Skip to main content

İletişim Yolları

Duygu, düşünce veya bilginin herhangi bir yolla başkalarına aktarılmasına iletişim denir. İletişim, iletilmek istenen bilginin hem gönderici hem de alıcı tarafından anlaşıldığı ortamda bilginin bir göndericiden bir alıcıya aktarılma sürecidir. İnsan sosyal bir varlıktır ve...

Yazıyı Oku

Amaç - Sonuç Cümleleri

Bir eylem ya da fiilin hangi amaçla yapıldığını bildiren cümlelere amaç - sonuç cümleleri denir. Amaç cümlelerinde "için, üzere, amacıyla" gibi bağlaçlar kullanılır. Bir cümlenin amaç-sonuç olup olmadığını kontrol etmek için cümledeki iki yargıyı bağlayan bağlaç yer...

Yazıyı Oku

Neden - Sonuç Cümleleri

Neden sonuç veya sebep sonuç cümleleri; bir olayın veya durumun, neden gerçekleştiğini yani gerçekleşme veya olma sebebini ve bu nedenden dolayı doğabilecek sonucunun ne olduğunu bildiren cümlelerdir. Bu cümlede iki tane yargı vardır, bu yargının biri "sebep" veya diğer adıyla "n...

Yazıyı Oku

Bir Cümlenin Ana Düşüncesi

Bir yazarın veya söyleyenin, cümlede vermek istediği mesaj, yargı, düşünce veya fikir cümlenin ana düşüncesi yani ana fikridir. Cümlenin ana düşüncesi, cümlede anlatılmak istenilen en genel ve kapsamlı yargıdır. Cümle: Asıl şair, halkın yaşamını, dağlarını, keçiler...

Yazıyı Oku

Bir Cümlenin Konusu

Bir paragraf veya metnin konusu olduğu gibi bir cümlenin bile konusu vardır. Cümlenin çoğunluğunda üzerinde durulan durum, his, fikir veya düşünceler genellikle o cümlenin konusunu oluşturur. Cümlenin konusu, cümlenin neyi anlatmak istediğini genel olarak ifade eden genellikle bir ik...

Yazıyı Oku

Sözcüklerin Mecaz Anlamı

Mecaz anlam, bir sözcüğün gerçek yani temel anlamından tamamen uzaklaşarak kazandığı yeni bir anlama denir. Bir kelime eğer tek başına ise mecaz anlam olamaz. Çünkü kelime cümlenin içerisinde mecaz anlam özelliğini kazanır. Not: Mecaz anlamda kullanılan sözcükler ile temel...

Yazıyı Oku

Sözcüklerin Yan Anlamı

Sözcüğün temel anlamından tamamen ayrılmadan (yoksa mecaz anlam olur), temel anlamla ilişkili olarak kazandığı yeni anlama yan anlam denir. Gerçek anlam; temel anlam, yan anlam ve terim anlam olmak üzere üçe ayrılır. Yan anlam, gerçek Anlam sayılır. Yan anlam ve temel anlam arası...

Yazıyı Oku

Sohbet (Söyleşi)

Bir yazarın kendi fikir, düşünce ve görüşlerinin fazla ayrıntıya girilmeden yüzeysel olarak, herhangi bir düşünceyi kanıtlamak, kabullendirmek veya ispat etmek amacıyla yazılmayan ve sanki okuyucusuyla konuşuyormuş gibi samimi bir üslüpla yazdığı edebi eserlere sohbet(söyleş...

Yazıyı Oku

Sözcüklerin Gerçek (Temel) Anlamı

Bir sözcüğün aklımıza gelen ilk anlamı, sözlükteki ilk anlamı ve yaygın olarak kullanılan anlamı gerçek(temel) anlamıdır.Örnekler: - Kahverengi birarabam vardı küçükken. - Balonlarıhavaya saldı ama sonra üzüldü. - Çok hızlı koştuğundan çok yoruldu. - Soğuk su i...

Yazıyı Oku

Maori Dili

Maori dili (Māori: Te Reo Māori, Te Reoya kısaltılmıştır) Māori'nin dili ve Yeni Zelandanın resmi dilidir. Austronesian dilidir. Resmi bir dil olmasına rağmen, pek çok insan akıcı bir şekilde konuşmuyor. 2013 nüfus sayımında yaklaşık 149.000 kişi (nüfusun% 3,7si) Māoride bir...

Yazıyı Oku