Skip to main content

Pandas Kütüphanesi ve Metotları

Pandas (Python Data Analysis) kütüphanesi data analizi ve manipülasyonu için kullanılır.

"pandas" kütüphanesini bilgisayarınıza kurmak için aşağıdaki komut kullanılabilir.

pip install pandas

"pandas" kütüphanesini aşağıdaki kod ile programınıza dahil edebilirsiniz.

import pandas as pd