Samanyolu Eğitim Kurumları Atlantik Eğitim Kurumları
Ana Sayfa
Zümre Sayfaları
ÖSS Hazırlık
SBS Hazırlık
Eğitim Haberleri
Bilgi Yarışması
Bilim Sergisi
Bilim Olimpiyatları
Bilimsel Projelerimiz
Başöğretmen Atatürk
Enstalasyon Sergimiz
Düşünce Sepeti
Tarih Sayfaları
Resim Galerileri
Akademik Takvim
Duvar Kağıtları
Download
Bize Yazın2009 - 2010 Anadolu Lisesi 12. Sınıf Kimya Dersi Yıllık Planı
Tarih: 27.09.2009  Zümre: kimya
2009 - 2010 Anadolu Lisesi 11. Sınıf Kimya Dersi Yıllık Planı
Tarih: 27.09.2009  Zümre: kimya
2009 - 2010 Anadolu Lisesi 10. Sınıf Kimya Dersi Yıllık Planı
Tarih: 27.09.2009  Zümre: kimya
2009 - 2010 Anadolu Lisesi 9. Sınıf Kimya Dersi Yıllık Planı
Tarih: 27.09.2009  Zümre: kimya
2009 - 2010 Fen Lisesi 12. Sınıf Kimya Dersi Yıllık Planı
Tarih: 27.09.2009  Zümre: kimya
2009 - 2010 Fen Lisesi 11. Sınıf Kimya Dersi Yıllık Planı
Tarih: 27.09.2009  Zümre: kimya
2009 - 2010 Fen Lisesi 10. Sınıf Kimya Dersi Yıllık Planı
Tarih: 27.09.2009  Zümre: kimya
2009 - 2010 Fen Lisesi 9. Sınıf Kimya Dersi Yıllık Planı
Tarih: 27.09.2009  Zümre: kimya
2009-2010 - 9. Sınıf Fizik Yıllık Planı
Tarih: 27.09.2009  Zümre: fizik
2009-2010 - 10. Sınıf Fizik Yıllık Planı
Tarih: 27.09.2009  Zümre: fizik

Düşünce Sepeti
Kan Kardeşim
Kalkınmak mı Yok Olmak mı?
Beklenmedik Anlar...
Korkuyorum
Keçeli Kalem
Bütün Yazılar

Tarih Sayfaları
Bir Anlık Gaflet
Dikenli Yolda Yürümek
2. Selim' den 3. Murat' a
Her Şey Vatan İçin
II. Murat
Bütün Yazılar

2009 - 2010 Eğitim ve Öğretim Yılına Ait Yıllık Planlar

 

 

Edebiyat Zümresi --> Öğretmenler İçin

Dosya Boyutu : 9 KB
İndirme Süresi : 8 Saniye (tahmini)
Bu dosyayi sıkıştırılmış halde indirmek için buraya tıklayın.


Aşağıda bulunan metin yukarıdaki dosyanın içeriğini göstermektedir. Dosya içerisinde bulunan resimler gösterilmemiştir. Dosyanın şekil ve renkleri bu metinden farklı olabilir. Dosyayı indirmeden içeriğini görmeniz için bu metinden faydalanabilirsiniz.

.:: Tarih : 30.09.2006 ::.  
2006-2007-Lise 1-Dil ve Anlatım-I. Dönem Yıllık Plan

2.HAFTA 2 "Hedefler: İletişimin gerekliliğini ve özelliklerini kavrama
Davranışlar: İletişimin önemini ve değerini sezi iletişimde bulunması gereken ögeleri belirleme.Gönderici, alıcı ve ileti ilişkisini açıklayıp gönderici-alıcı ilişkisinde göstergelerin yerini ve önemini fark etme. Göstergelerin ayırıcı özelliklerini belirleyip iletişimde bağlamın önemini fark etme." İletişim Açıklayıcı anlatım, soru-cevap
3.HAFTA 2 "Hedefler: İnsan, iletişim ve dil ilişkisini belirleme
Davranışlar:Dil-insan ilişkisini belirleyip dil dışındaki iletişim araçlarının kullanımıyla ilgili çıkarımlarda bulunma.Dilin oluşumunu açıklayıp dille gerçekleştirilen iletişimle diğer iletişimler arasındaki farklılıkları sezme.Dil göstergelerinin özelliklerini belirtme.İletişim tablosundan hareketle dilin işlevlerini açıklayıp dil göstergelerinin oluşumlarını ve kullanımlarını belirlerme." İnsan, İletişim ve Dil İlişkisi Takrir ,Soru cevap
1.HAFTA 2 "Hedefler: Dil-kültür ilişkisini belirleme ,Atatürk'ün vatan severliğini kavrayabilme
Davranışlar:Dil-kültür ilişkisini belirleme, tartışma.Kullanımda ortaya çıkan dil türlerini belirleme, farklılıklarını sezme." " Dil-Kültür İlişkisi
( Atatürk'ün Yöneticiliği-Atatürk'ün Milli Birlik ve Bütünlüğü Sağlamadaki Gücü) " Takrir , Soru cevap
2.HAFTA 2 "Hedefler: Dilleri yapı ve köken bakımından sınıflandırma
Davranışlar: Dil ailelerinin oluşumunu ve köken bakımından dünya dillerinin nasıl gruplandırıldığını açıklama.Yapı bakımından dünya dillerinin nasıl gruplandırıldığını açıklayıpTürkçenin köken ve yapı bakımından dünya dilleri arasındaki yerini belirleme." Dillerin Sınıflandırılması Takrir ,Soru cevap
3.HAFTA 2 "Hedefler:Türk dilinin tarihî gelişimini belirleme
Davranışlar:Türk dilinin dönemlerini araştırma, her dönemin ayırıcı özelliklerini belirleme, Anadolu’da Türkçenin gelişimini ve kazandığı yeni özellikleri açıklama." Türk Dilinin Tarihî Gelişimi ve Türkiye Türkçesi Takrir, Soru cevap
3.ÜNİTE, Söyleyiş, İmlâ ve Noktalama. Söyleyişin (telâffuz) önemi
4.HAFTA "1
1" "Hedefler:Dilde ses ve telâffuzun önemini belirleme
Davranışlar:Ses ve telâffuz ilişkisini fark etme.Konuşmada ifadenin anlamına göre duraklamaları düzenlemenin önemini sezme.Güzel konuşmada ses tonu ve telâffuzun önemini fark etme.Konuşma esnasında sesin nasıl kullanıldığını belirleme. Konuşmada seslerin özelliklerini bilmenin,onları doğru ve güzel telâffuz etmenin önemini fark etme.Alfabelerin bütün sesleri göstermeye yetmediğini fark edip bir dilin ses terbiyesi ve konuşma biçiminin nasıl öğrenilebileceğini kavrama.Yazım kurallarıyla telâffuzun, bütünüyle örtüşmediğini sezme" "A. Telâffuz (Söyleyiş)
RAMAZAN BAYRAMI
29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI Cumhuriyetçilik İlkesi - (Cumhuriyetçiliğin Türk Toplumuna Sağladığı Faydalar-Sempozyum Türünde İşlenecek)" Takrir ,Anlatım
1.HAFTA "1
1" "Hedefler:Dilde ses ve telâffuzun önemini belirleme,Cumhuriyetçilik ilkesini kavrayabilme
Davranışlar:Türkçedeki ünlülerin söyleniş özelliklerini belirleyip ünlülerle ilgili ses olaylarının, telâffuz kusuruna neden olup olmayacağını tartışma.Türkçedeki ünsüzlerin söyleyiş özelliklerini belirleme.Yazı dilindeki bir işaretle, konuşma dilindeki farklı seslerin gösterilebildiğini kavrama.Konuşurken ve yazarken aynı sesin veya çıkış yeri bakımından birbirine yakın seslerin tekrarının telâffuzu güçleştirdiğini sezme. Cümle ve paragraflardaki kelimelerde anlatımı bozan sesleri bulma, sebeplerini açıklama.Dili doğru, güzel ve etkili kullanmanın önemini fark etme.Tonlamada nelere dikkat edildiğini belirleme." "1.Ses ve Seslerin Kullanımı
1.YAZILI YOKLAMA " Takrir Açıklayıcı Anlatım
2.HAFTA "1
1" "Hedefler:Türkçenin ses özelliklerini kavrama
Davranışlar:Türkçedeki ünlü ve ünsüzlerin özelliklerini belirleyip ünlü ve ünsüz uyumları ile ilgili kurallara uymanın önemini fark etme.Yazarken ve konuşurken ünlü ve ünsüzlerle ilgili ses olaylarıyla ilgili kurallara uyma." "B. Türkçenin Sesleri Ve Özellikleri
10 KASIM ATATÜRK'Ü ANMA Atatürk ile İlgili Anılar, Yazılı ve Sözlü Kompozisyon Çalışması-Atatürkçülüğün Türk Toplumu İçin Önemi. " Takrir Açıklayıcı Anlatım
3.HAFTA "1
1" "Hedefler:Yazım kurallarıyla ilgili kuralları uygulama,Atatürk'ün insan sevgisini kavrayabilme,Atatürkçülüğün Türk toplumu için taşıdığı önemi belirtebilme
Davranışlar:Metin oluştururken, büyük harflerin ve sayıların yazımıyla ilgili kurallara uyma.Ek olan “–ki” ile bağlaç olan “ki”nin yazımıyla ilgili kurallara uyma. Ek olan “–de” ile bağlaç olan “de”nin ve“mi”nin yazımıyla ilgili kurallara uyma.Birleşik kelimelerin oluşumuyla ilgili kuralları açıklama, metin oluştururken birleşik kelimelerin yazımıyla ilgili kurallara uyma." C. Yazım (İmlâ) Kuralları "Takrir Soru-cevap
Analiz-sentez"
4.HAFTA "1
1" "Hedefler:Noktalama işaretleriyle ilgili kuralları uygulama yapılaması
Davranışlar:Metin oluştururken noktalama işaretlerini doğru kullanarak bir metin oluşturur.Noktalama işaretlerinin metne anlam ve dil yönünden katkılarını tartışma. " " D. Noktalama İşaretleri
24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ" "Karşılaştırma ,Dramatize
Soru cevap"
4. ünite: Kelime Bilgisi,
5.HAFTA "1
1" Hedefler: Kelimelerin yapısını çözümleme Davranışlar:İsim kökleriyle fiil köklerini ayırt etme.Yapım eklerinin işlevlerini tartışma.Yapım eklerini gruplandırıp, özelliklerini açıklama ve kelimelerdeki işlevini belirleme.Çekim eklerini ve bu eklerin özelliklerini açıklama.Yapıları bakımından kelimeleri birbirinden ayırma. A. Kelimede Yapı Atatürk'ün Eğitim ve Öğretmenlerle ilgili Görüşleri "Karşılaştırma ,Dramatize,
Soru cevap"
1.HAFTA "1
1" "Hedefler:Kelimelerin yapısını çözümleme,Atatürk'ün öğretmenlere verdiği önemi belirtme
Davranışlar:Oluşturacağı metinlerde yapım ve çekim eklerini doğru kullanma.Yapım ve çekim eklerinin kelimelere ve söz dizimine kattığı anlamları fark etme. " Kelimede Yapı Karşılaştırma Açıklayıcı anlatım,Soru cevap
2.HAFTA 2 "Hedefler:Kelimede anlamı kavrama
Davranışlar:Kelime ve anlam ilişkisini belirleme.Kelimede anlamın oluşumunu sezme.Anlamlandırmada ses ve anlam kaynaşmasını sezme.Kavram ve kavramlaştırmanın oluşumunu açıklama .“Kavram”ların kullanıldığı metinlerin ayırıcı özelliklerini belirleme.Kelimelerin anlam oluşturmada birbiriyle ilişkisini belirleme.Metindeki somut anlamlı kelimeleri bulup, bu kelimelerin işlevlerini tartışma.Metindeki soyut anlamlı kelimeleri bulup, bu kelimelerin işlevlerini tartışma." "B. Kelimede Anlam
1. Kelimede Anlam Ve Kavram " Karşılaştırma Gözlem Soru cevap
3.HAFTA 2 "Hedefler:Kelimelerin çeşitli anlamlarda kullanımlarını belirleme
Davranışlar:Kelimelerin sözlü ve yazılı iletişimde kazandığı çeşitli anlamları belirleme.Kelimelerin anlamlarından çok,kullanıldıkları yerde kazandıkları değerlerin önemli olduğunu sezme.Kelimenin anlamının, kullanım alanlarına ve diğer kelimelerle ilişkilerine göre farklılık kazandığını belirleme ve cümle içindeki diğer kelimelere bağlı olarak zihinde yarattığı kavramları tartışma" "2. Anlamları Bakımından Kelimelerin Gruplandırılması
A. Anlam Çeşitleri (İlk Anlam, Yan Anlam, Mecaz, Terim)" Karşılaştırma ,Uygulama Soru cevap
4.HAFTA 2 "Hedefler:Kelimelerin çeşitli anlamlarda kullanımlarını belirleme
Davranışlar:Metinde ilk anlamda kullanılmış kelimeleri buluma,yan anlamda kullanılmış kelimeleri bulma ve bunların yan anlamda kullanılma nedenini tartışma.Metinde mecaz anlamda kullanılmış kelimeleri bulma, mecazın oluşma nedenini tartışma.Mecaz anlamda ve ilk anlamda kullanılmış kelimeleri birbirinden ayırma.Terim olan kelimeleri bulup nasıl oluştuğunu kavrma." A. Anlam Çeşitleri (İlk Anlam, Yan Anlam, Mecaz, Terim) Karşılaştırma Açıklayıcı anlatım Soru cevap
1.HAFTA "1
1" "Hedefler:Anlam ilişkilerine göre kelimeleri ayırma ve yerinde kullanma
Davranışlar:Metindeki eş anlamlı kelimeleri bulup dilde eş anlamlı kelimelerin bulunma nedenini tartışma.Eş anlamlı kelimelerle yakın anlamlı kelimeleri birbirinden ayırma.Kültürler arası etkileşimle eş anlamlılık arasındaki ilişkiyi belirleme.Kelimedeki eş anlamlılıkla cümledeki eş anlamlılık arasında ilişki kurma.Eş anlamlılığın ifadedeki işlevini belirleme.Metindeki eş sesli kelimeleri belirleyip ifadeye ne kazandırdığını açıklar.Metindeki zıt anlamlı kelimeleri bulup; işlevini belirleme. Kelimenin olumsuz anlamıyla zıt anlamlısını ayırma.Aynı cümlede zıt anlamlı kelimelerin kullanılma nedenlerini ve eş anlamlı, zıt anlamlı, eş sesli ve yakın anlamlı kelimelerin metne kazandırdıklarını tartışma." "KURBAN BAYRAMI
B. Anlam İlişkilerine Göre Kelimeler " Uygulama Karşılaştırma Soru cevap
2.HAFTA 2 "Hedefler:Kelimelerdeki anlam değişmelerinin nedenlerini bulma,kelime gruplarını ayırma ve cümledeki işlevlerini belirleme
Davranışlar:Kelimelerdeki anlam genişlemesi ile çok anlamlılığı ayırt etme.Bir kelimenin zaman içinde anlam daralmasına ve anlam genişlemesine uğrayabileceğini fark edip onun geçmişteki anlamından farklı anlamlarda kullanılabileceğini fark etme ve kelimelerdeki anlam değişmelerinin nedenlerini tartışır.Kelime gruplarının oluşma nedenlerini açıklayıp onların gruplarıp sınıflandırma,kelime gruplarının ifadeye kattığı değerleri tartışma.Metindeki deyimleri bulup, özelliklerini açıklama.Dilde deyimlere ihtiyaç duyulma sebeplerini ve deyimlerin cümlede kullanılma sebeplerini tartışma.Toplumsal kültürle deyim arasındaki ilişkiyi açıklayıp deyimlerin dildeki işlevlerini tartışma. İkilemelerin oluşumunu belirleyip cümlede kullanılma nedenlerini tartışma.Yansıma sözleri ayırıp, kullanılma nedenlerini belirleme.İsim tamlamalarının oluşumunu açıklayıp cümledeki isim tamlamalarınıayırma,gruplandırma,işlevlerini belirleme. Sıfat tamlamalarının oluşumunu açıklayıp özelliklerini araştırma, anlam ve yapı bakımlarından isim tamlamasından farklılıklarını tartışma. Bağlaçlarla edatlarla oluşturulan kelime gruplarının yapısını ve işlevini açıklama. Ünlem gruplarının oluşumunu açıklayıp ünlem gruplarına ne zaman baş vurulduğunu belirleme.Unvan gruplarının oluşumunu açıklama.Kelime gruplarının cümlede yüklendiği işlevleri açıklamaKelime gruplarının anlatımdaki işlevlerini belirleme. Kelime gruplarını yerinde ve doğru kullanma.
" "C. Kelimelerde Anlam Değişmeleri
3. Kelime Grupları" Uygulama Karşılaştırma Soru cevap
3.HAFTA "1
1" Hedef: Cümle öğelerinin birbirinden farkını ve bunların özelliklerini belirlermek Davranış: Yüklemin özelliklerini belirlemek. Cümlede hangi kelimelerin veya kelime gruplarının yüklem olabileceğini açıklamak. Yüklem kullanılmayan cümlelerde yüklemin kullanılmayış nedenlerini tartışabilme Edilgen çatılı fiillerle kurulmuş cümlelerde öznenin anlam boyutunu belirleyip öznesiz cümleleri fark ederek sebeplerini tartışabilme " A. Cümlenin Ögeleri
2. YAZILI YOKLAMA" "Soru - Cevap Takrir
Çözümleme"
4.HAFTA 2 Hedef: Cümle öğelerinin birbirinden farkını ve bunların özelliklerini belirlermek Davranış:Cümledeki nesneleri ve türlerini belirleyerk bunların kullanılış amaçlarını tartışabilmek.Nesne olabilecek kelime ve kelime gruplarını belirleyerek nesnenin fiilin bildirdiği işi hangi yönden tamamladığını fark edebilmek. Yer tamlayıcıları (dolaylı tümleçleri) bularak bunların işlevlerini tartışabilme k. Cümlede yer tamlayıcılarının yargıyı hangi yönden tamamladığını açıklayabilme. A. Cümlenin Ögeleri "Soru - Cevap Takrir
Çözümleme"
 
Bütün YazarlarKullanıcı:
Şifre:
 
(Üye Ol!)
(Şifremi Unuttum!)


Üye Sayısı: 604

Haber Arşivi
Haber Bantları

Haftanın Konusu:
Çocuğumuzun Okul Başarısı Neden Önemli?

Eğer Bir çocuk sürekli eleştirilmiş ise Kınama ve ayıplanmayı öğrenir. Eğer Bir çocuk alay edilip aşağılanmış ise sıkılıp utanmayı öğrenir. Eğer Bir çocuk kin ortamın da büyümüş ise Kavga etmeyi ö
Hayatın İçinden Arşivi


Eğitim Portalı, Samanyolu Eğitim Kurumları tarafından hazırlanmaktadır.
Eğitim Portalımız en iyi 800x600 ve üstü ekran çözünürlüklerinde görünmektedir.