İngilizce - Türkçe Sözlük


İngilizce'den Türkçe'ye 49 sonuç bulundu.

Kategori
Category
İngilizce
English
Türkçe
Turkish
General bring getirmek
General bring hâsıl etmek
General bring sevketmek
General bring icbar etmek
General bring mecbur tutmak
General bring bring about sebep olmak
General bring hâs etmek
General bring beraberinde getirmek
General bring bring an action
General bring bring suit dava etmek
General bring bring around
General bring bring round kandırmak
General bring ikna etmek
General bring ayıltmak
General bring kendine getirmek
General bring bring down the house tavan yıkılırcasına alkışlanmak
General bring bring forth hâsıl etmek
General bring meydana getirmek
General bring doğurmak
General bring sebep olmak
General bring bring forward ileri sürmek
General bring ortaya atmak
General bring hesap yekününü nakletmek
General bring bring home to ikna etmek
General bring gerçeği kabul ettirmek
General bring ispat etmek
General bring bring in ithal etmek
General bring arzetmek
General bring kazandırmak bring off başarı1ı olmak
General bring bring on husule getirmek
General bring sebep olmak
General bring bring out meydana çıkarmak
General bring göz önüne sermek
General bring belirtmek
General bring neşretmek
General bring bring over kandırmak
General bring ikna etmek
General bring aklını başına getirmek
General bring ayıltmak
General bring bring to bear etkilenmesine sebep olmak
General bring bring to book hesap verdirmek
General bring bring to pass yaptırmak husule getirmek
General bring bring through hastalıktan kurtarmak
General bring bring under ram etmek
General bring kendi buyruğuna tabi etmek
General bring bring up yetiştirmek büyütmek: yaklaşmasını sağlamak
General bring bring up the rear bir sıranın sonuna gelmek
General bring getirmek
General bring neden olmak