Konu Anlatımları


İsimler (Adlar)


Canlı veya cansız bütün varlıkları, fikirleri, düşünceleri, hisleri, duyguları karşılayan sözcüklerdir.

Nas Suresi


Kuran'ın son suresidir. Felak ve Nas surelerine koruyucu dualar anlamında "muavvizeteyn" denir.

Cümlede Vurgu


Cümledeki bir kelimenin diğer kelimelere göre daha baskılı olmasına vurgu denir.

Kafirun Suresi


6 ayetten oluşur ve Kuran'ın 109. suresidir. Adını anlamı "inkar edenler (inkarcılar)" olan "kafirun" kelimesinden almıştır. Kureyşlilerin Hz. Muhammed ile sırayla dine inanmaya anlaşmak istemesi üzere Mekke'de indirilmiştir. Surede Allah'a ortak

Röportaj Metin Türü


Bir olayı, sorunu, haberi; soru - cevap şeklinde araştırma, inceleme yapan yazılarına röportaj denir.

Yapay Zeka


Yapay zeka, bir bilgisayarın veya robotun insanların veya diğer canlıların yapabildiği şeyleri onlar gibi yapabilmesidir. Bugünlerde kullandığımız çeviri, sesli asistan yazılımları yapay zekaya örnektir. Yapay zeka, insanların hayatını kolaylaştırı

Sözcuklerin Terim Anlamı


Terim anlamlı kelimeler; Bilim, sanat, teknoloji, bilgisayar, kültür, müzik, eğitim, ekonomi, spor gibi kategori ve alanlarda birçok iş ve mesleklerle alakalı özel terimleri anlatan sözcüklerdir. Terim anlamlı kelimeler de mecaz anlamlı kelimeler gibi tek

Güneş Sistemi ve Ötesi: Gök Cisimleri


Uzay, tüm evrenin Dünya dışında kalan kısmı, evren ise herşeyi kapsar. Dünya, Ay, Güneş, yıldız ve gezegenlerin hepsi uzay ve evreni oluşturur. Uzayda bulunan bu cisimler gök cismi olarak adlandırılır. Gece gördüğümüz yıldızlar ve gezegenler bu gök cisiml