Gerçek Anlam

Gerçek Anlam

1 - Düşmek, "Yer çekiminin etkisiyle boşlukta, yukarıdan aşağıya inmek" anlamına gelir
Buna göre aşağıdaki seçeneklerden hangisinde "düşmek" sözcüğü gerçek anlamda kullanılmamıştır?


A) Ali okula giderken ayağı takılıp düştü.
B) Bu davranışıyla öğretmeninin gözünden düştü.
C) Olgunlaşan elma ağaçtan yere düştü.
D) Çok hızlı koşarken yere düştü.

2 - Bir mermer yontucusu; dağın tepesinde, kızgın güneşin altında mermer yontmaktan son derece yorulmuş. Kendi kendine söylenmeye başlamış: "Bıktım artık mermer yontmaktan! Hayat mı bu yaşadığım sanki? Devamlı mermer yontmaktan başka bir şey yapmıyorum. Yontmak zaten zor, bir de bu yetmezmiş gibi hep bu kızgın, yakıcı güneş!
Aşağıdaki seçeneklerden hangisi bu parçadaki gerçek anlam dışında kullanılan kelimelerdendir?


A) dağ
B) mermer
C) kızgın
D) güneş

3 - Aşağıdakilerden hangisinde gerçek anlam iken temel anlam olmayan bir kelime kullanılmıştır?

A) Bu oyunun ikinci perdesini bekleyemeyeceğim.
B) Sınav çok stresli geçti.
C) Okula yetişemediği için cezalandırıldı.
D) Dersine çalışmadığından düşük not aldı.

4 -
I. Ali bugün okulda uyuyakaldı.
II.Sınavdan sonra ailesinin gözünden düştü.
III. Sınavdan kötü not aldıktan sonra üzüldü.
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri gerçek anlamda kullanılmıştır?


A) Yalnız I
B) I ve III
C) Yalnız II
D) I, II ve III

5 - Atasözleri genellikle gerçek anlam dışında kullanılır. Çünkü vermek istedikleri mesaj örtülüdür.
Buna aşağıdakilerden hangisi örnek olamaz?


A) Etle tırnak arasına girilmez.
B) Ağaç yaşken eğilir.
C) Ağacı kurt, insanı dert yer.
D) Akıl akıldan üstündür.

6 - Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde "almak" sözcüğü gerçek anlamda kullanılmamıştır?

A) Annenin ahını da aldın ya, helal olsun!
B) Git şu kardeşine bir çikolata al.
C) Gelirken malezemelerini de almayı unutma.
D) Al bayrağı öpüp anlına koydu.