Hollandaca - Türkçe Sözlük


Hollandaca'dan Türkçe'ye 10 sonuç bulundu.

Kategori
Categorie
Hollandaca
Nederlands
Türkçe
Turkse
Algemeen de categorie (Naamwoord) tabaka
Grammatica de grammatica (Naamwoord) gramer
Algemeen de neef (Naamwoord) kardeş oğlu
Algemeen de kachel (Naamwoord) ısıtıcı
Algemeen de stoom (Naamwoord) duman
Grammatica het voornaamwoord (Naamwoord) zamir
Grammatica het voegwoord (Naamwoord) bağlaç
Algemeen december (Naamwoord) Aralık ayı
Grammatica het bijwoord (Naamwoord) belirteç
Grammatica het adjectief (Naamwoord) niteleyici