Samanyolu Eğitim Kurumları Atlantik Eğitim Kurumları
Ana Sayfa
Zümre Sayfaları
ÖSS Hazırlık
SBS Hazırlık
Eğitim Haberleri
Bilgi Yarışması
Bilim Sergisi
Bilim Olimpiyatları
Bilimsel Projelerimiz
Başöğretmen Atatürk
Enstalasyon Sergimiz
Düşünce Sepeti
Tarih Sayfaları
Resim Galerileri
Akademik Takvim
Duvar Kağıtları
Download
Bize Yazın2009 - 2010 Anadolu Lisesi 12. Sınıf Kimya Dersi Yıllık Planı
Tarih: 27.09.2009  Zümre: kimya
2009 - 2010 Anadolu Lisesi 11. Sınıf Kimya Dersi Yıllık Planı
Tarih: 27.09.2009  Zümre: kimya
2009 - 2010 Anadolu Lisesi 10. Sınıf Kimya Dersi Yıllık Planı
Tarih: 27.09.2009  Zümre: kimya
2009 - 2010 Anadolu Lisesi 9. Sınıf Kimya Dersi Yıllık Planı
Tarih: 27.09.2009  Zümre: kimya
2009 - 2010 Fen Lisesi 12. Sınıf Kimya Dersi Yıllık Planı
Tarih: 27.09.2009  Zümre: kimya
2009 - 2010 Fen Lisesi 11. Sınıf Kimya Dersi Yıllık Planı
Tarih: 27.09.2009  Zümre: kimya
2009 - 2010 Fen Lisesi 10. Sınıf Kimya Dersi Yıllık Planı
Tarih: 27.09.2009  Zümre: kimya
2009 - 2010 Fen Lisesi 9. Sınıf Kimya Dersi Yıllık Planı
Tarih: 27.09.2009  Zümre: kimya
2009-2010 - 9. Sınıf Fizik Yıllık Planı
Tarih: 27.09.2009  Zümre: fizik
2009-2010 - 10. Sınıf Fizik Yıllık Planı
Tarih: 27.09.2009  Zümre: fizik

Düşünce Sepeti
Kan Kardeşim
Kalkınmak mı Yok Olmak mı?
Beklenmedik Anlar...
Korkuyorum
Keçeli Kalem
Bütün Yazılar

Tarih Sayfaları
Bir Anlık Gaflet
Dikenli Yolda Yürümek
2. Selim' den 3. Murat' a
Her Şey Vatan İçin
II. Murat
Bütün Yazılar

2009 - 2010 Eğitim ve Öğretim Yılına Ait Yıllık Planlar

 

 

Biyoloji Zümresi --> Biyoloji Ders Planları

Dosya Boyutu : 575 KB
İndirme Süresi : 41 Saniye (tahmini)
Bu dosyayi sıkıştırılmış halde indirmek için buraya tıklayın.


Aşağıda bulunan metin yukarıdaki dosyanın içeriğini göstermektedir. Dosya içerisinde bulunan resimler gösterilmemiştir. Dosyanın şekil ve renkleri bu metinden farklı olabilir. Dosyayı indirmeden içeriğini görmeniz için bu metinden faydalanabilirsiniz.

.:: Tarih : 01.12.2005 ::.  
Biyoloji Günlük Plan-12

DERS PLANI
BÖLÜM I

Dersin Adı
BİYOLOJİ
Sınıf
LİSE 3
Ünitenin Adı/No
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ
Konu
Oksijensiz solunum.
Alkolik fermantasyon
Laktik asit fermantasyonu.
Önerilen Süre/ dakika
45+45+45
BÖLÜM II

Öğrenci Kazanımları/ Hedef ve Davranışlar
HEDEF : Oksijensiz ve oksijenli solunum bilgisi.
DAVRANIŞLAR
1. Oksijensiz solunum çeşitlerinin, etil alkol ve laktik asit fermantasyonu olduğunu söyleme / yazma.
2. Oksijenli solunumun glikoliz, krebs çemberi ve elektron taşıma sisteminden meydana geldiğini söyleme / yazma.
Ünite Kavramları ve Sembolleri/ Davranış örüntüsü
Etil alkol , laktik asit, prüvik asit , glikoliz, krebs, ETS,
Güvenlik Önlemleri ( Varsa)
yok
Öğretme-Öğrenme-Yöntem ve Teknikleri
AnlatımTartışmaSoru cevap Demostrasyon
Kullanılan Eğitim Teknolojileri-Araç, Gereç ve Kaynakça :
 
*Öğretmen
Ders kitabı
*Öğrenci
Ders kitabı
Öğretme-Öğrenme Etkinlikleri:
Sözel - Dilsel
Anlatım

Doğacı
Bütün canlılar için solunumun gerekliliğinin izahı.

Sosyal - Kişiler Arası
Tartışma, soru-cevap

Mantıksal - Matematiksel
Oksijenli solunum ile oksijensiz solunumun karşılaştırılması.

İçsel - Bireysel
 

Görsel - Uzaysal
Solunum reaksiyonları şemasının incelenmesi.

Müziksel - Ritmik
 

Bedensel - Kinestetik

BÖLÜM III
Ölçme-Değerlendirme
1)Canlılarda ortak olarak kullanılan enerji deposu nedir?( ATP)
2)ATP enerjisi açığa çıkaran reaksiyon nedir?(Fosforilasyon)
3)Canlılardaki enerji gerektiren reaksiyonlara ne denir?(Endergonik reaksiyon)
4)ATP üreten reaksiyonlara ne denir?(Ekzergonik reaksiyon)
5)Enzimler etkisiyle ATP üretimine ne denir?(Substrat seviyesinde fosforilasyon)
6)Işığın etkisiyle ATP üretimine ne denir?(Fotofosforilasyon)
7)ETS enzimleri ile ATP üretim reaksiyonlarına ne denir?(Oksidasyon reaksiyonları)
8)Glikozun pirüvik asite kadar yıkılışına ne denir?(Glikoliz)
9)Pürivik asite O2 olmazsa hidrojen veren molekül nedir?(NADH2)
10)Ortamda O2 olduğu taktirde pürivik asit hangi moleküle dönüşür?(Asetil Co-A)
11) Oksijensiz solunumda net ATP kazancı nedir?(2 ATP)
12) Oksijenli ve oksijensiz solunum reaksiyonlarında ortak ara madde nedir?(Pürivik asit)
13) Kreps çemberindeki reaksiyonu başlatan iki karbonlu molekül nedir?(Asetil Co-A)
14) Mitokondride kaç NADH2 üretilir?(8 NADH2)
15) CO2,O2’li solunumda hangi bölgedeki reaksiyonlarda açığa çıkarılır?(1) Püruvat Asetil
Co-A’ya dönüşürken 2) Kreps çemberi reaksiyonlarında
16) Oksijenli solunum organeli nedir?(Mitokondri)

*Bireysel Öğrenme Etkinliklerine Yönelik Ölçme - Değerlendirme

*Grupla Öğrenme Etkinliklerine Yönelik Ölçme - Değerlendirme

*Öğrenme Güçlüğü Olan Öğrenciler ve İleri Düzeyde Öğrenme Hızı Olan Öğrenciler İçin Ek Ölçme - Değerlendirme Etkinlikleri

Dersin Diğer Dersler İle İlişkisi
 
BÖLÜM IV

Planın Uygulamasına İlişkin Açıklamalar
 

ÖZET:
HÜCRE SOLUNUMU

Organik besin yapıtaşlarından (monomerlerinden) oksijensiz veya oksijenli ortamda enerji elde edilmesidir.İkiye ayrılır;
1)OKSİJENSİZ SOLUNUM; Besinlerin oksijensiz ortamda enerji elde etmek için parçalanmasına Fermentasyon = oksijensiz solunum = anaerob solunum = mayalanma denir. Sitoplazması olan tüm canlılar oksijensiz solunum yapabilirler.Bütün fermantasyon olayları sadece sitoplazmada gerçekleşir.2 safhada gerçekleşir. 1) Glikoliz evresi 2) Son ürünlerin oluşma evresi

1)Glikoliz evresi; Glikozun 2 mol piruvata kadar parçalanması olayıdır.

*Glikoliz evresi bütün fermentasyon olaylarında ortaktır.
*Glikoliz evresi fermentasyon olaylarında enerjinin üretildiği kısımdır.

2)Son ürünlerin oluşma evresi; Oluşan pirüvik asit canlı türlerine göre asetik asit,laktik asit, etil alkol gibi değişik bileşiklere dönüştürülebilir. Farklı bileşiklerin oluşmasının sebebi bundan sonraki reaksiyonlarda canlı türlerine göre farklı enzimlerin kullanılmasıdır.
2NADH2--->2NAD
2 PiruvatLaktik asit (Geri dönüşümlü) + Net 2 ATP
(3 C’lu) (3 C’lu)
2NADH2--->2NAD
2 Piruvat --->2CO22 Etil alkol(2C’lu) (Geri dönüşümsüz) + Net 2 ATP
1)Etil alkol Fermentasyonu; Glikozun etil alkol ve CO2’ye kadar parçalanmasıdır. Maya hücrelerinde ve bazı bir hücrelilerde görülür.

Glikoz + 2 ATP2 Etil alkol + 2 CO2 + 4 ATP (Net kazanç 2 ATP)
2)Laktik asit Fermentasyonu; Piruvat omurgalıların iskelet kaslarında laktik asite, sirke bakterilerinde asetik asite parçalanır. Oksijen eksikliğinde veya yokluğunda ortamda hidrojen birikimi olur; meydana gelen piruvat bir hidrojen alıcısı olarak görev yapar ve laktik asite dönüşür. Bu bileşik kaslarda yorgunluğa sebep olur. Dinlenme anında kana geçer, karaciğere gider ve yeniden glikoza dönüştürülür.

Glikoz + 2 ATP 2 Laktik asit(3 C’lu) + 4 ATP ( Net kazanç 2 ATP )
*Asetik asit bakterileri aerobik solunum yaparak etil alkolü asetik asite parçalar.(Sirkeleşme)

C2H5OH + O2 CH3COOH2 (Asetik asit)+ H2O + Enerji
*Bazı mayalar asetik asiti kreps çemberine sokarak CO2 ve H2O oluşturabilir.
CH3COOH + 2 O2 2 CO2 + 2 H2O + Enerji
*Bazı bakteriler proteinleri fermente ederek kötü kokulu ürünler oluşturabilirler. Bu olaya putrifikasyon denir.

FERMANTASYONUN GENEL ÖZELLİKLERİ

1)Olay sitoplazmada gerçekleştirilir.
2)Pürivik asit bütün fermantasyonlarda ortak ara üründür.
3)Glikoz şu gibi değişik son ürünlere parçalanır; laktik asit, etil alkol, asetik
asit ve karbondioksit gibi son ürünlere parçalanır.
4)Olay enzimlerle gerçekleştiği için enzim reaksiyonlarını etkileyen
faktörlerden etkilenirler.
5) 2 ATP harcanır, 4 ATP üretilir,net kazanç 2 ATP’dir.
6)Canlıya acil ATP üretmesi bakımından önemlidir. Fakat üretilen ATP
miktarı az olduğu için karlı değildir.

*Sütün peynir ve yoğurda dönüşmesi,üzümün şaraba, arpanın biraya dönüşmesi, hamurun mayalanması birer fermantasyon olayıdır.

OKSİJENLİ (AEROB) SOLUNUM

Besinlerin oksijenli ortamda karbondioksit ve suya kadar parçalanıp enerji üretilmesi işlemidir. Oksijensiz solunuma göre daha fazla enerji üretilmesinin sebebi glikozun iyice parçalanmasıdır. 3 kısımda gerçekleşir.

1) Glikoliz (Sitoplazmada gerçekleşir.)
2) Kreps reaksiyonları ( Mitokondrinin matrixinde gerçekleşir.
3) Oksidatif fosforilasyon evresi ( Mitokondrinin kristasında gerçekleşir)

1) Glikoliz evresi; Oksijenli ve oksijensiz solunumun ortak evresidir. Bu evrede oksijene ihtiyaç yoktur.
Glikoz + 2 ATP 2 Pürivik asit + 4 ATP + 2 NADH2

2) Kreps reaksiyonları; Kreps çemberi reaksiyonları hücrede mitokondri sıvısı içinde meydana gelir. Reaksiyonda iş gören enzimler mitokondri sıvısında ve kristalar üzerinde bulunur.
Kreps çemberi reaksiyonları glikolizle meydana gelen piruvatın mitekondrilerin içerisine girmesi ve oksijen varlığında karbondioksit ve asetil koenzim A’ya dönüşmesinden sonra başlar.Bu esnada 1 mol hidrojen verir.
2 NAD 2 NADH2
2 Pürivik asit (3 C’lu) 2 Asetil Co-A (2 C’lu)
2CO2
*Oksijenli solunumda CO2 ilk kez pürivik asit asetil Co-A’ya dönüşürken açığa çıkar.
*Eğer Asetil Co-A oluşuyorsa ortamda oksijen vardır.
*Kreps çemberi 1 Asetil Co-A’ya karşılıktır.Yani tüm oluşanlar 2 ile çarpılır çünkü 1 Glikoza karşılık 2 piruvat yani 2 asetil Co-A oluşur.

Asetil Co-A ( 2 C’lu) Asetil Co-A (2 C’lu)
(6 C’lu) Sitrik asit
Oksala asetik
Asit(4 C’lu) KREPS 3 NAD Yani 3.2=6 NADH2
2CO2 2.1=2 FADH2
ATP 3 NADH2 1.2= 2 ATP
ADP FAD2.2=4 CO2açığa çıkar.
FADH2


3)Oksidatif Fosforilasyon evresi; Bu reaksiyonlar mitokondrinin kristasında kreps reaksiyonuna paralel olarak devam eder.Olay sırasında ETS enzimleri görev yapar.ETS Enzimleri

Organik maddelerin oksitlenmesi sırasında ortaya çıkan H2’leri alarak oksijene taşıyan enzimlere ETS enzimleri adı verilir.

NADFAD Co Q Sitokromlar( Sit-b,Sit-c,Sit-a)Hidrojen yakalamakabiliyetine göre sıralanma
OKSİJENLİ SOLUNUMDA ENERJİ HESAPLAMASI

1)Glikoliz; Başlangıçta aktivasyon enerjisi olarak 2 ATP harcanır.4 ATP üretilir.2NADH2 üretilir.1NADH2=3 ATP olduğundan 2.3=6 ATP ETS’de üretilir. 6+2=8ATP Net kazanç
sağlanmış olur.Önemli nokta 6 ATP’nin ETS’de kazanılmasıdır.
2)2 pürivattan 2 Asetil Co-A oluşurken; _ 2 NADH2 yani 3.2=6 ATP ETS’de üretilir.Bir de 2 CO2 açığa çıkar 3C’lu pürivattan 2 C’lu Asetil Co-A oluşurken.
3)Kreps çemberinde; Toplamda 3.2=6 NADH2 1.2=2 FADH2 1.2=2 ATP üretilir.Bu da 6.3=18 ATP1NADH2=3 ATP’den geliyor. 2.2=4 ATP 1FADH2=2 ATP’den geliyor.Bu dönüşümler ETS’de meydana gelirken kreps çemberinde Substrat düzeyinde üretilen 2 ATP’yi de ilave ederiz.

SONUÇ; Glikolizden net 2 ATP(Substrat düzeyde),Kreps de net 2 ATP(Substrat düzeyinde),ETS’de ise 2 glikolizden,2 pürivattan Asetil Co-A oluşurken,6 Krepsden gelen 10 NADH2=10.3=30 ATP net olarak sentezlenir.Yine kreps ‘den gelen 2.2=4 ATP FADH2’den net olarak sentezlenmiş olur.Hepsini toplarsak net 38 ATP’yi buluruz.
OKSİJENLİ SOLUNUM (ARASINDAKİ FARKLAR) FERMANTASYON

1)Sitoplazmada ve mitokondride gerçekleşir.1)Sitoplazmada gerçekleşir.
2) CO2,H2O artık üründür.Enerji üretilir. 2) CO2,ATP,Etil alkol
Laktik asit,asetik asit.
Enerji üretilir.
3) Net 38 ATP üretilir. 3) Net 2 ATP üretilir.
4) ETS enzimleri kullanılır.4) ETS enzimleri kullanılmaz
5)Oksijen kullanılır.5) Oksijen kullanılmaz.

ORTAK YANLARI
1) Glikoliz evresi
2) Her ikisinde de organik besinler kullanılır.
3)ATP üretilir.

Enerji verici besinlerin oksijenli solunumda reaksiyona katılma yerleri

Besinler
*Protein,K.H.,yağlardan
yapıtaşlarının oluşması bir
Yağlar K.H. Proteinlerhidroliz reaksiyonudur.
* Amino asitler amino
Yağ asitiGliserin (Gliserol)Amino asitlergrubunu kaybederek,yağ
(20 C’lu)(3C’lu)Monosakkaritler asitleri 2C’lu parçalar halinde
(Glikoz v.b.) bir ön yıkımdan sonra reak girerler
Piruvat (3C’lu Amino asitler)


CO2
2C’lu parçalar halindeAsetil Co-A (2C’lu Amino asitler)
CO2 (4,5 C’lu Amino Asitler)

CO2

SORULAR

Ders Öğretmeni
Hikmet TOZKOPARAN

Uygundur / /
İmza
T. Yücel BOZKURT
Okul Müdürü

??

??

??

??
Bütün YazarlarKullanıcı:
Şifre:
 
(Üye Ol!)
(Şifremi Unuttum!)


Üye Sayısı: 604

Haber Arşivi
Haber Bantları

Haftanın Konusu:
Çocuğumuzun Okul Başarısı Neden Önemli?

Küçük kız, hüzünlü bir yabancıya gülümsedi. Bu gülümseme adamın kendisini daha iyi hissetmesine sebep oldu. Bu hava içinde yakın geçmişte kendisine yardım eden bir dosta teşekkür etmediğini hatı
Hayatın İçinden Arşivi


Eğitim Portalı, Samanyolu Eğitim Kurumları tarafından hazırlanmaktadır.
Eğitim Portalımız en iyi 800x600 ve üstü ekran çözünürlüklerinde görünmektedir.