Konu Anlatımları


Atomun Yapısı

Atom, üç temel birimden oluşur: Proton, Nötron ve Elektron. Protonlar pozitif yüklü, elektronlar negatif yüklüdür. Nötronlar ise yüksüzdür. Protonlar ve nötronlar, atom çekirdeğini yani atomun kütlesini oluşt...

Fotosentez

Fotosentez, bitkilerin kloroplast organeli sayesinde ve diğer organizmaların ışık enerjisini bazı kimyasal olaylar sonucunda canlının kullanacağı enerjiye dönüştürülmesidir. Çoğu bitki fotosentez yapar; bu organizmalara fotoototroflar denmektedir. Fotosentez, Dünya atmosferindeki oksijen içeriğinin üretilmesine ve korunmasına büyük ölçüde katkı sağlar ve Dünya'daki yaşam için gerekli olan enerjinin büyük bir kısmını sağlar.

Helyum Elementi

Kokusu ve rengi olmayan bir gazdır. Havadan hafif olmasıyla uçan balonlarda kullanılır. Hidrojen gibi yanıcı olmadığı için de tehlikeli değildir. Zaten bu yüzden uçan balonlarda hidrojen kullanılmaz :) Fakat tabi ki bu güvenlik çok pahalıdır. Çünkü Helyum gazı evrende hidrojenden sonra en çok bulunan element olmasına rağmen kolay elde edilemez. Çünkü sıvı havanın ayrımsal damıtılmasıyla elde edilemez.