Skip to main content

Ünlem Kelime Türü

Ünlem Nedir?

Kelime türlerinden biri de "ünlem"dir. Ünlem sözcük türü, duyguları etkili ve kısa bir şekilde anlatmaya yarayan sözcüklerdir. Bir olay ya da durum karşısında beliren korku, sevinç, üzüntü, şaşkınlık gibi duyguları yansıtan sözcüklerdir. Bu yüzden bazı ünlem sözcüklerinin genelde tek başına bir anlamı yoktur?


Ünlem Kelime Türü Örnekleri

  • - Of! Yarın sınav var.
  • - Tüh! Bir yanlışla istediğim okula giremedim.
  • - Eyvah, otobüsü kaçırdım.