Hollandaca - Türkçe Sözlük


Hollandaca'dan Türkçe'ye 10 sonuç bulundu.

Kategori
Categorie
Hollandaca
Nederlands
Türkçe
Turkse
Algemeen in (Bijwoord) evde
Grammatica het verkwoord (Naamwoord) eylem
Algemeen de categorie (Naamwoord) bölüm
Algemeen werken (werkwoord) çalışmak
Algemeen de suiker (Naamwoord) şeker
Algemeen de avond (Naamwoord) akşam
Grammatica het artikel (Naamwoord) tanımlık
Algemeen schrijven (Verkwoord) yazmak
Grammatica de afkorting (Naamwoord) kısaltma
(Bir veya birtakım kelimeleri gösteren harf veya harfler.)
Algemeen de (Adjectief) o