Görülen ve Görülemeyen Varlıklar

1 - Beş duyu organımız ile algılayabildiğimiz varlıklara somut, algılayamadıklarımıza soyut adı verilir.
Buna göre şağıdakilerden hangisi soyut bir varlıktır?


A) Kalem
B) Beyin
C) Sevinç
D) Beyincik

2 - Melekler Allah ne derse onu yapar. Meleklerin görevleriyle ilgili tercih yapamazlar.
Bu bilgiye göre meleklerin hangi yeteneği yoktur?


A) Akıl
B) İrade
C) Kulluk
D) Görünmezlik