7.sınıf Uzay Araştırmaları


< Geri Dön


7.sınıf Uzay Araştırmaları

İnsanlık var olduğundan beri her zaman gökyüzünü merak etmiştir. Takım yıldızlarına mitolojik isimlerin verilmesinin sebebi de budur. İnsanlar mağraların duvarlarına yıldızların ve gök cisimlerinin resimlerini çizmişlerdir. Eski medeniyetler parşömen ve taşların üzerine ilk yıldız haritalarını çizmiştir.
Astronomi ve matematik alanında yetişen Ali Kuşçu, Semerkantta doğmuştur.
Ali Kuşçu Ayasofyada müderris yani eğitim görevlisi olarak çalışmıştır.
- Astronomi ve Matematik konuları üzerine dersler vermiştir.
- Güneş saatleri yapmıştır.
- İstanbulun enlem ve boylamarını ölçmüştür.
- Ayın ilk haritasını çıkarmıştır.
Bu nedenle ayın bir kısmına Ali Kuşçunun adı verilmiştir.
Ali Kuşçu "Risale Fil - Hey " kitabında gezegenlerin hareketleri ve birbirine olan uzaklıklarından bahsetmektedir.
Gök bilimi ile ilgilenen diğer kişiler :
- Biruni
- Uluğ Bey
- Kepler
- Harezmi
- Kopernik
- Galileo
İlk medeniyetler yıldızların konumlarından yararlanarak yönlerini bulumuştur. Ayın ve güneşin konumlarından ise takvimler yapmışlardır. Millattan önce 1400lü yıllarda antik Mısırlılar piramit ve tapınaklarının üzerine Satürn, Venüs, Jüpiter ve Merkürün resmlerini çizmişlerdir.
Not: Teleskobu icat eden kişi Galileo olarak bilinir. Aslında ilk teleskobu hollandalı gözlükçü Hans Lippershey yapmıştır. Astronomi alanında ise ilk teleskobu Galileo yapımıştır.
- Uzayı gözlemleyenlere astronom, uzaya gitmiş kişilere astronot denir. Bu iki terim karıştırılmaktadır.
Günümüzde gök bilimciler uzaktaki gök cisimleri teleskop sayesinde gözlemlemektedir. Teleskoplar aynalı, mercekli ve radyo teleskobu olmak üzere üçe ayrılır.
Aynalı ve mercekli teleskoplar cismin görüntüsünü büyütürken, radyo teleskopları gök cisimlerinin yaydığı sinyalleri toplar.