Skip to main content

Bir Hücrenin Organelleri Nelerdir?

Hücrelerin Organelleri Nelerdir?

Bu yazıda sizlere bir hücrenin içindeki organellerden bahsedeceğim. Bu yazıda bahsedeceğimiz organeller şunlardır:

  • hücre duvarı
  • kloroplast
  • koful
  • mitokondri
  • endoplazmik retikulum
  • ribozom
  • golgi cisimciği
  • lizozom
  • sentriyoller

Hücre Duvarı (Çeperi) Nedir ve Özellikleri Nelerdir?

Sadece bitki hücrelerinde ve bazı tek hücreli canlılarda bulunur. Bitki hücresinin etrafını saran duvardır. Bitki hücresini dış etkilerden korur. Cansız ve tam geçirgendir.


Kloroplast Nedir ve Özellikleri Nelerdir?

Genellikle bitki hücrelerinde ve bazı tek hücreli canlılarda bulunur. Bitkiye yeşil rengi veren organeldir. Güneş ışığını kullanarak besin ve oksijen üreten organeldir. Yani bu organel fotosentez yapar. Güneş ışığı klorofile ulaştığında aşağıdaki tepkime oluşur.

Karbondioksit + Su ----> Besin + Oksijen

Tam kimyasal denklemi işe şu şekildedir:

6 CO2 + 6 H20 ----> C6H12O6 + 6 O2


Koful Nedir ve Özellikleri Nelerdir?

Koful, bir hücrenin deposudur. Hücre içinde bulunan besinleri ve atık maddeleri depolar. İçi sıvı dolu baloncuklara benzer. Hayvan hücrelerinde küçük ve çok sayıda bulunur. Bitki hücrelerinde ise büyük ve az sayıda bulunur.


Mitokondri Nedir ve Özellikleri Nelerdir?

Bir bakımdan hücrenin enerji santraline benzer. Oksijeni kullanarak enerji üretir. Böylece hücrenin yaşamsal olayları için gerekli olan enerjiyi üretir. Hücrenin ihtiyacına göre sayısı değişir. Mitekondride aşağıdaki tepkime sayesinde enerji üretilir.

Besin + Oksijen ----> Karbondioksit + Su + Enerji

Tam kimyasal denklemi işe şu şekildedir:

C6H12O6 + 6 O2 ----> 6 CO2 + 6 H20 + Enerji


Endoplazmik Retikulum Nedir ve Özellikleri Nelerdir?

Hücre zarı ile çekirdek arasında, tüm hücreyi ağ gibi sarar ve organeller ile çekirdek arasındaki iletişimi sağlar. Hücredeki kargo olarak düşünülebilir.


Ribozom Nedir ve Özellikleri Nelerdir?

Tüm hücrelerde bulunan ve protein sentezlemekle görevli, hücredeki en küçük organeldir. Ayrıca ribozom organelinin zarı yoktur.


Golgi Cisimciği Nedir ve Özellikleri Nelerdir?

Ter, süt, bal, tükürük gibi salgı maddelerinin oluşumunda görevlidir. Oluşan salgıyı zarla çevreleyerek paketler ve hücre dışına çıkmasını sağlar.


Lizozom Nedir ve Özellikleri Nelerdir?

Taşıdığı sindirim enzimleri sayesinde hücredeki büyük parçalı besinlerin sindirilmesine yardımcı olur. Yaşlanan hücreyi de kendisini sindirerek yok etmesini sağlar. Bu sebeple intihar kesesi de denir. Hayvan hücrelerinde ve bazı ilkel bitki hücrelerinde bulunur.


Sentriyoller Nelerdir ve Özellikleri Nelerdir?

Hücrenin bölünmesini sağlar. Hayvan hücresinde bulunur. Mitoz bölünme ve mayoz bölünme konusundaki yazılarımda daha detaylı bilgi bulabilirsiniz...