Eğitim Portalı
Son Eklenen Dosyalar
Fotoğraf Galerisi
'Özel Kurslar Yönetmeliği' değişti
'Özel Kurslar Yönetmeliği' değişti

Milli Eğitim Bakanlığının ''Özel Kurslar Yönetmeliği'' değiştirildi. Yeni Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni yönetmelikle 22 Temmuz 2005 tarihinde yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığı Özel Kurslar Yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı. 
         Yeni yönetmeliğin amaçları arasına ''kursiyer kaydı''nın usul ve esaslarının belirlenmesi de girdi. 
 

         Yönetmeliğin ''kurucu veya kurucu temsilcisinin yetki, görev ve sorumlulukları'' başlıklı sekizinci maddesinde yer alan ''Kurucu veya kurucu temsilcisi, kursun bilimsel ve çağdaş bir eğitim ortamında yapılmasını sağlar'' ifadesi, ''Kurucu veya kurucu temsilcisi, kursta eğitim ortamının gerektiği şekilde sağlanması...'' şeklinde değiştirildi. 
         Kurslara, ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında okuyan, mezun olan veya ortaöğretim kurumlarından ayrılan öğrencilerle yetişkinler alınacak, ilköğretim çağında olduğu hâlde okula devam etmeyenler kursa alınmayacak. 
         Daha önceki yönetmelikte yer alan ''okul öncesi veya ilköğretim çağındaki engelli çocukların, yaş ve öğrenim durumlarına bakılmaz'' şeklindeki fıkra yeni yönetmelikte yer almadı. 
         
         KURSLARDA UYGULANACAK ÖĞRENİM PROGRAMLARI
         
         Kurslarda, Milli Eğitim Bakanlığınca daha önce kabul edilmiş veya kurs yönetimince ilgili mevzuata göre hazırlanan ve Bakanlıkça kabul edilen öğretim programları uygulanacak. Yeni yönetmelikte, ''Tebliğler Dergisinde yayımlanan öğretim programları veya Bakanlıkça daha önceden kabul edilmiş ve Tebliğler Dergisinde yayımlanmış öğretim programları uygulanır'' şeklindeki eski hüküm kaldırıldı. 
         Kurslarda, öğretim programı kapsamında ''20 ders saatini geçmeyen ve milli eğitim müdürlüğünce onaylanan seminer programları'' düzenlenebilecek. 
         Özel kursların günlük çalışma saatlerinde de değişiklik yapıldı. Eski yönetmelikte çalışma saatleri 07.00-24.00 olarak belirlenen kursların yeni yönetmeliğe göre hafta içi ve hafta sonu günlük çalışma faaliyetleri, 08.00 ile 22.00 saatleri arasında olacak. 
         Kurslar, reklam ve ilanlarında Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği hükümlerine uyacaklar. 
 

         Kurslarda, Bakanlıkça kabul edilmiş ders kitapları ile eğitim araçları veya öğretmenlerce seçilen diğer eğitim araçlarından yararlanılabilecek. 
         Ayrıca, kurslarda uluslararası anlaşmalarla kabul edilen ve taraf ülkelerce kullanılması zorunlu olan öğretim programları ile ders kitabı ve eğitim araçları kullanılacak. 
         Süresi iki ay ve daha az olan programlar için dönemin başladığı tarihten itibaren başlangıcından sonraki yedi gün, süresi iki aydan çok olan programlarda ise 15 gün içinde, bir dönemde eğitime alınacak olan kursiyer listeleri kurumun doğrudan bağlı bulunduğu milli eğitim müdürlüğüne verilecek. 
         Kurslarda resmi bayram günlerinde öğretim yapılamayacak. 
         
         SINAVLAR VE DEĞERLENDİRME
         
         Kurs programı sonunda, kursiyerlerin başarısını saptamak amacıyla kurumun bağlı bulunduğu il/ilçe milli eğitim müdürlüğünce kurs bitirme sınavı yapılacak. 
         Kurs bitirme sınavlarıyla ilgili esaslar; Bakanlıkça çıkarılacak yönergeyle belirlenecek. 
         Sınava gireceklerin listesi, sınavdan 10 gün önce kursun doğrudan bağlı bulunduğu il/ilçe milli eğitim müdürlüğüne verilecek. Kurs bitirme sınavında başarı gösterenler ''Kurs Bitirme Belgesi'' alacak. 
 

         Kurslarda öğretim dönemi içinde veya sonunda, il/ilçe milli eğitim müdürlüğünden izin alınarak kursiyerlerin çalışmalarını değerlendirmek üzere programlara ilişkin seminer, konferans, panel, sergi, defile, gezi ve benzeri etkinlikler düzenlenebilecek. 
         Kursiyer ücretleriyle ilgili işlemler Özel Öğretim Kurumları Öğrenci ve Kursiyer Ücretleri Tespit ve Tahsil Yönetmeliğine göre yapılacak. Ücretsiz okutulacak kursiyerler ve burslularla ilgili işlemler de Özel Öğretim Kurumlarında Ücretsiz veya Burslu Okutulacak Öğrenci ve Kursiyerler Hakkında Yönetmeliğe göre yerine getirilecek. 


Tarih:08.02.2010 10:39:58 Kez okundu.670


Bookmark and Share Diğer Eğitim Haberleri

Dizin1
Dizin1
Dizin1
Eğitim Portalı Eğitim  Portalı Samanyolu Eğitim Kurumları Samanyolu Eğitim Kurumları & Atlantik Eğitim Kurumları Atlantik Eğitim Kurumları nın Katkılarıyla Yayınlanmaktadır.
Güncel Haberler