Eğitim Portalı
Son Eklenen Dosyalar
Fotoğraf Galerisi
Oyun ve Oyunun Tanımı
Oyun ve Oyunun Tanımı

İlköğretim Beden Eğitimi - Oyun ve Oyunun Tanımı


Ekleyen : Portal Admini
İndirme Sayısı : 16159
Ekleme Tarihi : 25.04.2010 22:46:49
Boyut : 131 Kb
Etiketler : oyun, tanımı, eğitsel, oyunlar, çeşitleri, anlatım

»»» Dosyayı İndir «««

1-    OYUNUN ÖNEMİ

   
    Çağdaş eğitimde çocuğun bedenen, ruhen, fikren çok yönlü ve düzenli gelişmesine yaralı olan tüm Beden Eğitimi çalışmalarında oyuna verilen önem, yer ve değerini kazanmıştır.
    Oyunun kazandıracağı olumlu yöndeki etkileri şöyle sıralayabiliriz.
1-Oyun bir eğitim aracıdır.
•    Hayal kurmasını sağlar
•    Fiziksel ruhsal ve fikir yönüyle kişiyi çalışmaya hazırlar.
•    Psikolojik gerginliği azaltır.
•    Kuralları öğretir.
•    Kendine hakimiyet, saygı, dürüstlük, sorumluluk  duygusunu geliştirir.
•    Bencilliği önler.
•    Alınganlık duygusunu yener
•    Kendini bağımsız ve özgür hisseder
•    Duygusal havayı yaşar.
2-Oyun Sağlığının Korunmasında Çocuğun ve Gencin Sağlıklı Yetişmesinde Önemli Etkendir.
•    Fizyolojik gelişim sağlar
•    Solunum ve dolaşım sistemini düzenler.
•    Reflekslerini güçlendirir.
•    Kuvvet, çabukluk, dayanıklılık becerileri geliştirir.
•    Sağlıklı bir vücudun gelişmesini sağlar.
3-Oyun Boş Zamanı En İyi Değerlendiren Bir Uğraştır.
•    Çocuğa serbest hareket imkanı sağlar.
•    Kuralları Öğretir.
•    Heyecan, neşe, canlılık yayar  zevk ve eğlenceli dakikalar yaşatır.
•    Farklılıkları ortadan kaldırır.(zayıf-Şişman;zengin-fakir;Genç-ihtiyar)
4-Oyun Düzenli Bir Toplum Oluşumuna Etki Yapar
•    Sosyal yönden eğitime katkı sağlar
•    Toplumsal yaşamda etkin olur
5-Oyun Sporu Toplum Seviyesine İndirilecek En etkili Kitle Spordur.
•    Yaşamın Güçlükleriyle mücadele gücü verir.
•    Aktif dinlemeyi geliştirir.
•    İnsanlar arasındaki ilişkileri geliştirir
•    Hayata bağlılık gücü verir.
6-Oyun Ulusları Dostça Birbirlerine Yaklaştırır.
•    Kendi milletine olduğu gibi başka millete de  saygı duyar.(olimpiyat vb)
•    İzcilik faaliyetleri ile kendi oyunlarını sergiler (din,dil,ırk,yaş ve cins farkı gözetilmeden)

2-OYUNUN TANIMI

Oyun insanların, günlük uğraşlarının dışında kalan zamanda belirli bir amaca yönelik olarak (eğlence, eğitim,sağlıklı gibi) fiziksel ve zihinsel yeteneklerle, sınırlandırılmış yer ve zaman içerisinde; kendine özgü kurallara yapılan, gönüllü katılım yoluyla grup oluşturan, sosyal uyum ve duygusal olgunluğu geliştiren, yetenek, zeka, dikkat, beceri, ve rastlantıya dayanan katılanları ve çoğunlukla izleyicileri de etkisi altında tutan gerilim duygusunun eşlik ettiği sonuçta maddi çıkar sağlamayan zevk veren etkinliklerdir.

3-OYUNUN YAPISAL TEMELLERİ

a)FİZİKSELLİK: Kişinin oyundaki motor hareketlerinin ve koordinasyonunun durumudur.
b)SOSYALLİK:Bireyin oyunda yardımlaşma paylaşma,sürükleyicilik ve diğer insanlara gösterdiği yakınlık gibi, oyun arkadaşları ile kurduğu ilişkilerin tümüdür.
c)KAVRAMSALLIK: Oyuna katılanların beceri ve kabiliyetlerine yöneliktir. Yani oyuncunun oyundaki farklı karakterdeki rolleri üstlenmesi, oyun taktiği üretmesi ya da geleneksel oyun usulünü kullanıp, kullanmamasıdır.
d)İSTEKLİK: oyuna katılımdaki isteklik ve arzudur.
e)KEYİFLİLİK:Oyunda saha, kızgınlık ve değişik hareket tarzlarına girmesi oyundan zevk almasıdır.

4-OYUN SEÇİMİ
Pedagojik açıdan oyunlarda uygulanması gereken hareketler basitten zora yönelik olmalıdır.
•    Oyuncunun yaş durumu, hangi gelişim devresinde olduğu
•    Oyuncu grubunun cinsi (kız veya erkek oluşu)
•    Oyuncu sayısı (rakamsal uygulama)
•    Oyuncunun oyun yetenek seviyesi (Yapabilirliği)
•    Öğretmenin Amacı(Ne yapmak istediği)
•    Dersin Karakteri (Dersin Konusu)
•    Çevresel Koşullar (alan ve iklim)

5- OYUN ÖĞRETİMİ

Çocuğun oyun oynayabilmesi için gerekli koşullar.
1-Oyun için gerekli olan ortam araç ve gereç sağlanmalı ve nasıl kullanacağı
öğretilmelidir.
    2-Oyuna nasıl başlanacağı ile ilgili ipuçları verilmeli.
    3-Yeteneği kullanması için küçük çapta yardım edinilmeli
    4-Oyunu sürdüren bir çocuğa ihtiyacı olmadan müdahale edilmemeli ve karışılmamalı.
    5-Çocuğun yeni girişim ve denemeleri eleştirilmemeli ve asla aşağılayıcı bir tavır içine girilmemelidir.(Sınama-yanılmasına fırsat verilmeli)
    6-Çocuğun en acemice girişimleri bile takdir edilmeli ve alaycı üslup kullanılmamalı (Güven)
    7-Yapılan karşılaştırmalar kendisi ile kendi gelişimleriyle ilgili olmalıdır.
    8-Yapabildiklerinin daha iyisini yapabilecekleri konusunda cesaretlendirilmelidir.
    9- Zaman zaman onlarla birlikte oynanmalı gerekirse oyunu büyüklere öğretmesine, anlatmasına izin verilmeli ve bu sırada sözü kesilmemeli hatta anlata bilmesi için yönlendirerek ortam sağlanmalıdır.
    10-Bazen çocuk oyunu sadece izlenmesini ve oyuna karışılmamasını isteyebilir. Bu isteklerine uyulmalı ve zorlama yapılmamalıdır.


8-EĞİTSEL OYUNLARIN ANLAMI


Eğitsel oyunlar okullarımızda bilinçli ve amacına uygun uygulanırsa öğrencinin motorsal gelişimine katkı sağladığı gibi bilişsel, duyuşsal,zihinsel, olarak gelişiminin pekiştirilmesi ve sosyal olması yönünden son derece önemi vardır. Problem çözme, kendine güven, paylaşma, karar verme, hoş görü, yardımlaşma vb gibi özellikleri de geliştirerek kişinin toplumla uyumlu bir birey olarak yetiştirilmesinde önemli yeri vardır.

EĞİTSEL OYUNLARIN HAREKETLERE DÖNÜŞMESİ:

•    Oyun formu veya yarışma olarak
•    Öğrencilerde oyun arzusu, sevinç ve isteğini kamçılamak için
•    Bir ders veya antrenman saatini neşeyle bitirmek için
•    Bilinçli planlama ile branşlara özgü teknik ve taktik yetenekleri geliştirmek için
DEĞERLENDİRME:

Beden Eğitimi Dersinin işleyişi  yada öğrencilerin boş zamanlarında eğitsel oyunun
son derece önemi vardır. Kaynak sıkıntısı bulunulan bir ortamda konulacak derslerin öğrencilerin hem fizyolojik hem de psikolojik gelişmelerine önemli katkılar sağlanacaktır.
    Gelişmiş ülkelerde bu model öncelikli yerini almıştır. Eğitimde problem çözme sürecinin hareketle bütünleşmesini sağlamak yetişme aşamasında olan bireyin sağlıklı ve  bilgili yetişmesinin yanı sıra toplumla uyumu gerçekleştirilmesine aracı olacaktır.

9- BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR EĞİTİMİNDE EĞİTSEL OYUN

    Beden Eğitimi ve spor eğitimi amaç olarak farklıdır. Fakat çalışma sistemi bakımından bir paralellikleri vardır. Esasında Beden Eğitimi ve Spor eğitimi bir içiçelikte gösterir.
    Beden Eğitimi; spor eğitiminin de temelini oluşturur ve spor eğitiminde uzun bir süre beden eğitiminin özellikleri deva eder.
    Beden Eğitimi dersi ve sport6if antrenman üç bölümden oluşur.
    1-Hazırlık (Isınma)
    2-Ana Bölüm (Asıl Çalışma)
    3-Bitiriş

1-    HAZIRLIK (Isınma):
Dersin veya antrenmanın başlangıcın da  eğitsel oyunlar şu amaçla kullanılır.
•    Solunum ve dolaşım sistemlerinin çalışma temposunu artırarak,hafif bir terlemeyle bu
sistemleri ana bölümdeki yüklenme şiddetine hazırlamak.
•    Kaslar, tendonlar, ve eklemleri oyun içerisindeki hafif hareketlerle yumuşatmak, hareketliliğini artırmak ve sakatlıktan korumak.
•    Ana bölümdeki çalışmanın basit figürlerini oyun içerisinde vererek yapılacak çalışmanın anlaşılmasını ve daha verim alınmasını sağlamak.
•    Oyunla öğrencilerin morallerini yükselterek psikolojik hazırlanmanın yanında dolayısıyla tam katılımla istekli çalışmasını gerçekleştirmek.
•    Hazırlık Safhasında Yöntem: Hafiften-yoğuna; basitten –karmaşığa çalışma amacına uygun olmalıdır.

2-DİNLENME:
1-Dersin veya antrenmanın ana bölümünde (yüklenmenin en üst seviyeye çıktığı anada) toparlanmayı sağlamak ve yüklenme şiddetini azaltmak amacıyla
2-Dersin veya antrenmanın sonunda her iki şekilde de oyunlar karmaşıktan basite; yoğundan hafife doğru olmalıdır. Yani hazırlık safhasındaki sıralamanın tersidir.
    Derste ve antrenmanda oyunlar dinlenme amacıyla üç sebepten dolayı bir araç olarak kullanılır.
    a)Gittikçe azalan yüklenme yoğunluğu ile aktif olarak dinlenme,toparlanma ve normale dönme
    b)Eğer dersin ve ya antrenmanın ana bölümünde egzersizle oyun kullanılmadan çalışma yapılmışsa yapılan çalışmanın bitiriş safhasında oyunla pekiştirilmesi
    c)Dersin ve antrenmanın monotonluğunu gidermek neşelenmek bir sonraki çalışmaya moral depolamak

    3-BEDEN EĞİTİMİ DERSİNDE (ANA BÖLÜM) EĞİTSEL OYUN:
    Amaç: Oyunun zevk ve yarışma duygusundan yararlanılarak, oyuna katılanların fiziksel ve zihinsel yeteneklerini geliştirmek.
    Özellikle ana okulu, ilköğretim okullarında Beden Eğitimi çalışmaları çocuklar için sıkıcıdır. Oyunla eğitim çalışmaları yapıldığında hem zevkli hem de daha uzun süreli çalışmak ve katılımı artırmak mümkündür.
    Çocuklar oyun havasına kendilerini o adar kaptırırlar ki beden eğitimi faaliyetleri yaptıklarının farkına bile varamazlar.
    Eğitsel oyunlar öğretim metodu olarak kullanılması sebebiyle çok önemli ders aracıdır. Öğretilmek istenen sportif formlar veya geliştirilmek istenen özelliklerine yönelik egzersizler oyun şeklinde verilir.
    Dersin ana bölümündeki oyunla beden eğitimi çalışmaları ağırlıkta olduğu zaman eğer özel bir amaç yoksa (sadece kuvvet gelişimi veya sadece çabukluk gibi) oynatılacak oyunlar özelliklerine göre iki gruba ayrılmalıdır.
    Birinci grupta çabukluk hareketlilik esneklik ve koordinasyon özellikleri olan oyunlar;
    İkinci grupta da kuvvet ve dayanıklılık özellikleri olan oyunlar oynatılmalıdır.

    4-SPOR EĞİTİMİNDE (ANTRENMANDA ) EĞİTSEL OYUN:
    Beden eğitimi çalışmalarında olduğu gibi sporda (antrenmanda) oyunun kullanılmasında zevk ve mücadele özellikleri ağırlıktadır.
    Yalnız Beden eğitiminden farklı olarak sporda rekabet ön plandadır. Kazanmak ve kaybetmek çok önemlidir.
    Uzun süreli yapılan yoğun çalışmalar sporcularda antrenmanlara karşı bıkkınlık, yılgınlık oluşturur. İşte böyle durumlarda eğitsel oyunlar ile;
    a)Temel ve yardımcı motorik  özellikleri geliştirmek
    b)Koordinasyonu sağlamak
    c)Teknik becerilerin oyunla geliştirilmesi ve pekiştirilmesi
    d)Kazanılmış olan teknik becerilerin taktikle bütünleşmesini sağlamak
    e)Yapılan çalışmayı eğitsel oyun formu şeklinde vererek çekicilik ve süreklilik kazandırmak.
    Oyun antrenmanın bir e3lemanı olarak sadece ona yardımcı  olur. Antrenmanda oyuna ne kadar yer verileceği sporcunun  yaşına branşın özelliğine ve antrenmanın periyoduna bağlıdır.

10-FİZİKSEL ENGELLİ ÇOCUKLARDA EĞİTSEL OYUN ÇALIŞMALARI:
   
Fiziksel engelli çocuklarda diğer çocuklarda diğer çocuklar kadar koşmak, atlamak, zıplamak ve oynamak ihtiyacı içindedirler.
    Engelli çocukların özürlerinin farklılık göstermesi ve onların özürlerinden dolayı bazı aktivitelere katılmakta oldukça zorlanmaları fazladan bazı özel malzeme, araç ve gerece ihtiyaç doğurmaktadır.
    Bu malzeme ihtiyacı özürlülerin oyun ve egzersiz çalışmaları önemli ölçüde engellenmektedir.
    Özürlü çocukların oyun problemlerine bazı ortak çözümler getirilebilir. Aktif olmayan oyunlar seçilir.
    Örneğin şarkı söyleme, pasif oyunlar vb gibi Bu adaptasyon yapılırken özürlünün katıldığı bölümü sevmesi oyunun özürlüye sevdirilmesi gerekmektedir.
    Oyunu seçen ve uygulayan kişi (lider)
1-Duygusal olmamalı
2-Oyun gereken türden (yapılabilir) davranışlarda yer verilmeli
3-Oyunda gereken kabiliyetlerin yetersizliğini ortadan kaldıracak  oyunlar geliştirilmelidir.
Özürlülerin Eğitsel Oyun Çalışmalarındaki sıkıntıları
1-Yardımsız ayakta durmak
2-Kolayca yürümek ve koşmak
3-El hareketlerini kontrol edebilmek

11-OYUNUN PLANLANMASI VE OYUN SEÇİMİ

Plan genel olarak bilgi ve beceri kazandırmada amaca en kısa yoldan, en kolay bir şekilde varabilme; gidecek yolu yapılacak işleri düzenleme sıraya koyma demektir.
1-Oyunun Eğitsel Değeri ve Amacı:Oyuna katılanların çalışma sonunda fizyolojik, psikolojik ve sosyolojik yönden ne kazanacaklarının ne  kadar faydalanacaklarının değerlendirilmesidir.
2-Oyuncu seviyesi:Oyuncuların cinsiyeti,yaşı, fiziksel kapasitesi yetenekleri antrene durumları göz önünde bulundurulmalı bu seviyeye göre uygun oyunlar seçilmelidir.
3-Oyunun Yeri:Oyunun yeri ve zamanı seçilen oyuna uygun olmalıdır. Salon, sınıf, ve bahçe oyunları da farklılık göstermektedir.
4-Oyunun Araç ve Gereçleri:Oyun araç ve gereçleri oyun planına alınmalıdır.
5-Oyunun Süresi:Seçilen oyunu ve oyuncuların özelliklerine göre oyunun süresi belirlenmelidir. Oyunun süresi belirlenirken oyuncuların oyundan bıkmamasına dikkat edilmelidir.
Bazı oyunlar 3-4 dakika bazıları da 10-15 dakika oynatılır. Takım oyunları ise 20-25 dakika olabilir.
Bir grup oyunlarda tekrar sayısına göre oynatılmalıdır ve oyunun karakterine göre 3 ila 5 tekrar yeterlidir.


12-OYUN ÖĞRETİMİ

Başarılı bir oyun yönetimi ve oyunun amacına ulaşabilmesi için oyun öğretiminin sağlıklı olması gerekir.
Oyun Öğretimi: Oyunun amacına ve karakterine göre bazı ufak değişikliklere gidilebilir.
1-Oyun planı hazırlanmalıdır
2-Öğretilmeye başlanmadan önce iyice öğretilmelidir.
3-Oyun tanıtılmadan önce oyun materyalleri hazırlanmalı oyun öğretilirken kullanılacak araç ve gereç tanıtılmalıdır.
4-Öğretilecek oyunun rahatça dinleyebilmeleri ve öğrenebilmeleri için öğrenciler çok resmi olmamakla birlikte bir düzene sokulmalıdır.
5- Oyunun adı ve kuralları anlaşılır bir dille anlatılmalı, oyun ilerledikçe uygulanacak kurallar başlangıçta değil yeri geldiğinde açıklanmalıdır.
6-Oyun tanıtıldıktan ve kuralları belirtildikten sonra ,deneme  yapmadan önce; anlaşılmayan husus var mı?sorusu sorulmalı ve sorular cevaplandırılmalıdır.
7-Gerekiyorsa oyun şekille de izah edilmelidir.
8-Oyunda avantaj sağlayan hususlar belirtilmelidir.
9-Oyunu başlatan ve durduran işaretin “Düdüğün” önemi anlatılmalıdır.
10-Oyunun yapısına göre varsa grup liderinin veya ebenin görevleri açıklanmalıdır.
11-Oyun öğretiminde mutlaka deneme yapılmalıdır.
12-Gereksiz açıklamalarla veya oyalanmalarla zaman kaybedilmemelidir.
13-Başlangıçta kolay oyunlar tercih edilmelidir.

13-OYUNUN YÖNETİMİ

    1- Oyunun özelliklerine  göre ebe veya grup liderleri seçilmeli, seçilen ebe veya liderler, herkese sıra  gelmesi için sık sık değiştirilmelidir.
    2-Oyunda gruplar veya çiftler oluşturulurken fiziki güç olarak denklik sağlanmalıdır. Aksi takdirde güçlü zayıfı ezer ve güçlüler zayıf olanlarla aynı takımda olmak istemezler.
3-Oyunun yapısına ve amacına göre uygun dizilişler oluşturulmalıdır.
4-Oyunun daha iyi kavranabilmesi için, oyuna bilenlerle başlanılmalıdır.
5-Grupların ayırt edilebilmesi için değişik forma vb malzemeler kullanılmalıdır.
6-Oyunda kural dışı davranışlara kesinlikle göz yumulmamalı veya kuralları ihlal edenler cezalandırılmalıdır.
7-Oyunda cezanın yanında ödülde olmalıdır. En iyi ödül alkıştır.
8-Bazı durumlarda oyunu yöneten kişide oyuna katılmalıdır, çünkü çocuklar bundan zevk alırlar.
9-Oyun kendi kendine sona ermemeli; ilgi düşüklüğü görüldüğü zaman ya oyunda değişiklik yapılmalı yada oyun değiştirilmelidir.
10-Oyunda oyuncuların takım arkadaşlarını teşvik amacıyla yaptıkları bağırışlar ve gülüşmeler engellenmemelidir.
11-Çok fazla rekabetten kaçınmak gerekir.(Eğlence ve beden eğitimi oyunlarında) aksi takdirde güçlü olan zayıf olanla aynı takımda olmak istemez.
12-Oyunun karakterine göre mümkünse eleme yönteminden kaçınılmalıdır.
13-Kaybeden gruba ve kişilere cesaret vererek  yardımcı olunmalı, ama taraf olunmamalıdır. Kaybedenler, kaybetmeyi kabullenmeli fakat kolay kaybetmemelidir.
14-Hiçbir çocuğu zavallı duruma düşmesine izin verilmemelidir.(çok zayıf ve çok şişman çocuklarda)
15-Oyunda mutlaka eleme yapılması gerekiyorsa bir kişi kalıncaya kadar değil birkaç kişi kalıncaya kadar devam edilmeli, kalanlar başarılı sayılmalıdır. (eleme uzadıkça elenenler sıkılır)
16-Oyuncu sayısının fazla olduğu zamanlarda tam katılımı sağlamak için oyuncular dönüşümlü olarak oyuna katılmalıdır.
17-Oyuncuların yönetiminde düdük iyi kullanılmalı oyunu başlatan ve bitiren tek işaret olmalıdır.
18-Oyunların yönetiminde unutulmaması gereken en önemli prensiplerden birisi de emniyettir.
a)Kayma ve düşmelerde
b)Çarpışmalarda
c)Top Oyunlarında
d)Çevresel Şartlarda


14-OYUN LİDERLİĞİ VE KİŞİSEL ÖZELLİKLERİ

    Oyunu yöneten  lider ile, oyun içindeki grup liderlerinin görevleri ve yetkileri farklıdır. Yalnız her ikisinin büyüklülükleri farklı olsa da bir gruba liderlik etmelerinden dolayı liderliğin genel çerçevesi içerisinde bir paralellik gösterir.
    Oyun lideri çok daha aktif grup lideri ise pasiftir. Her ikisi de önemli olmakla beraber oyun liderliği daha çok önemlidir.
    Lider oyunda sık sık karar vermek durumunda kalarak oyunu iyi yada kötü yapabilir. Lider takipçisi olan grubun (oyuna katılan kişileri) oyun içinde yönetme kabiliyetine sahip olan ve grup tarafından  istenen kişidir.
    İyi bir lider (başarılı) liderin özellikleri şunlardır.
    1-Tarafsız ve adildir
    2-Espri yeteneği vardır
    3-Grupla beraber oynar ve oyuna katılır
    4-Her kişiyle(çocukla) ilgilenir.
    5-Neşeli mizaca sahiptir.
    6-Sabırlıdır, aniden öfkelenmez
    7-İyi işi, başarıyı metheder
    8-Zayıf olanları cesaretlendirir.
    9-Oyuna uygun giyinir
    10-Her zaman yardım etme isteğindedir.
    11-Zamana riayet eder.
    12-Naziktir.
    13-Çeşitli alanlara ilgileri vardır.
    Bu kişilik özellikleri mücadele oyunlarında oyun liderliği yapan ve yapma durumunda olan kişilerde(öğretmenlerde) bulunmalıdır. Hatta  bazı eğitimcilere göre liderlik özelliği olmayan kişilere öğretmenlik formasyonu verilmemelidir.

15- OYUN DUYUSU (GAME SENSE) OYUNLA ÖĞRETİM

    Game Sense Kavramı
Game Sense, hem taktik/ stratejik düşünceyi hem de   beceri gelişimini sağlamak için oyunların kullanıldığı bir antrenörlük yaklaşımıdır. Oyuncuların düşünmelerine gereksinim duymayan ve oyun (maç) sırasındaki becerilere çok az benzeyen tekniklerin ayrı olarak öğretildiğini sıklıkla görmüşüzdür.
Not: Thorpe teknik ile beceriyi birbirinden  ayırır. Aradaki farkı açıklayan basit denklem Teknik+Baskı=Beceridir.
Teknik tek başına bütün becerilerin önemli bir parçası iken antrenörler, becerinin yapılmasına etki eden diğer faktörleri (örneğin hangi kale atışını kullanacağına karar verme, atış kullanırken kaleciyi aldatma vb gibi) göz önüne almadan yapılan teknik eğitimin değerini sorguluyorlar.
Her halde game sense yaklaşımının uyarlanmasının en iyi sebebi oyunların eğlenceli ve ilgi çekici, keşfedici olmasıdır. Antrenörler çok kez ne zaman oyun oynayacağız diye sızlandığını duymuşlardır.
Oyunlar eğlenceli olduğu gibi aynı zamanda gerçek oyunun bir çok taktiksel yönünün en iyi öğreticisidir. Antrenörler sıklıkla zamanlarının büyük bir kısmını teknik öğretmeye harcarlar. Fakat karar verme, risk alma, aldatma, farkındalık, rakibi anlama/ karşı hücuma geçme ve puan kazanma fırsatlarının farkına varma gibi öğretim yöntemlerine zaman harcamazlar.

Teknik Üzerinde Aşırı Durma:

Geleneksel olarak antrenörlük, tekniğin öğretimine dayalıdır. Bu durum kapalı beceriler içeren bazı sporlar için (örn kürek) uygun olabilirken, diğer sporlar için aşırıdır. Game sense yaklaşımının en ilginç yanlarından biri yanlış tekniğin acilen düzeltecek kötü bir şey olarak görülmemesidir.
Eğer sporcu istenen sonuca ulaşmışsa, ondan sonra teknik değişimi dikkatlice göz önüne alınabilir. Bir çok üst düzey sporcu, geleneklere aykırı teknikleri kullanarak doğru sonuca ulaşabilmektedir.
Eğer yanlış teknik atletin gelişimini engelliyorsa o zaman antrenörün sporcunun tekniğini değiştirmek için sporcuyla çalışmaya ihtiyacı olabilir. Fakat sporcunun tercih ettiği stil değiştirilmeden önce antrenör kendine düzeltmeye var olan zaman içerisinde yapabilir miyim? Bunu oturtacak yeteneğe sahip miyim? Değişim sonucu etkileyecek mi? Gibi sorular sormalıdır. Bazen yeni bir tekniği öğretmek eskisini değiştirmekten daha kolay olur. (örneğin yeni kale atış tekniklerini eklemek gibi)

Oyunlar Antrenmanın Neresinde (Hangi Kısmında) Kullanılır.
    Thorpe Avusturalya ziyareti sırasında antrenörlerin formatlarını incelemeleri ve oyunları antrenmanın hangi bölümlerine yerleştirmeleri gerektiği konusunda dikkatlerini çekti.
    Geleneksel antrenman aşağıdaki bölümleri içermektedir.
•    Isınma
•    Teknik Çalışma
•    Driller(taktik)
•    Küçük Oyunlar/ oyun çalışmaları
•    Soğuma

    Thorpe Tarafından Önerilen Alternatif Model:
   
•    Isınma
•    Game Sense Oyunu
•    Ne Yapmaya Çalışıyoruz?
•    Daha iyi nasıl yapabilirim(taknik algılama, karar verme, ondan sonra sadece teknik)
•    Oyuna Dönüş
•    Oyunun Geliştirilmesi
•    Yukarıdakilerin tekrarı

Antrenörlük Rolü:

Game  Sense yaklaşımının en önemli öğesi antrenörün sporcusu ile ilişkin olarak aldığı
roldür. Geleneksel olarak antrenmanlar antrenör merkezlidir. Yani oyuncuya ne yapması gerektiği söylenir.(nerede duracak, nasıl hareketlenecek vb)
    Game sense yaklaşımında,antrenörden ziyade oyuncunun karar vermesi esastır. Antrenörün oyuncuların kendileri için çözüm üreteceği ortamları yaratan yönlendirici bir rolü vardır. Kendine güven bir çok antrenör tarafından istenen bir özelliktir. Fakat bunu biz antrenmanda uyguluyor muyuz.? Bir çok eğitimci, uzun süreli öğrenmede; karşılaşılan problemlerin çözümünde, kendi kendine yanıtını bulmanın, yanıtın başkası tarafından söylenmesinden daha etkili ve kalıcı olduğuna inanmaktadır.
   
    Soru Sorma:
    Antrenörün temel rollerinden birisi, soruların kullanılmasıdır. Antrenör sporcuya taktik düşünceyi geliştirecek sorular sormalıdır. Örneğin;
•    Topun gol olabilmesi için kalenin hangi bölgelerine atış kullanmak daha iyidir.?
•    Kale atışını kullanan rakibinin, sahanın hangi bölgelerinden gol atması  daha zordur ve sen onu bu pozisyonlardan atış kullanmaya nasıl zorlarsın?
•    Çabuk hücum oyuncusunu savunmanın en iyi yolu nedir?
•    Sert savunma yapan rakibi geçmenin yolları sence ne olabilir?
•    Önde duran savunmayı geçmenin iki yolu nelerdir?
Fakat bu gibi sorular sormadan önce  antrenör Problem Çözmenin oluşabileceği ortamı veya oyunu oluşturmak zorundadır.
   
    Abartılar İçin Uyarma:
   
    Game Sense yaklaşımında da antrenörler değişiklik yapıyorlar, hem de bazı taktiksel öğeleri abartıyor veya vurguluyorlar. Örneğin badminton da sahanın ön ve arka bölgelerini vurgulamak için rakiplerini sahanın ön ve arkasına nasıl hareket ettireceklerini anlamış olacaklardır.
    Antrenörün Yapacağı Değişiklikler:
•    Sahanın Ölçüleri
•    Gol Alanının Pozisyonu
•    İzin Verilen Pas Sayısı
•    Hücum ve Savunmadaki Oyuncu Sayısı
•    Belli oyunlar için 7m ve ekstra puanlar
•    Zaman
•    Normal oyun kurallarına ekleme veya çıkarma (örneğin topla birlikte hentbolcuların savunma öğelerini abartmaları) Oyuna kurallar ekleyerek ya da çıkararak oyunun karmaşıklığı artırılarak

Game Sense Oyunlarını Geliştirmek:

    Game sense oyunlarını kullanılarak geliştirilebilecek ve üzerinde durulacak taktiksel öğelere ait bazı örnekler aşağıda çıkarılmıştır.
    Game sense yaklaşımı içerisinde kullanılabilecek  bir çok basit oyun zaten bizim sporlarımızda vardır. Bir çok antrenör ve öğretmen için,temel nokta onları taktiksel öğeleri vurgulayacak şekilde değiştirmek ve sporcuların kendi kendilerine yanıt bulmalarını sağlayacak sorular kullanmak olacaktır.

    Game sense oyunlarını geliştirmek isteyenler için birkaç  anahtar soru:

•    Bu oyunda geliştirmeye çalışacağım yön/taktik/ beceri nedir?
•    Bu ortama en uygun olacak/hangi değişiklikleri/abartmaları yapabilirim?
•    Bunu vurgulamak için diğer sporculardan kullanabileceğim öğeler var mı?
•    Sporcularıma sormam gereken temel sorular nelerdir?
•    Bütün bireyler için sağlayabilir miyim?
•    Araçta ve beceri yapımında bazı seçenekleri sunmaya ihtiyaç duyuyor muyum?
•    Oyunları antrenmana nasıl yerleştireceğim?
•    Karmaşıklığı artırmak için hangi değişiklikleri yapabilirim?
•    Bu değişmeler içinde sporculara bazı seçenekler verebilir miyim?

Game sense yaklaşımının hem antrenörler ve hem de sporcular için bir çok sayıda
yararları vardır. Antrenörler kendilerinin antrenör olmamak için öğretilen bazı geleneksel  yaklaşımları etkilediğini düşünürler. Fakat, antrenörlük süreci ve oyunlar antrenörler hem de onların sporcuları için daha etkileyicidir.

TAKTİK ÖĞELERİ    SORULAR (ANTRENÖR)
Aldatma    Rakibin Sola Gitmesini nasıl sağlarsın?
Risk    Bu ortamda uzun pas riskli midir?
Şut Seçimi ve Rakibe Göre Yerleşim    Rakibin kale sahasına yakın ne yapabilirsin?
Zaman    Son Şuttan sonra tekrar pozisyon almak için kendine nasıl zaman verirsin?
Oyun safhası (Kalan Zaman)    So 2 dakikada 2 gol geridesin. Bir sonraki hücumu nasıl gerçekleştirirsin?
Mekan (Mekansal farkındalık/Alan Yaratma)    Top almak için hangi alana koşmak en iyisidir? Bu takım arkadaşlarının bulunduğu yeri nasıl etkileyecektir?
Karar Verme    Paylaşmak için en iyi seçenek hangisidir.?
Alan Belirleme    Sol elli oyuncuya karşı savunma yapmak için en iyi pozisyon nasıldır?
Savunma Kalıbı (Rakibe ve ortama göre)    Alan savunması mı skor er oyuncunun ikili sıkıştırılmasının mı gerekli olduğunu düşünüyorsunuz?)
Sahip Olmanın Korunması    Rakipten uzaklaşmalı mısın yoksa pas mı vermelisin?
16-ÇOCUK SPORLARINDA MOTİVASYON KULLANIMI

1-    Ödül beceriyi doğru yansıtmalıdır.
2-    Bütün Oyuncular ödüllendirilmelidir.
3-    Katılım için zorlayıcı olunmamalıdır.
4-    Becerileri öğretin.
5-    Yardımlaşmayı Özendirin.
6-    Model alma etkisini sürekli anımsayın.
7-    Takımın kendi kararlarını almasını izin verir.
8-    Başarıyı temin edin. Başarı başarıyı çağırır.
9-    Ödüller beklenmedik olmalıdır.
10-    Amaçlar Koyun.
11-    Oyunların ve  antrenmanların eğlenceli olmasını sağlayın.

17-OYUN İÇİN SÖYLENMİŞ ÖZLÜ SÖZLER

•    Kiminle oynadığını söyle,kim olduğunu bileyim
Türk Atasözü
•    Çocuk Oyunla Büyümelidir
Eflatun
•    Oyun, Çocuğu Öğretmenine Bağlayan Bir Zincirdir.
Alman Atasözü
•    İnsan Oyunla Kendini Ortaya Koyar
Salzman
•    Oyun Çocukları Sosyal Eğitime Yöneltir.
Pierr de Coubertin
•    Oyun Çocukta Harcanmamış; Birikmiş Bir Enerji Tüketimidir.
Spencer
•    Önce Çocuğun Duyu Organları Eğitilmelidir. Buda Ancak Oyunla Olur.
J.J Rousseau
•    Bütün Öğretim Oyun ve Eğlenceye Dayanmalıdır.
Fenelon
•    Zavallı İnsan; Oyun Neşesinden Yoksun Olanıdır.
Ferdinand Stangel
•    Oynamayan Tay, At Olmaz
Atasözü
•    Çocuk Oyunları Hayatın Bir Çekirdeğidir. Bütün İnsanlar orada Gelişir, Büyür ve Oluşumu İnsanın En Güzel ve En Olumlu Yetenekleri Orada Yükselir.
Frobel
•    Güzel Sanatın Başlangıcı Oyundur.
Chiller
•    Topla Oynayan, Top Gibi Oynanmaz
Ferdinand Stangel
•    Oyun İnsanoğlunun İlk Bilincidir.
John Paul
•    Oyun Bütün ve Uyumlu Bir Faaliyettir.
Kani
•    Oynayan Çocuk; Canlılığın ve Sevincin Sembolüdür.
Hebbel
•    Taklit Oyunları; Öğrenmede bir Basamaktır. Bunu Sık Sık Denemede Yarar Vardır.
Ruhi Sel
•    Her Çocuğun Oyun İle Mutlu Olma Hakkı Vardır.
                        Palanks
•    Oyun Çocuğun Dünyasını Yansıtan En Önemli Araçtır.
                        Palanks


•    Oyun hayatın kuvvetlendirilmesi ve tamamlamasıdır
Ferdinat Stangl

•    Oyun çocuğun ruhsal bir yaşantısı olup bütün kültürün kaynağını oluşturur.
Hermann Nohl

•    Neşeli oyun alışkanlığı ile  sağlığımızı  kuvvetlendirelim. Çünkü bugünün tehlikesi yorgun sağlıklarda gizlidir
J.Recla- R.Hirch

•    Oyun insanın ilk sanatıdır.
Jean Paul

•    Oyunlar gülden zincirlerdir. Eğitici onlarla gençliği kendine bağlar. Fakat oyunlar aynı zamanda karakter parlatan ve cilalayan çakmak taşlarının bulunduğu  akar bir sudur da!
C.H. Gotthilf Salzmnan


•    Vahşi bir arzu içinde gürültü ederek oynayan çocuğu kıskanma. Yalnız doygun kuvvetle zarafetle ve başarıya dönüşebilir.
Friedrich Schiller

•    Oynamayı ciddiye alalım, dürüst oyunu koruyalım. Eğitimdeki görevlerimizi tanıyarak olumlu bir yardım için olanakları seferber edelim.
J.Recla-R.Hirch

•    Eğer oyun iyice tanınır ve kavranırsa çocuğun filizlenen yaşamı ile yetişkin olgun tecrübesi birleşir ve biri diğerini teşvik eder.
Fröbel


•    Oyun bütün insanlığa aittir. Kim oynayamaz durumda ise; o artık mantarlaşmış doğaya teslim olmuş demektir. Yumuşaklığımızı elastikiyetimizi korumak için oyun oynamaya ihtiyacımız vardır. Oyun oyunda değer kazanan ŞAN, şeref AĞIRBAŞLILIK gibi aşırı duyguların bir emniyet sübabıdır. Aynı  zamanda yaşamın akışındaki düzeni sağlar. Özellikle çocuklarla oynama; bizlere oyun liderliği kazandırır.
Emil Brunnet

•    Oyun kısa bir kelime olmasına karşın zengin bir anlamı vardır. O içten  gelen bütün çocuksu uğraşıları ifade eder ki saptanan amacın dışında olmayıp tamamen çocuğun kendi içinde oluşan duygu ve dürtülerdir. İçinde yaşamın serbestçe gelişip yayıldığı kendiliğinden doğan durum, var olmanın hakim olan sembol, çocuksu eşitlik, dünyasını oluşturan bir ortamdır. Yanlış anlayış ve amaca yöneliş, oyunun teknik karakterindeki özelliklerin dikkate alınmayışı bir yana artık oyundan elini eteğini çekmiş yetişkinlerin uğrayacağı felaketler bahtsızlık olarak nitelendirilmemelidir.
Romano Guardini
•    Oyun tecrübesi kavramlar içinde değil, gelişme ve sivrilmeler içinde kazanır.
E. Hofmann

•    Her gerçek oyun içinde bir dünya doğar.
F.Ludwig Jahn

•    Doğru bir oyun eğitimi yaratıcı ve yetenekli bir oyun lideri ister. Çünkü sağlıklı bir oyun alışkanlığı ancak böyle bilinçli ve yaşam dolu olarak düzenlenebilir. Gerçek oyun alışkanlığı yalnız sevgi değil, bunun yanında çocukta birlikte uğraşı ister.
Josef Recla ve Rudolf Hirsch

•    Eğitim çocuğu insan haline getirme sanatıdır.
•    Ciceron


•    Eğitim doğaya göre insan yetiştirmektir.
•    J.J Rousseou


•    Eğitim yetileri hep birden ve uyumlu olarak geliştirmektedir.
Stein

•    Eğitim kişiyi önce kendisi sonra başkaları için mutluluk aracı yapmaktır.
J.Mill

•    Eğitim yetişkin kuşakların toplumsal yaşama elverişli olmayanlar üzerinde yaptığı etkidir.
E. Durkheim

•    Öğrenmek öğrencinin daha öncede bilmediği bir şeyi yapmak yeteneğini kazanmasıdır.
Book

•    Öğrenmek yeni tepkiler yapmasını  öğrenmek veya eskilerini değiştirmektir.
Burton

•    Öğrenmek alışkanlıklar ve bilgi kazanmak sürecidir.
Pyle

•    Öğrenmek tecrübe ve eğitim vasıtası ile davranışların değişmesidir.
Gates


OYUN VE ÇOCUK


    Oyun çocukların hareket ihtiyacını karşıladığı bir metottur.
    Çocuk oynarken iki şeyin etkisindedir. Birincisi; içinde bulunduğu aile doğal ve kültürel çevre; İkincisi genetik olarak taşıdığı zeka, algılama, yorumlama ve tahlil etmede en iyi sosyal reaksiyon özellikleridir.
    Oyun çocuğu tanımada ve tahlil etmede en iyi yoldur.
    Freund ve piaget oyunu çocuğun aklına açılan bir pencere olarak değerlendirirler.
    Çocuğun gelişmesini ve şekillenmesini etkileyen şeylerin başında oyun gelir. Çocuk kavramaları cisimleri  toplumsal kuralları haklarını ve mücadele etmeyi, oyun içerisinde önce algılar, sonra analar, daha sonra da öğrenir ve geliştirir.
    Oyun türlerine  göre, fiziksel gelişim ve sağlık sosyal gelişim psikolojik ve duygusal zeka gelişimi etkileri gösterir
OYUNU YÖNETENİN HAZIRLIĞI
    1-Ne istiyorum? Ve nereye ulaşmam lazım? Hangi eğitim amacına yönelmeliyim?
    2-Benim gençlerimin özellikleri nedir? Nelere ilgi duyuyorlar? Ben hangi özellikleri geliştirmek istiyorum, hangilerini öncelikle geliştirmeye mecburum? Oyunun esprisi nasıldır? Ortaklık anlayışı nasıldır?
    3- Nerde çalışabilirim? Elimde hangi saha olanakları var? Hangi oyun araçları var?
OYUNUN SINIFLANDIRILMASI
    1-Eğitsel oyun
    2-Sportif oyunlara hazırlama, alıştırma ve antrenman oyunları
    3-Sportif oyunlar
EĞİTSEL OYUNLARIN TEMEL FİKRİ
1-    Oyun irade, fedakarlık ve neşe dışında bir amaç taşımaması
2-    Tehlikelerin göze alınarak bilinmeyen sürprizli durumların yaratıcı hareketlerle otomatik olarak başarılması
3-    Oyunun etkisinin yaşanması
EĞİTSEL OYUNLARDA AMAÇLAR
Amaç1:Koşular ile ilgili koordinasyonu dayanıklılığı ve çabukluğu geliştirebilme
Amaç2: Atmalar ile ilgili koordinasyonu çabukluğu, kas kuvveti ve esnekliği ile eklem hareketliliğini geliştirebilme
Amaç3:Atlamalar ile ilgili koordinasyonu çabukluğu, kas kuvveti ve esnekliği ile eklem hareketliliğini geliştirebilme
Amaç4: Sıralanma yürüme ve sıçramalar ile ilgili çeşitli şekillerde dizilme ve  sıralanabilme
Amaç5: Kaldırma ve taşımalarla ilgili koordinasyonu kas kuvveti ve esnekliği ile eklem hareketliliğini geliştirebilme
Amaç6.Denge ile ilgili koordinasyonu ve kendine güven duygusunu geliştirebilme
Amaç7: Top alışmaları ile ilgili temel beceriler edinebilme ve koordinasyonu geliştirebilme
Amaç8.Kullandığı spor alanlarını ve ders araçlarını tanıyabilme  araçları doğru kullanma ve koruyabilme
Amaç9:Temiz hava ve güneşten faydalanabilme hava şartlarına göre giyinebilme

EĞİTSEL OYUNLARIN KONU DAĞILIMI

1-Oyunun Önemi

2-Oyunun Tanımı

3-Oyunun Yapısal Temelleri

4-Oyunun Seçimi

5-Oyunun Öğretimi

6-Eğitsel Oyunlar Tablo

7-Eğitsel Oyunları Amacına Göre Şeması

8-Eğitsel Oyunların Anlamı

9-Beden Eğitimi ve Spor Eğitiminde Eğitsel Oyun

10-Fiziksel Engelli Çocuklarda Eğitsel Oyun Çalışmaları

11-Oyun Planlaması ve Oyun Seçimi

12-Oyun Öğretimi

13-Oyun Yönetimi

14-Oyun Liderliği ve Kişisel Özellikleri

15-Oyun Duyusu (Game Sense ) Oyunla Öğretim

16- Çocuk Sporlarında Motivasyon Kullanımı

17-Oyun İçin Söylenmiş Özlü Sözler.

Bookmark and Share Eğitsel Oyunlar

Dizin1
Dizin1
Dizin1
Eğitim Portalı Eğitim  Portalı Samanyolu Eğitim Kurumları Samanyolu Eğitim Kurumları & Atlantik Eğitim Kurumları Atlantik Eğitim Kurumları nın Katkılarıyla Yayınlanmaktadır.
Güncel Haberler