Eğitim Portalı
Son Eklenen Dosyalar
Fotoğraf Galerisi
Üniversiteler ve bölümler arası Yatay Geçiş Yönetmeliği değişiyor
Üniversiteler ve bölümler arası Yatay Geçiş Yönetmeliği değişiyor

YÖK, üniversiteler arası yatay geçişleri düzenleyen yönetmelik taslağına son şeklini vererek, Başbakanlık'a gönderdi.

"Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" taslağı, önlisans ve lisans düzeyindeki programları arasındaki her türlü yatay geçişi düzenliyor.

Taslağa göre, farklı üniversitelerin diploma programları veya aynı üniversite içindeki diploma programları arasında, önceden ilan edilen sayı ve şartlar çerçevesinde yatay geçiş yapılabilecek. Taslakta en dikkat çeken uygulama ise açık ve uzaktan öğretimde okuyan öğrencilerin belli şartlarla üniversitelerin normal öğretim programlarına yatay geçiş yapabilme şansı yakalamış olması. Yatay geçiş başvurularının değerlendirilmesinde kullanılacak kriterler ve yatay geçiş için gereken asgari şartları, üniversitelerin senatoları belirleyecek.

Başvurular, adayların genel not ortalaması, farklı puan türlerindeki programlara geçiş için merkezi yerleştirme puanı ve eğer varsa geçmek istediği programın ortak derslerindeki başarısı dikkate alınarak, üniversite senatosu tarafından belirlenmiş kriterlere göre değerlendirilecek ve ayrılan kontenjana göre geçiş sağlanacak. Kayıt dondurmuş olanlar da yatay geçiş hakkından yararlanabilecek.

Üniversitelerde ikinci öğretim programlarından da açık veya uzaktan eğitim programlarına yatay geçiş imkânı sağlanacak. Üniversitelerin açık veya uzaktan öğretim diploma programları arasında da yatay geçiş izni veriliyor. Açık ve uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına geçiş yapılabilmesi için öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programdaki genel not ortalamasının 100 üzerinden en az 80 olması gerekiyor. Ya da öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği üniversitenin diploma programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması şartı aranacak.

Önlisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile lisans diploma programlarının son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamayacak. Aynı üniversitede aynı diploma programlarında birinci öğretimden ikinci öğretime kontenjan sınırlaması olmaksızın yatay geçiş yapılabilecek. Ancak ikinci öğretim diploma programına geçiş yapan öğrencilerin ikinci öğretim ücreti ödemesi gerekecek. Vakıf üniversitelerinin bir programında burslu kontenjan dahilinde öğrenim görmekte olan öğrenciler yatay geçiş yaptıklarında burslarından feragat etmiş sayılacak. Yetenek sınavı ile öğrenci alan diploma programlarına kurum içi yatay geçişlerde ise diğer şartların yanı sıra yetenek sınavında da başarılı olma şartı aranacak.

Kurumlar arası yatay geçiş yükseköğretim kurumlarının aynı düzeydeki eşdeğer diploma programları arasında ve YÖK tarafından yayınlanan kontenjanlar çerçevesinde yapılacak. Türk Silahlı Kuvvetleri ile Polis Akademisi ve bağlı yükseköğretim kurumlarında öğretime devam eden öğrenciler kendi özel kanunlarınca düzenlenen hükümler çerçevesinde yükseköğretim kurumlarına yatay geçebilecek. Üniversite senatoları, yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından yapılacak yatay geçişler için de kontenjan belirleyebilecek.


Tarih:15.04.2010 10:43:53 Kez okundu.1307


Bookmark and Share Diğer Eğitim Haberleri

Dizin1
Dizin1
Dizin1
Eğitim Portalı Eğitim  Portalı Samanyolu Eğitim Kurumları Samanyolu Eğitim Kurumları & Atlantik Eğitim Kurumları Atlantik Eğitim Kurumları nın Katkılarıyla Yayınlanmaktadır.
Güncel Haberler