Samanyolu Eğitim Kurumları Atlantik Eğitim Kurumları
Ana Sayfa
Zümre Sayfaları
ÖSS Hazırlık
SBS Hazırlık
Eğitim Haberleri
Bilgi Yarışması
Bilim Sergisi
Bilim Olimpiyatları
Bilimsel Projelerimiz
Başöğretmen Atatürk
Enstalasyon Sergimiz
Düşünce Sepeti
Tarih Sayfaları
Resim Galerileri
Akademik Takvim
Duvar Kağıtları
Download
Bize Yazın2009 - 2010 Anadolu Lisesi 12. Sınıf Kimya Dersi Yıllık Planı
Tarih: 27.09.2009  Zümre: kimya
2009 - 2010 Anadolu Lisesi 11. Sınıf Kimya Dersi Yıllık Planı
Tarih: 27.09.2009  Zümre: kimya
2009 - 2010 Anadolu Lisesi 10. Sınıf Kimya Dersi Yıllık Planı
Tarih: 27.09.2009  Zümre: kimya
2009 - 2010 Anadolu Lisesi 9. Sınıf Kimya Dersi Yıllık Planı
Tarih: 27.09.2009  Zümre: kimya
2009 - 2010 Fen Lisesi 12. Sınıf Kimya Dersi Yıllık Planı
Tarih: 27.09.2009  Zümre: kimya
2009 - 2010 Fen Lisesi 11. Sınıf Kimya Dersi Yıllık Planı
Tarih: 27.09.2009  Zümre: kimya
2009 - 2010 Fen Lisesi 10. Sınıf Kimya Dersi Yıllık Planı
Tarih: 27.09.2009  Zümre: kimya
2009 - 2010 Fen Lisesi 9. Sınıf Kimya Dersi Yıllık Planı
Tarih: 27.09.2009  Zümre: kimya
2009-2010 - 9. Sınıf Fizik Yıllık Planı
Tarih: 27.09.2009  Zümre: fizik
2009-2010 - 10. Sınıf Fizik Yıllık Planı
Tarih: 27.09.2009  Zümre: fizik

Düşünce Sepeti
Kan Kardeşim
Kalkınmak mı Yok Olmak mı?
Beklenmedik Anlar...
Korkuyorum
Keçeli Kalem
Bütün Yazılar

Tarih Sayfaları
Bir Anlık Gaflet
Dikenli Yolda Yürümek
2. Selim' den 3. Murat' a
Her Şey Vatan İçin
II. Murat
Bütün Yazılar

2009 - 2010 Eğitim ve Öğretim Yılına Ait Yıllık Planlar

 

 

Edebiyat Zümresi --> Öğretmenler İçin

Dosya Boyutu : 11 KB
İndirme Süresi : 8 Saniye (tahmini)
Bu dosyayi sıkıştırılmış halde indirmek için buraya tıklayın.


Aşağıda bulunan metin yukarıdaki dosyanın içeriğini göstermektedir. Dosya içerisinde bulunan resimler gösterilmemiştir. Dosyanın şekil ve renkleri bu metinden farklı olabilir. Dosyayı indirmeden içeriğini görmeniz için bu metinden faydalanabilirsiniz.

.:: Tarih : 30.09.2006 ::.  
2006-2007-Lise 2-Dil ve Anlatım(TM)-I. Dönem Yıllık Plan

yapma
Davranış:1. İletişim ile teknolojik gelişme arasındaki ilişkiyi açıklama,.2. Göndericinin alıcıya iletiyi ulaştırma yollarını sıralama, 3. Sunum yapılabilecek konuları gruplandırabilme, 4. Sunumun amacını belirleyebilme, 5. Sunumda teknik imkânların nasıl kullanılabileceğini fark edebilme, 6. Hazırlanmış bir metni okumak ile aynı konuda bilgi verici ve aydınlatıcı konuşma yapmak arasındaki farkı belirleme,7. Konuşmada slaytların önemini fark etme, 8. Slaytların içeriğinin özelliklerini açıklama, 9. Sunumda dikkat edilmesi gereken hususları açıklama, 10. Sunumda eş güdümün önemini açıklama, 11. Sunum sonunda sorulan sorular karşısında konuşmacının nasıl davranması gerektiğini açıklama, 12. Sunum sonunda önemli kaynakların nasıl verildiğini kavrama, 13. Sunumun nasıl sonlandırılacağını açıklama, 14. İzlediği sunumda anlatım kusuru bulunup bulunmadığını belirleme, 15. İzlediği sunumda dilin hangi işlevde kullanıldığını belirleme, 16. Sunumla ilgili öğrendiklerini uygulama. *Atatürkçü düşüncenin toplumumuz için önemini fark etme." "1. Sunum
ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE SİSTEMİ
Atatürkçülüğün Türk toplumu için önemi" "Soru-cevap
Açıklama
Sunum" "Bilgisayar(PC ya da Dizüstü),
Powerpoint programı,
TV ya da Sinevizyon"
4.HAFTA "2
2" "Hedef: Tartışmanın özelliklerini belirleme ve uygulama
Davranış:1. Tartışmanın amacını belirleme, 2. Tartışmada amaca ulaşmak için nelere dikkat edilmesi gerektiğini belirleme, 3. Tartışma başkanının görevlerini belirleme, 4. Tartışılacak konunun özelliklerini açıklama, 5. Tartışmaları, toplumla iletişim imkânlarını dikkate alarak gruplandırma, 6. Topluma açık tartışmaların ortak amaçlarını belirleme, 7. Topluma açık tartışmaları amaçlarına, özelliklerine ve düzenlenişlerine göre gruplandırma, 8.Tartışmalarda genel olarak dilin hangi işlevinin önemli olduğunu belirleme, 9. Tartışmalarda dilin hangi işlevde kullanıldığını belirleme, 10. İncelenen tartışma metinlerinde anlatım bozukluğu bulunup bulunmadığını belirleme, 11. İncelediği tartışmaları açıklık, akıcılık, duruluk ve yalınlık bakımından inceleme, 12. Tartışma hakkında öğrendiklerini uygulama.
Hedef: Panelin özelliklerini belirleme
Davranş 1. Dinlediği, okuduğu panel metinlerinin ortak özelliklerini belirleme, 2. Panelin özelliklerini açıklama, 3. Panelde ele alınacak konuların özelliklerini belirleme, 4. Panel yöneticisinin işlevlerini belirleme, 5. İncelenen panel metninde anlatım bozukluğu bulunup bulunmadığını belirleme, 6. İncelediği panel metnini açıklık, akıcılık, duruluk ve yalınlık bakımından inceleme, 7. Panelde dilin hangi işlevde kullanıldığını belirleme, 8. İncelenen panel metnindeki cümleleri anlamları bakımından inceleme,
9. Panel hakkında öğrendiklerini uygulama." "2. Tartışma
3. Panel" "Soru-cevap
Açıklama
Tartışma" "USB (Flash disk)
Kompozisyon-Fil Yayınevi
Cd. (Panel izleme)
"
II. ÜNİTE: ANLATIM ve ÖZELLİKLERİ
1.HAFTA 4 "Hedef: Anlatıma hazırlığın önemini belirleme
Davranış: 1. Yazma ve konuşmada hazırlığın önemini fark edme, 2. Tutarlı yazmayı ve konuşmayı etkileyen hususları açıklama, 3. Anlatımda gözleme ne zaman başvurulduğunu ve anlatımda gözlemin önemini belirleme, 4. Bilgi toplama kaynaklarını belirleme, 5. Toplanan bilgilerle kişisel deneyimlerin yazma ve konuşmada nasıl düzenleneceğini belirleme, 6. Ana düşünce etrafında diğer düşünce, bilgi ve bulguların nasıl birleştirilmesi gerektiğini belirleme, 7. Yazının ve konuşmanın bütünlüğünü etkileyen ögeleri belirleme, 8. Yazı yazma ve konuşma hazırlamada deneyimlerin ve usta-çırak ilişkisinin önemini sezme, 9. Yazı yazma ve konuşma hazırlamada kültür birikiminin, deneyimin ve çevrenin önemini belirleme, 10. Yazı yazma ve konuşma hazırlamada bireysel zevk ve anlayışın yerini tartışma." 1. Anlatıma Hazırlık "Soru-cevap
Açıklama" "Çizgisiz kağıt
Liseler İçin Kompozisyon-Kemal GARİBOĞLU"
2.HAFTA "2
2" "Hedef: Anlatımda tema ve konu ayrımını fark etme
Davranış: 1. Anlatımda “tema” ve “konu” terimleriyle neler ifade edildiğini belirler; bu terimler arasındaki ilişkiyi açıklama, 2. Metindeki anlatım türü ile tema ve dil ilişkisini açıklarma, 3. Aynı temada başka metinlerin yazılabileceğini fark etme, 4. Aynı temada yazılmış metinleri birbirinden ayıran özellikleri sıralama, 5. Metnin içerik özelliklerini belirleme.
Hedef: Anlatılacak konuyu sınırlama
Davranış: 1. İletişimi sınırlayan ögeleri belirleme, 2. Soyut temaların nasıl somut hâle getirildiğini fark etme, 3. Temanın sınırlandırılmasında anlatıcının tavrını ve amacını belirleme." "2. Anlatımda Tema ve Konu
3. Anlatımda Sınırlandırma" "Soru-cevap
Açıklama" "Örnek metinler
Powerpoint Sunum
"
3.HAFTA "2
2" "Hedef: Anlatımda anlatıcının amacını belirleme
Davranış: 1. Anlatımın nasıl oluştuğunu belirleme, 2. Anlatımın amacını fark eder; amacın anlatımdaki rolü ve değerini tartışma, 3. Anlatımda amaç ve ifade ilişkisini fark etme.
Hedef:Anlatımda anlatıcının tavrını belirleme
Davranış: 1. İletişimde anlatıcı ile anlatılan obje veya husus arasındaki ilişkinin anlatımı nasıl etkilediğini tartışma, 2. Anlatıcının öznel ve nesnel olarak ifade ettiği her düzeydeki sözlü ve yazılı anlatımın özelliklerini belirleme, 3. Anlatıcının dolaylı ve doğrudan ifade ettiği her düzeydeki sözlü veya yazılı anlatımın özelliklerini belirleme, 4. Anlatıcının soyut ve somut olarak ifade ettiği her düzeydeki sözlü veya yazılı anlatımın özelliklerini belirleme, 5. Anlatıcının kişisel düşünce, tasarı ve kanaatlerini ifade ettiği her düzeydeki sözlü ve yazılı anlatımların özelliklerini belirleme, 6. Anlatıcının gerçekleştirdiği farklı anlatımları karşılaştırma." "4. Anlatımın ve Anlatıcının Amacı
5. Anlatımda Anlatıcının Tavrı" "Soru-cevap
Açıklama" "İletişim tablosu
Çizgisiz kağıt.
İyi ve Doğru Yazma Usulleri-Fevziye Abdullah TANSEL"
4.HAFTA "1
2
1" "Hedef: Anlatımın özelliklerini belirleme
Davranış: 1. Açık bir anlatımın özelliklerini belirleme, 2. Sözlü veya yazılı bir metni akıcı , duru ve yalın kılan hususları belirleme." "Ramazan Bayramı
6. Anlatımın Özellikleri
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı " "Soru-cevap
Açıklama" "Örnek metinler
Powerpoint Sunum"
1.HAFTA "1
2
1" "Hedef: Anlatımın oluşumunu kavrama
Davranış: 1. Anlatımda bağdaşıklığın ve bağlaşıklığın önemini belirleme, 2. Dil ögelerinin dile getirdikleri husus ve durumlar arasındaki anlam bağlantılarını ve ilişkilerini kurma, 3. Sözlü ve yazılı metnin oluşmasında bağdaştırmanın önemini belirleme, 4. Bağdaştırmaları gruplandırır, bağdaştırmaların işlevlerini belirleme, 5. Metnin oluşumunda, metnin yazılış amacını ve yazarın niyetini belirleme, 6. Metnin oluşumunda, anlatım bozukluklarının metni nasıl etkilediğini tartışma, 7. İfadenin hâlin gereğine uygun olup olmadığını tartışma, 8. Bağlamla ifade arasındaki ilişkiyi açıklama, 9. Anlam birlikleri arasındaki ilişkilerin mahiyetini belirler.
Hedef: Anlatım türlerini belirleme
Davranış: 1. Anlatımın kendi içinde bir birim değeri taşıdığını sezme, 2. Metin türlerinin oluşmasında anlatım türlerinin üstlendiği rolü belirleme, 3. Anlatım türünü nelerin belirlediğini keşfetme, 4. Anlatım türlerini gruplandırma." "7. Anlatımın Oluşumu
8. Anlatım Türlerinin Sınıflandırılması
1.YAZILI YOKLAMA " "Soru-cevap
Açıklama" "Örnek metinler
Ders Kitabı
"
III. ÜNİTE: ANLATIM TÜRLERİ
2.HAFTA 4 "Hedef Öyküleyici anlatımı inceleme ve öyküleyici anlatımla metin yazma
Davranış 1. Dinlediği ve okuduğu metin parçalarının ortak özelliklerini belirleme, 2. Öyküleyici anlatımda bulunan ögeleri belirleme, 3. Olay veya olay dizisini kimin anlattığını belirleme, 4. Anlatıcının, anlattığı olay veya olay dizisiyle ilişkisini belirleme, 5. Öyküleyici anlatımın ayırıcı özelliklerini belirleme, 6. Olayın veya olay zincirinin oluşumunu kavrama, 7. Olay zinciri ile olay örgüsü arasındaki farkı açıklama, 8. Olay ve olay örgüsü arasındaki farklılığı belirleme, 9. Olay veya olay örgüsünün kişi, mekân ve zamanla ilişkisini kavrama, 10. Olay veya olay örgüsünün düzenlenişi ile temanın ilişkisini tartışma." "1. ÖYKÜLEYİCİ (HİKÂYE ETME) ANLATIM – İSİM (AD)
1. ÖYKÜLEYİCİ (HİKÂYE ETME) ANLATIM" "Gösterip yaptırma
Soru-cevap
Tartışma" "Örnek metinler
Hikaye Tahlilleri-Mehmet KAPLAN
"
3.HAFTA "1
1" "Hedef Öyküleyici anlatımı inceleme ve öyküleyici anlatımla metin yazma
Davranış 11. Okuduğu metinlerde olayların birbirine nasıl bağlandığını belirleme, 12. Anlatılan olayın gerçekleştiği zaman ile anlatma zamanı arasındaki farklılığı belirleme, 13. Öyküleyici anlatımda olayın oluşumunu fark etme, 14. Kişilerin olaydaki işlevlerini belirleme, 15. Anlatılanların gerçeklikle ilişkisini belirleme, 16. Öyküleyici anlatımın hangi metin türlerinde kullanıldığını belirleme, 17. Öyküleyici anlatımla oluşmuş metinlerde bir durumdan başka bir duruma geçişin nasıl sağlandığını belirleme, 18. Metinlerin, tema çevresinde olay örgüsü ve anlatıcıya özgü öyküleyici ögelerin birleşimiyle oluşmuş bir sistem olduğunu fark etme, 19. Örnek öyküleyici metinler yazma." "1. ÖYKÜLEYİCİ (HİKÂYE ETME) ANLATIM
10 KASIM ATATÜRK'Ü ANMA
Atatürk ile İlgili Anılar, Yazılı ve Sözlü Kompozisyon Çalışması-Atatürkçülüğün Türk Toplumu İçin Önemi. " "Gösterip yaptırma
Soru-cevap
Tartışma" "Örnek metinler
Hikaye Tahlilleri-Mehmet KAPLAN
"
4.HAFTA "3
1" "Hedef: İsimlerin işlevlerini belirleme
Davranış: 1. Metinde isim olan kelimeleri bulur, bunların kullanılma nedenlerini belirleme, 2. Metinde özel isimlerle cins isimleri ayırır, bu isimlerin metne kazandırdıklarını belirleme, 3. Metindeki teklik ve çokluk isimleri ayırır, isimlerin teklik ve çokluk anlamlarının metne kazandırdıklarını belirleme, 4. İsimlerin çokluk eki almadan birden fazla varlığı nasıl ifade ettiğini belirleme." "2.İsim (Ad)
24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ" "Gösterip yaptırma
Soru-cevap
Tartışma" "Flash disk, Cd. Sunum
Türk Dil Bilgisi-Muharrem ERGİN"
5.HAFTA 4 "Hedef: İsimlerin işlevlerini belirleme
Davranış: 5. Metinde topluluk isimlerinin bildirdiği varlıkların topluluk ismi kullanmadan nasıl ifade edileceğini belirleme, 6. Metinde topluluk isimlerini ayırır, bunların ifadeye kazandırdıklarını belirleme, 7. Metinde soyut ve somut isimleri ayırma, 8. Metinde soyut isimlerin çok kullanıldığı ifadelerin özelliklerini açıklama, 9. Metinde somut isimlerin çok kullanıldığı ifadelerin özelliklerini açıklama, 10. İsimlerde küçültme, sevgi, acıma gibi ifadelerin nasıl ortaya çıktığını belirleme, 11. İsimlerin cümlede farklı kelime türü olarak kullanıldığını fark etme." 2.İsim (Ad) "Gösterip yaptırma
Soru-cevap
Tartışma" "Flash disk, Cd. Sunum
Türk Dil Bilgisi-Muharrem ERGİN"
1.HAFTA "2
1
1" "Hedef: İsimlerin işlevlerini belirleme
Davranış: 13. Metindeki isimleri yapılarına göre ayırır, özelliklerini açıklama, 14. Türemiş isimlerin niçin türetildiklerini dilin genel yapısını dikkate alarak açıklama, 15. Birleşik ismin oluşumunu ve ifadeye kazandırdıkların açıklama.
Hedef:Betimleyici anlatımın özelliklerini belirleme ve betimleyici anlatımla metin oluşturma
Davramış: 1. Dinlediği ve okuduğu betimleme parçalarının ortak özelliklerini belirleme, 2. Betimleme türlerini ve bu tür betimlemelerin özelliklerini belirleme." "2.İsim (Ad)
2. BETİMLEYİCİ (TASVİR ETME) ANLATIM - SIFAT(ÖN AD)
1.Betimleyici Anlatım
2.YAZILI YOKLAMA " "Gösterip yaptırma
Soru-cevap
Tartışma" "Örnek metinler
Yazmak Sanatı-Seyit Kemal KARAALİOĞLU"
2.HAFTA 4 "Hedef: Betimleyici anlatımın özelliklerini belirleme ve betimleyici anlatımla metin oluşturma
Davranış: 3. Betimleme türlerini ve bu tür betimlemelerin özelliklerini belirleme, 4. Betimlemelerin kullanıldığı metinleri belirleme, 5. Okuduğu ve dinlediği betimlemelerden görme, işitme, dokunma, tatma, koklama ifade eden söz ve söz öbeklerini belirleme, 6. Betimleme metinlerindeki deyim ve ad aktarmalarının özelliklerini belirleme, 7. Betimlemelerde gözlemin önemini fark etme, 8. Metinlerden hareketle gözlem çeşitlerini belirleme. 9. Betimleyici anlatımla örnek metinler yazma." 1.Betimleyici Anlatım "Gösterip yaptırma
Soru-cevap
Tartışma" "Örnek metinler
Yazmak Sanatı-Seyit Kemal KARAALİOĞLU"
3.HAFTA 4 "Hedef: Sıfatların işlevlerini belirleme
Davranış: 1. Metinlerdeki sıfatları bulur, sıfatların metinde kullanılma nedenlerini açıklama, 2. Metindeki niteleme sıfatlarını bulur, bu sıfatların metne kazandırdıklarını açıklama, 3. Metindeki belirtme sıfatlarını bulur, gruplandırır, bu sıfatların metne kazandırdıklarını açıklama, 4. Cümlelerdeki işlevlerine göre hem sıfat hem de zamir olarak kullanılabilen kelimeleri birbirinden ayırt etme, 5. Pekiştirme sıfatlarını bulur, bu sıfatların işlevlerini tartışma, 6. Sıfatlarda derecelendirmeyi sağlayan ekleri belirler, kullanılma nedenlerini tartışma." 2.Sıfat "Gösterip yaptırma
Soru-cevap
Tartışma" "Sıfat çalışma kağıdı
Türk Dil Bilgisi-Haydar EDİSKUN"
4.HAFTA "2
2
" "Hedef: Sıfatların işlevlerini belirleme
Davranış: 7. Metindeki sıfatları yapılarına göre sınıflandırma, 8. Sıfatları kullanarak örnek paragraflar oluşturma.
Hedef: Coşku ve heyecana bağlı metinlerin özelliklerini belirleme ve bu anlatım türlerinde metin oluşturma
Davranış: 1. Dinlediği ve okuduğu coşku ve heyecana bağlı anlatımla oluşturulmuş metinlerin ortak özelliklerini fark etme, 2. Bu metin ve metin parçalarında kimin duygularından söz edildiğini belirleme." "2.Sıfat
3. COŞKU (LİRİK) ve HEYECANA BAĞLI ANLATIM -ZAMİR (ADIL)
1.COŞKU (LİRİK) ve HEYECANA BAĞLI ANLATIM" "Gösterip yaptırma
Soru-cevap
Tartışma" "Tablo, resim
Şiir cd veya kasetleri"
1.HAFTA 4 "Hedef: Coşku ve heyecana bağlı metinlerin özelliklerini belirleme ve bu anlatım türlerinde metin oluşturma
Davranış: 3. Bu metin parçalarında hangi şahıs zamirlerinin daha çok kullanıldığını belirleme, 4. Bu metin ve metin parçalarında kelimelerin ilk anlam değerlerinin dışında kullanılıp kullanılmadıklarını araştırma, 5. Bu metinlerde kelimelerin duygu ve çağrışım değerlerini, imgelerin özelliklerini belirleme,6. Bu metinlerde ahenk ögelerini, ses benzerliklerini ve ses akışının özelliklerini belirleme." "YILBAŞI
KURBAN BAYRAMI
1.COŞKU (LİRİK) ve HEYECANA BAĞLI ANLATIM" "Gösterip yaptırma
Soru-cevap
Tartışma" "Tablo, resim
Şiir cd veya kasetleri"
2.HAFTA "3
1" "Hedef: Coşku ve heyecana bağlı metinlerin özelliklerini belirleme ve bu anlatım türlerinde metin oluşturma
Davranış:7. Bu metinlerde kelime ve cümle seviyelerinde tekrarlar olup olmadığını tartışma, 8. Bu anlatım üzerine kurulan metin türlerini belirleme, 9. Bu anlatımlarla oluşturulmuş metinlerde söz ve söz öbeklerinin duygu değerlerini araştırma, 10. Bu anlatımlarla oluşturulmuş metinlerde duyguların nasıl ve niçin yorumlandığını gösterme, 11. Bu anlatımlarla oluşturulmuş metinlerde cümlelerin özelliklerini belirleme, 12. Bu anlatımlarla oluşturulmuş metinlerde dilin hangi işlevlerinden yararlanıldığını belirleme, 13. Bu anlatımlarla oluşturulmuş metinlerin dilin hangi işlevi çevresinde oluştuğunu belirleme,14 . Okuduğu ve dinlediği metinlerin kimin için yazıldığını araştırma, 15. Bu anlatımlarla oluşturulmuş metinlerin yazılış nedenlerini belirleme, 16. Bu anlatımlarla oluşturulmuş metinlerde parçaların ait olduğu bağlamı belirleme, 17. Bu anlatımlarla oluşturulmuş metinlerde cümle kuruluşlarında ve cümleler arasındaki ilişkide dikkate değer özellikler olup olmadığını tartışma, 18. Bu anlatımlarla oluşturulmuş metinleri diğer anlatım türleriyle karşılaştırma, 19. Coşku ve heyecana bağlı anlatım türleriyle metin oluşturma." "1.COŞKU (LİRİK) ve HEYECANA BAĞLI ANLATIM
3. YAZILI YOKLAMA" "Gösterip yaptırma
Soru-cevap
Tartışma" "Tablo, resim
Şiir cd veya kasetleri"
3.HAFTA 4 "Hedef: Zamirlerin işlevlerini belirleme
Davranış: 1. Metinlerdeki zamirleri bulur ve bu zamirlerin kullanılma nedenlerini açıklama, 2. Metinlerdeki şahıs zamirlerini bulur, bunların kullanılma nedenlerini açıklama, 3. Metinlerdeki işaret zamirlerini bulur, bunların kullanılma nedenlerini açıklama." 2.Zamir "Gösterip yaptırma
Soru-cevap
Tartışma" "Zamir çalışma kağıdı
Örnek metin"
4.HAFTA 4 "Hedef: Zamirlerin işlevlerini belirleme
Davranış: 4. İşaret zamiri ve işaret sıfatı olarak kullanılan kelimeleri ayırt eder, aynı kelimenin hangi durumlarda sıfat ve zamir olarak kullanılabildiğini fark etme, 5. Metindeki belirsizlik zamirlerini bulur, bunların ifadeye kazandırdıklarını tartışma, 6. Metindeki işlevlerine göre belirsizlik zamirleriyle belirsizlik sıfatlarını ayırt etme." 2.Zamir "Gösterip yaptırma
Soru-cevap
Tartışma" "Zamir çalışma kağıdı
Örnek metin"
 
Bütün YazarlarKullanıcı:
Şifre:
 
(Üye Ol!)
(Şifremi Unuttum!)


Üye Sayısı: 604

Haber Arşivi
Haber Bantları

Haftanın Konusu:
Çocuğumuzun Okul Başarısı Neden Önemli?

Eğer Bir çocuk sürekli eleştirilmiş ise Kınama ve ayıplanmayı öğrenir. Eğer Bir çocuk alay edilip aşağılanmış ise sıkılıp utanmayı öğrenir. Eğer Bir çocuk kin ortamın da büyümüş ise Kavga etmeyi ö
Hayatın İçinden Arşivi


Eğitim Portalı, Samanyolu Eğitim Kurumları tarafından hazırlanmaktadır.
Eğitim Portalımız en iyi 800x600 ve üstü ekran çözünürlüklerinde görünmektedir.