Skip to main content

Karşılaştırmalı İngilizce Dersleri ve Hollandaca Dersleri (Ders 01)

EN: Isabella is a student.
NL: Isabella is student.
TR: Isabella bir öğrencidir.

EN: She studies at the University of London.
NL: Ze studeert aan de universiteit in Londen.
TR: O, Londra Üniversitesi'nde okumaktadır.

EN: Isabella does not come from England.
NL: Isabella komt niet uit Engeland.
TR: Isabella İngiltere'den gelmemektedir.

EN: She comes from Spain.
NL: Ze komt uit Spanje.
TR: O, İspanya'dan gelmektedir.

EN: Now, she lives in England.
NL: Nu, woont ze in Engeland.
TR: Şu an O İngiltere'de yaşamaktadır.

EN: She lives in a house with five students.
NL: Ze woont in een huis met vijf studenten.
TR: O, on öğrenci ile bir evde yaşamaktadır.

EN: The house is in the center of London.
NL: Het huis is in het centrum van Londen.
TR: Ev, Londra'nın merkezindedir.

EN: She lives in the Brown street, at number 26.
NL: Ze woont in de Brownstraat, op nummer 26.
TR: O, Brown caddesinde 26 numarada yaşamaktadır.

EN: Aybeg comes from Kyrgyzstan.
NL: Aybeg komt uit Kirgizië.
TR: Aybeg Kırgızistan'dan gelmektedir.

EN: He works for the University of London.
NL: Hij werkt aan de universiteit in Londen.
TR: O, Londra Üniversitesi'nde çalışmaktadır.

EN: Tom also lives in London.
NL: Tom woont ook in Londen.
TR: Tom da Londra'da yaşamaktadır.

EN: He lives alone.
NL: Hij woont alleen.
TR: O yalnız yaşamaktadır.

EN: He lives in the Yellow street, at number 14.
NL: Hij woont in de Yellowstraat, op nummer 14.
TR: O, Yellow caddesi 14 numarada yaşamaktadır.

EN: The Yellow street is not in the city center of London.
NL: De Yellowstraat is niet in het centrum van Londen.
TR: Yellow caddesi Londra'nın merkezinde değildir.

EN: Isabella learns English. Aybeg also learns English.
NL: Isabella leert Engels. Aybeg leert ook Engels.
TR: Isabella İngilizce öğrenmektedir. Aybeg de İngilizce öğrenmektedir.

EN: The English course is a university course.
NL: De cursus Engels is een cursus van de universiteit.
TR: İngilizce kursu bir üniversited kursudur.

EN: In the course, Isabella and Aybeg speak English.
NL: In de cursus, spreken Isabella en Aybeg Engels.
TR: Kursta, Isabella ve Aybeg İngilizce konuşurlar.