Konu Anlatımları


İkinci Dünya Savaşı


İkinci Dünya Savaşı ne zaman ve kimler arasında oldu, nasıl gelişti gibi sorularınıza cevap bulabileceksiniz.

Medeniyetten Uzak Amişler


Amişler, modern dünyadan ayrı yaşamaya inanan bir grup insandır. Kanada ve ABD'de yaklaşık 300 kişilik küçük tarım topluluklarında yaşıyorlar. Bu insanlar araba sürmezler veya uçakla uçmazlar, sadece at ve araba kullanırlar. Sonuç olarak, toplulukları küç

Osmanlı Devletinin Kuruluşundan Önceki Durum


6.sınıfta Orta Asyadaki ilk Türk devletlerini öğrenmiştik. Bazı Türk boyları Çinlilerin baskısından kurtulmak için Anadoluya göç etmişti. Ardından Karahanlılar, Gazneliler, Selçuklu devletleri kurulmuştu. Büyük Selçuklu Devletinden sonra Türkiye Selçuklu