Eş Anlamlı Sözcükler

1 - Aşağıdaki kelime gruplarından hangisi eş anlamlı değildir?

A) Muallim - Öğretmen
B) Okul - Mektep
C) Deprem - Zelzele
D) Meyve - Sebze