Eğitim Portalı
Son Eklenen Dosyalar
Fotoğraf Galerisi
Özel okulların haftalık ders çizelgeleri yenilendi
Özel okulların haftalık ders çizelgeleri yenilendi

Özel ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarının haftalık ders çizelgeleri Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığında görüşülerek, devlet okulları için bu konuda yapılan düzenlemeler doğrultusunda yeniden belirlendi. Özel okullarda etüt ders saatleriyle ilgili uygulamadan kaynaklanan farklılıkları gidermek için ortak çerçeve çizildi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), özel okullar ile azınlık okullarının haftalık ders çizelgelerinde yeni düzenlemeler yaptı.

Talim ve Terbiye Kurulunun kararına göre 20 Eylülde başlayacak 2010–2011 eğitim öğretim yılından itibaren özel ve azınlık ilköğretim okullarında yeni kabul edilen ders çizelgeleri uygulanacak.
Talim ve Terbiye Kurulu, özel ve azınlık ilköğretim okulları için şu düzenlemeleri yaptı:

- Şartları uygun olan özel ve azınlık ilköğretim okullarında haftada 10 ders saatini geçmemek üzere etüt çalışması yapılabilecek,
- 10 saatlik etüt çalışmaları 1–3. sınıflarda okuma, yabancı dil ve benzeri etkinlikler için kullanıldığında her bir etkinlik türü için 3 saati, derslerin takviyeleri için kullanıldığında ise bir ders için 2 saati geçmeyecek,

- Etüt çalışmaları haftalık ders programında belirtilmek kaydıyla okul müdürlüğünce uygun görülen saatlere yerleştirilecek,
- Özellikleri gereği farklı seçmeli ders/derslerin okutulmasının gerekli olduğu özel ilköğretim kurumlarında, bu dersler öğretim programlarının bulunması, Bakanlıktan onay alınması ve etüt saatlerinin kullanılmaması kaydıyla haftalık ders çizelgelerine eklenecek,
- Azınlık ilköğretim okullarında mevcut ders çizelgesindeki ders ve saatleri korunacak, uluslararası anlaşmalara uygun uyarlamalar yapılacak.

Özel liseler ile azınlık liselerindeki yeni düzenlemeler de şöyle:

- 2010-2011 eğitim-öğretim yılında 9 ve 10. sınıflarda kademeli olarak uygulanmak üzere özel ortaöğretim kurumlarında okul türlerine göre, Talim ve Terbiye Kurulunun 20 Temmuz 2010 tarihli kararıyla kabul edilen ortaöğretim kurumları haftalık ders çizelgeleri uygulanacak,
- İsteyen ve şartları uygun olan özel ortaöğretim kurumları ile ikili anlaşmayla açılan ortaöğretim kurumlarında haftada 6 ders saatini geçmemek üzere etüt çalışması yapılabilecek,
- Etüt çalışmalarındaki ders saati ortak derslerde kullanılmayacak. Çizelgelerdeki birinci grup seçmeli dersler ders saatlerinin artırılmasında kullanılabilecek ancak artırma bir derste en fazla 2 ders saat olacak,

- E-okul sisteminde ders saati sayılarında değişiklik yapılamayacak. Derslerin ağırlıklı yıl sonu puanları ile öğrencilerin yıl sonu başarı puanlarının hesaplanmasında ilave saatler göz önünde bulundurulamayacak,
- Özellikleri gereği farklı seçmeli ders/derslerin okutulmasının gerekli olduğu özel ortaöğretim kurumlarında, bu dersler öğretim programlarının bulunması, Bakanlıktan onay alınması ve etüt saatlerinin kullanılmaması kaydıyla haftalık ders çizelgelerine eklenecek,

- Hazırlık sınıfı bulunan özel ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıflarında ilave edilen derslerin okutulmasına devam edilebilecek. 9. sınıflar etüt saatlerinden en fazla 2 saat yabancı dil dersi için kullanılabilecek,
- Özel ortaöğretim kurumlarında uygulanmakta olan haftalık ders çizelgeleri 2010-2011 eğitim-öğretim yılından itibaren 9 ve 10. sınıflardan başlamak üzere kademeli olarak uygulamadan kaldırılacak. 2010-2011 öğretim yılında 11 ve 12. sınıfta okuyacak öğrencilere, 2009-2010 eğitim-öğretim yılında uygulanan haftalık ders çizelgeleri uygulanmaya devam edilecek.


Tarih:02.09.2010 11:22:52 Kez okundu.1122


Bookmark and Share Diğer Eğitim Haberleri

Dizin1
Dizin1
Dizin1
Eğitim Portalı Eğitim  Portalı Samanyolu Eğitim Kurumları Samanyolu Eğitim Kurumları & Atlantik Eğitim Kurumları Atlantik Eğitim Kurumları nın Katkılarıyla Yayınlanmaktadır.
Güncel Haberler