYALLERİ

- Yıllık müfredat programı, okul araç ve gereçleri, düdük, barfiks, çeşitli halatlar, eşofman, spor ayakkabısı, kondisyon geliştirici aletler, jimnastik minderi, top, koordinasyon parkuru için gerekli malzeme vb.

       2.     DİJİTAL KAYNAKLAR

- Web siteleri (www.bedenegitimciyiz.com,www.youtube.com,izlesene.com) vb.

-Geçmiş yıllara ait kurumlarımızın yılsonu gösteri  cdleri,müzikleri.

 

       3.   KATILMASI GEREKLİ OLAN KURS VE SEMİNERLER

- Halk oyunu, dans, jimnastik kursları yada gösterilerine, sportif faaliyetlere katılarak branşının gelişimine katkı sağlayabilir.

       4. DİĞER ZÜMRELERLE İŞBİRLİĞİ

- Bilgisayar, müzik ve sınıf öğretmenleri zümresi ile işbirliğinde bulunmaktadır.

 

 

B-ÖĞRETMENİN DERS BAŞARISINA – FORMASYONA YÖNELİK ÇALIŞMALAR

1.DERSE HAZIRLIK AŞAMASI

      Beden eğitimi öğretmeni, genellikle spor salonunda, bazen okulun bahçesinde ve sınıfta görev yapar, görevini genellikle ayakta yürütür. Çocuklar gelene kadar spor salonunun temizliğini kontrol eder ders yapabilecek şekilde düzenler. Sonra gerekli olabilecek ders materyallerini hazırlar.

     Öğretmeninde derse gelirken eşofman takımı, spor ayakkabısı ve düdüğüyle derse hazır olması gerekir.

 

      2.DERS ANLATIM TEKNİKLERİ

      Çocuklar okul öncesi eğitimde Beden Eğitimi Dersiyle ilk defa karşılaşacaklarından çocuklara sporu sevdirmek Beden Eğitimi Öğretmeninin ilk görevidir. bu temel amacı güden öğretmen çocuklarla ilk önce iyi ilişkiler kurmalı onları sevmeli, kendini sevdirmelidir.

       Kullandığı yöntemler arasında Komut vererek çocuğun sporcu disiplinine hazırlılığını sağlar. Onu düdükle tanıştırır.

        Yıllık programda belirtilen konuları oyunla daha eğlenceli hale getirir. Oyunda başarılı olan öğrencilerine ödüllendirme yöntemini kullanır. Böylelikle kalıcılığı sağlanmış olur ve çocuğun kendine güveni artar.

v Basit ve anlaşılır kuralları olan,

v Özgür hareket edebilme olanağı sağlayan,

v Problem çözme ve karar verme yetisini arttırmaya yönelik oyunları içeren,

v Özgüven, işbirliği ve sosyal paylaşımı sağlayan,

v Eğlence ve haz almaya dayalı oyunları içeren,

v Yaş grubunun gerektirdiği motor gelişim özellikleri ve bireysel farklılıklar dikkate alınarak hazırlanan beden eğitimi çalışmaları yapılmalıdır.

        Yine zaman zaman çocukların ilgisini çekecek çeşitli sportif yarışmalar ve istasyon çalışmaları hazırlanır.

     ÖRNEK İSTASYON ÇALIŞMASI


      Kurumlarımızca önemli olan yılsonu programı için çocuklarımıza ritim eğitimini sağlayacak halk oyunu, dans, jimnastik eğitimi.

    Uygulanan eğitim tekniklerinde çocukların dikkatini toplamada öğretmen, sınfta örnek davranışta bulunan çocuğu ödüllendirerek ya da onura edici cümleler kurarak dikkati dağınık öğrencinin derse kendini vermesi sağlanır. Bazende düdükte uyarıcı bir etki olabilir. Kesinlikle öğretmen ses tonunu iyi ayarlamalı çocuğu ürkütmemeli, jest mimiklerine öğretmen dikkat etmelidir.

C.ÖĞRENCİNİN BAŞARISINI ARTTIRMAYA YÖNELİK ÇALIŞMALAR

        Derslerde öğrenme güçlüğü çeken çocuklara bireysel ilgi gösterilerek çocuğun düzeyine uygun çalışmalar yaparak çocuğun ilerlemesine katkıda bulunur. Çocuğun kendine olan güveni artırılır.

       Küçük çocuklarda çok sık rastlanan yenilgiyi kabullenememe duygusunu çocuklarla konuşarak onlara sporun içinde bulunan dostluk, kardeşlik duygularını kavratma, sporun içerisinde kaybetmeninde, kazanmanında varlığını hissettiririz.

D.VELİYİ ÖĞRENME SÜRECİNE DÂHİL ETMEYE YÖNELİK ÇALIŞMALAR

Günümüz toplumunda “Çocuk ve Spor”adına en sevindirici gelişim ailelerin konu ile ilgili daha bilinçli hale gelmesidir.  Okul öncesi dönem çocukları için uygulanan sportif eğitim programları, onların  “Yaşam Boyu Spora Katılımları” yada “Yaşam Boyu Spordan Uzak Kalmaları” açısından büyük önem taşımaktadır. Ailenin çocuğuna model olması da çocuğun spora katılımını etkileyen en önemli faktörlerdendir.

 

Unutmayalım ki!...Çocukla duyduklarından çok gördüklerini yaparlar. Bu nedenle önce siz sporu sevin……

1.VELİ TOPLANTISI

       Kurumlarca belirlenen tarihlerde veli toplantısı yapılır.veli ve öğretmen görüşmeleri birebir olmaktadır.Veliye çocuğu hakkında bilgi verilir varsa özel yetenekleri söylenir.Velinin soruları cevaplanır.özel yetenekleri olan çocuklar bazı kurslara yönlendirilir.

Bookmark and Share Branş Eğitimi

Dizin1
Dizin1
Dizin1
Eğitim Portalı Eğitim  Portalı Samanyolu Eğitim Kurumları Samanyolu Eğitim Kurumları & Atlantik Eğitim Kurumları Atlantik Eğitim Kurumları nın Katkılarıyla Yayınlanmaktadır.
Güncel Haberler