Hollandaca - Türkçe Sözlük


Hollandaca'dan Türkçe'ye 10 sonuç bulundu.

Kategori
Categorie
Hollandaca
Nederlands
Türkçe
Turkse
Algemeen Argentinië (Naamwoord) Arjantin
Algemeen dik (Adjectief) şişko
Algemeen het nu (Bijwoord) şimdi
Algemeen de bakker (Naamwoord) fırıncı
Algemeen het grijs (Adjectief) gri
Algemeen december (Naamwoord) Aralık ayı
Algemeen van (Voorzetsel) -dan
(Ör. Ankara'dan geliyorum.)
Grammatica het achtervoegsel (Naamwoord) son ek
Algemeen bidet (Naamwoord) bide
Algemeen een (Adjectief) bir
(İngilizce'de bir sessiz harf ile başlayan kelimelerden önce kullanılan belgisiz sıfattır.)