Samanyolu Eğitim Kurumları Atlantik Eğitim Kurumları
Ana Sayfa
Zümre Sayfaları
ÖSS Hazırlık
SBS Hazırlık
Eğitim Haberleri
Bilgi Yarışması
Bilim Sergisi
Bilim Olimpiyatları
Bilimsel Projelerimiz
Başöğretmen Atatürk
Enstalasyon Sergimiz
Düşünce Sepeti
Tarih Sayfaları
Resim Galerileri
Akademik Takvim
Duvar Kağıtları
Download
Bize Yazın2009 - 2010 Anadolu Lisesi 12. Sınıf Kimya Dersi Yıllık Planı
Tarih: 27.09.2009  Zümre: kimya
2009 - 2010 Anadolu Lisesi 11. Sınıf Kimya Dersi Yıllık Planı
Tarih: 27.09.2009  Zümre: kimya
2009 - 2010 Anadolu Lisesi 10. Sınıf Kimya Dersi Yıllık Planı
Tarih: 27.09.2009  Zümre: kimya
2009 - 2010 Anadolu Lisesi 9. Sınıf Kimya Dersi Yıllık Planı
Tarih: 27.09.2009  Zümre: kimya
2009 - 2010 Fen Lisesi 12. Sınıf Kimya Dersi Yıllık Planı
Tarih: 27.09.2009  Zümre: kimya
2009 - 2010 Fen Lisesi 11. Sınıf Kimya Dersi Yıllık Planı
Tarih: 27.09.2009  Zümre: kimya
2009 - 2010 Fen Lisesi 10. Sınıf Kimya Dersi Yıllık Planı
Tarih: 27.09.2009  Zümre: kimya
2009 - 2010 Fen Lisesi 9. Sınıf Kimya Dersi Yıllık Planı
Tarih: 27.09.2009  Zümre: kimya
2009-2010 - 9. Sınıf Fizik Yıllık Planı
Tarih: 27.09.2009  Zümre: fizik
2009-2010 - 10. Sınıf Fizik Yıllık Planı
Tarih: 27.09.2009  Zümre: fizik

Düşünce Sepeti
Kan Kardeşim
Kalkınmak mı Yok Olmak mı?
Beklenmedik Anlar...
Korkuyorum
Keçeli Kalem
Bütün Yazılar

Tarih Sayfaları
Bir Anlık Gaflet
Dikenli Yolda Yürümek
2. Selim' den 3. Murat' a
Her Şey Vatan İçin
II. Murat
Bütün Yazılar

2009 - 2010 Eğitim ve Öğretim Yılına Ait Yıllık Planlar

 

 

Biyoloji Zümresi --> Biyoloji Ders Planları

Dosya Boyutu : 43 KB
İndirme Süresi : 10 Saniye (tahmini)
Bu dosyayi sıkıştırılmış halde indirmek için buraya tıklayın.


Aşağıda bulunan metin yukarıdaki dosyanın içeriğini göstermektedir. Dosya içerisinde bulunan resimler gösterilmemiştir. Dosyanın şekil ve renkleri bu metinden farklı olabilir. Dosyayı indirmeden içeriğini görmeniz için bu metinden faydalanabilirsiniz.

.:: Tarih : 19.09.2005 ::.  
Biyoloji Günlük Plan-2

DERS PLANI
BÖLÜM I

Dersin Adı
BİYOLOJİ
Sınıf
LİSE 1
Ünitenin Adı/No
2000’Lİ YILLARIN BİLİMİ BİYOLOJİ
Konu
Biyolojinin geleceği
Önerilen Süre/ dakika
45+45
BÖLÜM II

Öğrenci Kazanımları/ Hedef ve Davranışlar
HEDEF 2: Biyolojinin geleceğini ve insanlığa katkılarını kavrayabilme.DAVRANIŞLAR:
1. Biyolojinin, gelecekte niçin daha önemli bir bilim olacağını açıklama.
2. Genetik alanındaki gelişmelerin hayatı nasıl etkileyeceğini açıklama.
3. Biyolojik gelişmelerin. 21. yüzyıldaki sonuçlarının neler olabileceğini açıklama.
4. Biyolojideki gelişmelerin insan sağlığı ile ilişkisini açıklama.
Ünite Kavramları ve Sembolleri/ Davranış örüntüsü
STH,İnterferon,klonlama, insan genomu
Güvenlik Önlemleri ( Varsa)
yok
Öğretme-Öğrenme-Yöntem ve Teknikleri
AnlatımTartışmaSoru cevap
Kullanılan Eğitim Teknolojileri-Araç, Gereç ve Kaynakça :
 
*Öğretmen
Ders kitabı
*Öğrenci
Ders kitabı
Öğretme-Öğrenme Etkinlikleri:
Sözel - Dilsel
Anlatım

Doğacı
 

Sosyal - Kişiler Arası
Tartışma, soru-cevap

Mantıksal - Matematiksel
 Diğer bilim dalları ile biyoloji arasındaki ilişkinin anlatılması

İçsel - Bireysel
 Yeni gelişmelerin araştırılması ödevi verilir ve sınıfta anlattırılır.

Görsel - Uzaysal
 

Müziksel - Ritmik
 

Bedensel - Kinestetik

BÖLÜM III
Ölçme-Değerlendirme
1. Biyolojinin bilim dünyasına kazandırdıkları yeniliklere örnekler veriniz?
2. Neden 2000’li yıllara damgasını vuran bilim dalı biyoloji olmuştur? Açıklayınız.
3. Biyolojiye gereken önem verilmediğinde ne tür sorunlar ile karşılaşılır?
*Bireysel Öğrenme Etkinliklerine Yönelik Ölçme - Değerlendirme

*Grupla Öğrenme Etkinliklerine Yönelik Ölçme - Değerlendirme

*Öğrenme Güçlüğü Olan Öğrenciler ve İleri Düzeyde Öğrenme Hızı Olan Öğrenciler İçin Ek Ölçme - Değerlendirme Etkinlikleri

Dersin Diğer Dersler İle İlişkisi
 
BÖLÜM IV

Planın Uygulamasına İlişkin Açıklamalar
 
ÖZET:
Biyolojinin geleceği:
Önümüzdeki yüzyılın başında şu gelişmelerin olması beklenmektedir:
1. Kalıtsal hastalıklara neden olan genler, döllenme sırasında sağlamları ile değiştirilerek kanser, yüksek ve düşük tansiyon,şeker hastalığı, cücelik v.b. hastalıklar önlene bilecektir.
2. Canlıların ömür uzunluklarını kalıtsal olarak denetleyen genler kontrol altına alınarak ya da değiştirilerek uzun bir yaşam sağlana bilecektir.
3. Bir canlıda önemli bir özelliği ortaya çıkaran gen ya da genler, diğer canlıların kalıtsal yapısına eklenerek bazı eksiklikler bu yolla giderilebileceği gibi fazladan bazı özelliklerinden kazanılması sağlana bilecektir. Örn: Karaciğerin C vitamini ürete bilmesi sağlana bilecektir.
4. Bitki ve hayvan ıslahında verim artırılacak, bir çok maddenin sentezi özellikle büyük miktarda mikroorganizmalara yaptırıla bilecektir.
5. Genlerdeki değişmeler sonucunda yeni hayvan ve bitki ırkları elde edile bilecektir.
6. Yenilenmenin mekanizması çözülecek ve kısmi doku ve organ yitirilmeleri yerine konula bilecektir.
7. Canlılardaki genlerin tümü kataloglanabilecek, bunlarla ilgili bankalar kurulacak.
8. Biyoteknolojik metodlarla üretilen ilaçların verimi daha yüksek maliyeti daha ucuz olacak.
Biyoloji bilimindeki gelişmelerin insanlığa katkıları:
1. Günümüzde bir çok ülke seralarında tozlaşma görevi Bombus terresteris denen arılara yaptırıyor. Verimi artırdı.
2. Biyoteknolojik yöntemlerle:
* Tıbbi bitki ve hayvanların üretimi
* Antibiotik
* Aşı
* İnterferon
* Çeşitli pestisitlerin üretimi
* İnsanda zararlı genlerin ayıklanması yapılmaktadır.
3. Gen teknolojisinin sağladığı imkanlarla tıpta:
* Aşılama yapılmadanda vücudun antikor ürete bilmesi sağlanır. Böylece vücut aşılarla vücuda verilen virüslerin yan etkilerinden korunur.
* Lösemi ve hemofil hastalıklarının teşhis ve tedavisinde kullanılan enzimler kolaylıkla üretilebilmekte.
* ÖRN: Hemofili: Kanın pıhtılaşmasında etkili olan faktör VIII ve X’un kalıtsal olarak üretilememesi sonucu ortaya çıkan kanın pıhtılaşmaması hastalığıdır. Önceleri kanın pıhtılaşması için gerekli olan bu faktörker kandan temin ediliyordu. Ancak bu durumda hepatit C ve HIV’ın kan yoluyla hastaya buulaşma ihtimali vardı. Özellikle yüksek ısıya dayanıklı olan prionlar çok tehlikeliydi. Örneğin Jakob-Crautzfeld ( deli dana ) hastalığı. Bu faktörleri sentezleyen genlerin bakterilere transferi ile problem çözülmüştür.
2. Bakteri DNA’sı yardımıyla hormonlar üretile bilmektedir:
* Diabet hastalığı tedavisinde kullanılan insülin
* Cücelik tedavisinde kullanılan büyüme hormonu: Bu hormon eskiden kadavraların hipofiz bezlerinden elde edilmekteydi.
3. Biyolojik savaş: Zararlı canlı türleri ile mücadelede bu canlıya zarar veren canlı türlerinin etkin kullanımıdır.
* Daha ucuz ,kolay ve verimlidir.
* Bazı bakteri türleri kullanılarak böceklere karşı dirençli domates, tütün, pamuk gibi bitkiler elde edilmiştir.
4. Tek hücre proteini: Alg, bakteri, maya ve küflerin büyük miktarlarda üretilmesinden ve bu canlı türlerinin kurutulmasından oluşan biokütleye verilen addır.
* İnsanlar besinlerinde katkı maddesi olarak kullanılır.
* İlerde besin problemi bu yola çözüle bilecek.
* Örn:Yonca bitkisine aminoasit sentezine yardımcı olan bir gen aktarılarak bitkinin protein değeri yükseltilmiştir.
5. Genetik ikiz:Bir canlının vücud hücresinin çekirdeğinin, aynı tür başka bir canlıdan alınan yumurta çekirdeği ile değiştirilerek yerleştirilmesi sonucu canlının kopyasının elde edilmesidir. Bu iki canlının fiziksel özellikleri aynıdır. Ancak biyolojik özellikleri aynı mı?
6. İnsan genomu projesi: İnsandaki yaklaşık yüzbin genin diziliminin saptanarak arşivlenmesidir. Bu sayede kanser, kalıtsal hastalıklar gibi bir çok hastalığın çözümüne ulaşıla bilecek, hücrenin konuşma dili anlaşılabilecektir.
7. Örn: Tatlı sorgun bitkisi,
–Yakıt olarak yararlanılır.
-Normal kömüre göre dört kat daha fazla ısı verir.
-Kükürt oranı düşük olduğu için çevreye daha az zarar verir.
-Verimsiz topraklarda bile kolayca yetişmektedir.
11.Transplantasyon ( organ nakli )
12.İnsan ve sperm yumartasından zararlı genlerin nasıl ayırd edilebileceği bulundu. Böylece bazı kalıtsal hastalıklar yumurtaların döllenmesinden önce değiştirilecek genlerle yok edilebilecek.
13.Öğrenme ve hatırlamanın artırılması için kullanıla bilecek ilaçlar araştırılıyor.
14.Sirke sineğinin genleri değiştirilerek ömürleri uzatıldı. Diğer canlılar içinde denemeler yapılıyor.
15.(1997) Yapay insan derisi üretildi. İnsandan alınan 1cm2 lik deri özel besi ortamı içerisinde , 10 gün de 1 m2 alanı kaplayacak kadar ürüyor. Bundan sonra yara yada yanık izi kalmaması hedefleniyor.
16.Gebelik süresi ortalama 20 hafta olan bir keçi yavrusu 17. haftada keçinin rahminden alındı. Yapay rahime konularak gelişmesi tamamlandı. Yapay uterus içerisinde prematüre ( erken doğan ) bebeklerin geliştirilmesi hedefleniyor.

Ders Öğretmeni
Hikmet TOZKOPARAN

Uygundur / /
İmza
T. Yücel BOZKURT
Okul Müdürü
Bütün YazarlarKullanıcı:
Şifre:
 
(Üye Ol!)
(Şifremi Unuttum!)


Üye Sayısı: 604

Haber Arşivi
Haber Bantları

Haftanın Konusu:
Çocuğumuzun Okul Başarısı Neden Önemli?

Çok eskiden bir adamın, haylaz ve yaramaz bir oğlu varmış. Adam, çocuğunun her yaramazlığı sonunda; ''Oğlum sen adam olamazsın!'' dermiş. Babasının bu sözü oğlunun çok zoruna gidermiş ve üzülürmüş.
Hayatın İçinden Arşivi


Eğitim Portalı, Samanyolu Eğitim Kurumları tarafından hazırlanmaktadır.
Eğitim Portalımız en iyi 800x600 ve üstü ekran çözünürlüklerinde görünmektedir.