5, 6, 7, 8.sınıf - Türkçe - Paragrafta Anlam

1 - Tüm soruları bu metne göre cevaplayınız...
Maori dili (Māori: Te Reo Māori, Te Reoya kısaltılmıştır) Māori'nin dili ve Yeni Zelandanın resmi dilidir. Austronesian dilidir. Resmi bir dil olmasına rağmen, pek çok insan akıcı bir şekilde konuşmuyor. 2013 nüfus sayımında yaklaşık 149.000 kişi (nüfusun% 3,7si) Māoride birçok günlük şey hakkında sohbet edebileceklerini söyledi. 1987 Maori Dili Yasasından bu yana, Yeni Zelandanın iki resmi dilinden biri olmuştur. Whangarei, Rotorua ve Timaru gibi yer adlarının çoğu Māori olduğundan, dil Yeni Zelandanın her yerinde görülebilir. Pek çok hükümet veya şehir binası İngilizcenin yanı sıra tabelalarında Te Reo kullanıyor ve devlet okullarının çoğunun bir Māori adı olduğu kadar İngilizce de var. Te Reo Māori, Avrupalılar gelene kadar bir yazı sistemine sahip değildi. 1817de Ngāpuhi şefi Tītori ve akrabası Tui, Profesör Samuel Lee ile çalıştı ve Te Reo için standart bir yazı sistemi hazırladı. Maori dilinde ilk basılı materyal 1819da yayınlandı.

Yukarıdaki metne göre Maori dilinde "dil" ne demektir?


A) Maori
B) Whangarei
C) Te Reo
D) Rotorua

2 - Metne göre Maori dili ne zamandan beri Yeni Zelanda tarafından resmi dil olarak kabul edilmiştir?

A) 2013
B) 1987
C) 1817
D) 1819

3 - Metinden aşağıdaki yargıların hangisi kesin olarak çıkarılamaz?

A) Maori dilinde yayımlanmış basılı materyaller bulunmaktadır.
B) Maori dili resmi dil olarak kabul edilen bir dildir.
C) Yeni Zelandadaki devlet okullarında Maori dili öğretilmektedir.
D) Maoiri dili bir Austronesian dilidir.

4 - Metne göre Maori dili aşağıdakilerin hangisinde kullanıldığına değinilmemiştir?

A) Yer adlarında
B) Belediye binasındaki tablelalarda
C) Okul adlarında
D) Kişi adlarında

5 - Metne göre Maori dilinde ilk basılı materyal ne zaman yayınlanmıştır?

A) 1819
B) 1817
C) 1987
D) 2013

6 - "2013 nüfus sayımında yaklaşık 149.000 kişi (nüfusun% 3,7si) Māoride birçok günlük şey hakkında sohbet edebileceklerini söyledi."
Metinden alınan yukarıdaki cümleden aşağıdakilerden hangisine kesin olarak ulaşılamaz?


A) Maori dili ile ilgili birçok araştırma yapılmıştır.
B) Maori dilini nüfusun az bir kısmı akıcı konuşabilmektedir.
C) Maori dilini konuşan insanlar hala vardır.
D) Maori dilini 149.000 kişi günlük şey hakkında sohbet edebilir.


Notice: Undefined index: kontrol in /home/egtmprtl/public_html/pages/test_coz.php on line 92