Eğitim Portalı
Son Eklenen Dosyalar
Fotoğraf Galerisi
Fotosentez (Ergün Önal)
Fotosentez (Ergün Önal)

Fotosentez (Ergün Önal) Power Point Sunumu


Ekleyen : Biyoloji Zümresi
İndirme Sayısı : 6585
Ekleme Tarihi : 22.03.2010 19:46:19
Boyut : 1,03 Mb
Etiketler : Biyoloji, Fotosentez, Güneş enerjisi, Isık enerjisi, Klorofil,

»»» Dosyayı İndir «««
Fotosentez (Ergün Önal)

 FOTOSENTEZİN ÖNEMİ

• Yeryüzünde tüm canlıların kullandığı enerjinin kaynağı Güneştir.
• Güneş enerjisinin bitkilerce kullanımı fotosentezle olur.
• Fotosentezle bitkilerde depolanan enerji, kimyasal enerjidir ve bütün canlıların da enerji kaynağıdır.
• Bu nedenle hayatın devamı yeşil bitkilere bağlıdır.
FOTOSENTEZ
FOTOSENTEZ
A . IŞIK ENERJİSİ ve KLOROFİL
• Işığın fotosentezdeki rolü
• Güneş dünyadaki en önemli enerji kaynağıdır.
• Bu enerji ancak bitkiler tarafından alınarak hayvanların ve diğer canlıların kullanabileceği kimyasal enerjiye dönüştürülür.
• Bitkiler ışık enerjisini ancak fotosentez olayı ile kullanılabilir hale getirirler.
• Kısacası fotosentezde ışık, enerji kaynağıdır.
• Bundan dolayı ışıksız ortamda fotosentez olmaz.
•Işığın fotosentezdeki rolü
2.Işık, klorofil tarafından emilerek fotosentez başlatılır.
• Klorofilin fotosentez için önemi ışığı soğurabilme -sidir.
• Klorofil yeşil ışığı yansıttığı için bitkiler yeşil renkli olarak görülür.
• Görünmeyen mor ve kızıl ötesi ışınlar klorofil tarafından tutulamaz ve fotosentezde kullanılamaz.
• Klorofilden başka kromoplastlar da ışığı soğurabilir ve bunu kloroplastlara aktarabilir.
Işıksız ortamda fotosentez olmadığı nasıl anlaşılır?
• Saksı bitkisinin yapraklarından birinin üzerini kalın bir kağıtla kapatıp 3-4 gün bekletelim.
• Kapattığımız kağıdı yapraktan ayırıp başka yapraklarla beraber iyot çözeltisine daldırdığımızda diğer yap-rakların koyu mavi renk aldığını, kapattığımız yaprağın ise mavi renk almadığını görürüz.
• İyot nişastanın ayıracıdır. Mavi renk alan yapraklarda besin yapıldığı, diğerinde ise besin yapılmadığı anlaşılır. Bundan da fotosentez olmadığı anlaşılır.
• Klorofilin fotosentezdeki rolü nedir?
• Klorofil, kloroplastların granalarında bulunur.

• Bir kloroplastın yapısı yandaki şekilde görülmektedir.
• Klorofilin fotosentezdeki rolü nedir?
• Klorofil;
• Yapraklarda üretilir.
• Işığı emerek fotosentezi başlatır.
• Bitkiye yeşil rengi verir.
• Işıksız bir ortamda klorofil bozulur ve bitki beyaz (Albino) renk alır.  
• Yapısında C,H,O,N ve Mg atomları vardır.
• Fe klorofil sentezi için katalizör görevi görür.
• Mg klorofilin yeşil renkli olmasını sağlar.

• Klorofil çeşitleri
• Klorofil-a :
C55 H72 O5 N4 Mg
• Klorofil-b :
C55 H70 O6 N4 Mg

• Kl – a; yüksek spektrumlu ışıkta, Kl.b ise düşük spektrumlu ışıkta çalışır.
• Engelman deneyi
Amaç:Işığın dalga boyunun fotosentez hızına etkisini bulmak.
Sonuç:Mor ve kırmızı ışıkta fotosentez en hızlıdır. Yeşil ışık yansıtıldığı için fotosentezde en az kullanılan ışıktır.
FOTOSENTEZEVRELERİ
Fotosentez için gerekli olan maddeler nelerdir?
FOTOSENTEZ
• Fotosentez olayında co2 kullanılarak besin maddesi sentezlenebilmesi için öncelikle ATP sentezinin yapılması gerekir.Bitki bu sentezi ışık kullanarak gerçekleştirir.
• Işık enerjisinin kloroplastlarda, ATP halinde kimyasal bağ enerjisine çevrilmesine fotofosforilasyon denir.
• Bu olay fotosentezin ilk reaksiyon basamağıdır.
• Kloroplastların granalarında klorofilden ayrılan elektronu tutan bir sistem vardır. Bu sisteme Elektron Taşıma Sistemi (ETS) denir.
• ETS’ nin elemanları; ferrodoksin, plostokinon (flavoprotein) ve sitokromlardır.
FOTOSENTEZEVRELERİ
• İki evrede gerçekleşir.
• 1.Işık reaksiyonları evresi:
• Genel özellikleri.
1. Işık gerklidir. Olmasa gerçekleşmez.
2. Kloroplastın granalarında gerçekleşir.
3. Olay indirgenme ve yükseltgenme reaksiyonları şeklindedir.
4. ETS elemanları görev alır.
5. ATP (fotofosforilasyon) ve NADPH2 üretilir.
6. Suyun parçalanması ile oluşan O2 atmosfere verilir.
7. Sıcaklıktan daha çok ışık şiddeti etkilidir.
Işıklı devre reaksiyonları iki grupta incelenir.
a. Devirli fotofosforilasyon
ADP
ATP
e-

e-

Klorofil+
e-
Klorofil
ATPADP
a. Devirli fotofosforilasyonda :

• Tabiatta hiçbir şey parçalanmadan enerji üretimi bu safhada gerçekleşir.

• Net 2 ATP üretilir.
b. Devirsiz Fotofosforilasyon;
2 NADP 2 NADPH2

2 H2O 4e- + 4 H+ +O2 ATMOS -
FERE

4 e-
4e-

Klorofil-aKlorofil-b
(PS-1)(PS-2)
ATP ADP + P
b. Devirsiz Fotofosforilasyonda;
• Olayda 1 ATP, 2 NADPH2 üretilir.
• Suyun parçalanması ile oluşan O2 atmosfere verilir.
• Suyun işlevi:
• Klorofil-b için elektron kaynağıdır.
• NADPH2 için H+ kaynağıdır.
• Atmosfer için O2 kaynağıdır.
NOT: Sonuç olarak ışık reaksiyonları evresinde :
• 3 ATP, 2 NADPH2 üretilir.
• O2 yan ürün olarak açığa çıkar.

2. Karbon tutma reaksiyonları evresi (Karanlık Evre)
• Genel Özellikleri:
• Kloroplastın stromasında gerçekleşir.
• Işık, şart değildir.(olsa da olmasa da gerçekleşir)
• ATP ve NADPH2 ler kullanılır.
• CO2 kullanılarak besin (Glikoz) sentezlenir.
• Enzimatik reaksiyonlar olduğu için sıcaklık değişimlerine karşı hassastır.

• Fotosentezin karbon tutma reaksiyonlarına 1 mol CO2 ‘in katılması için reaksiyonda 3 ATP ve 2 NADPH2 kullanılır.
• Genel denklemine göre 6 mol CO2 reaksiyona girdiğinden 1 mol glikoz oluşumu için; 6 x 3 ATP = 18 ATP ve 6 x 2 NADPH2 =12 NADPH2 ‘ye ihtiyaç vardır.
• Oluşan glikozun karon ve oksijeni CO2’den, hidrojeni sudan gelir.
• PGAL (fosfogliser aldehit) den aminoasit, yağ asidi, vitamin gibi bileşikler de yapılabilir. Bu yüzden fotosentezde net kazanç PGAL ‘dir.
SORULAR
• Karbon tutma reaksiyonlarına 3 mol CO2 girerse, ne kadar ATP ve NADPH2 ‘ye ihtiyaç olur.
• Fotosentezde sentezlenen 8 mol glikozun oluşumu için kaç ATP harcanır ?
• 20 mol maltoz oluşumu için fotosentez sırasında kaç mol NADPH2 harcanır ?

NOT:
• Bazı bakterilerde klorofil vardır. Bu bakterilere fotosentetik bakteriler denir.
• Bu bakterilerin klorofilleri stoplazmada, ETS enzimleri ise hücre zarında bulunur.
• Bakteriler, H ve elektron kaynağı olarak su yerine H2S(Hidrojen sülfür) veya H2 gazı kullanır.
• Bu nedenle bakteriyel fotosentezde O2 gazı yerine ortama kükürt(S) verilir.
• CO2 + 2H2S 2C2(CH2O)n + 2S + H2O

• CO2 + 2H22C2(CH2O)n + H2O
Fotosentezde Farklı Besinlerin Sentezlenmesi
Fotosentezi Etkileyen Etmenler:
• Fotosentezde kullanılan CO2 ya da açığa çıkan O2 miktarı ölçülerek fotosentez hızını belirlemek mümkündür.
• Bazı faktörlerin normalin üzerinde olması fotosentezin hızına etki etmez. Çünkü fotosentezin hızı, etki eden faktörlerden en düşük olanına göre belirlenir. Buna ‘minimum yasası’ denir.
• Fotosentezi etkileyen etmenler çevresel ve genetik olmak üzere ikiye ayrılır.
A. Fotosentezi etkileyen çevresel faktörler

Not:Ortamda bulunabilecek
Kalsiyum Hidroksit Ca(OH)2
Ve Potasyum Hidroksit KOH gibi bileşikler
CO2 ‘i tutacağından fotosentezi olumsuz etkiler.
2.Işık şiddeti :
• Işık enerjisi almayan hiçbir hücre fotosentez yapamaz.
• Işık şiddeti arttıkça fotosentez hızı artar. Ancak belirli bir sınırı geçtikten sonra sabit kalır, değişmez.
• Işık şiddeti ve CO2 birlikte değerlendirildiğinde, miktarı az olan fotosentez hızını belirler.
Beyaz ışığın renklerinde fotosentez hızı:
• Fotosentez hızı beyaz ışığın renklerinden, kırmızı ve mor ışıkta maksimumdur.Klorofil yeşili yansıttığından fotosentez hızı yeşil ışıkta en düşüktür.
• Fotosentezin hızı ışığın dalga boyunun ve enerjisinin azalıp artması ile orantılı değil, klorofil molekülünün ışığı emmesiyle ilgilidir.
3. Sıcaklık
• Sıcaklık artışıyla, düşük ışık şiddetinde fotosentez hızında değişiklik görülmez.
• Yüksek ışık şiddetinde sıcaklık artışı fotosentez hızını artırır.Ancak sıcaklığın 40 oc nin üzerine çıkması fotosentez hızını düşürür.
• Çünkü bu sıcaklıkta protein yapılı enzimler bozulur.(Denatüre olur)
4. Mineral tuzları
• Fe , Mg , Mn tuzlarının eksikliği klorofil eksikliğine yol açar. Klorofil eksikliği de fotosentez hızını düşürür.
• K , S gibi elementlerin , karbon devrinde enzim aktivitesini ve ATP sentezini etkilediği bilinir.
• Fotosentez hızı mineral tuzların en az olanına göre düzenlenir.(Minimum Yasası)
B. Fotosentez hızını etkileyen kalıtsal faktörler
• Kloroplast sayısı: Fotosentez olayı bu organellerde olduğu için sayısı arttıkça fotosentez hızı da artar.
• Yaprağı koyu yeşil olan bitkilerde kloroplast çok, açık yeşil olan bitkilerde ise azdır.
2. Kloroplastlardaki su miktarı:
• Su, fotosentezin ham maddesidir.

• Bir bitkinin su derişimi % 18 ‘in altına düşerse fotosentez durur.

• Kloroplastlarda az veya çok su olması bitkinin kalıtsal özelliğidir.
3. Yaprak genişliği :
• Yeşil bitkilerin yaprak yüzeyi ne kadar genişse ışıktan yararlanma oranı o kadar fazla olur.

• Aynı şekilde yaprak sayısı arttıça fotosentez hızı da artar.
4. Stomaların yapısı ve sayısı:
• Stomalar,yapraklarda bulunan ve CO2 alımını sağlayan küçük gözeneklerdir.
• Bu gözenek sayısı ne kadar fazla ise CO2’ den o kadar fazla yararlanılaca -ğından stoma sayısı ve yapısı fotosentez hızını etkiler.

5. Kutikula kalınlığı :
• Yaprak yüzeyinde bulunan koruyucu tabakadır.
• Kurak bitkilerinde kalın, sucul bitkilerde ise incedir.
• Kalın veya ince olmasına bağlı olarak su kaybı düzenlenir.
• Bunun için fotosentez hızına etki eder.
6. Enzim miktarı:
• Fotosentez enzimleri ne kadar fazla ise fotosentez o kadar fazla olacaktır.
HAZIRLAYAN :

ERGÜN ÖNAL
Biyoloji Öğretmeni
TEŞEKKÜR EDERİM

Bookmark and Share Biyoloji Sunumları

Dizin1
Dizin1
Dizin1
Eğitim Portalı Eğitim  Portalı Samanyolu Eğitim Kurumları Samanyolu Eğitim Kurumları & Atlantik Eğitim Kurumları Atlantik Eğitim Kurumları nın Katkılarıyla Yayınlanmaktadır.
Güncel Haberler