İngilizce - Türkçe Sözlükİngilizce'den Türkçe'ye 10 sonuç bulundu.

Kategori
Category
İngilizce
English
Türkçe
Turkish
General cy pres (huk.) takribi olarak (vasiyetname yorumu )
General diaphaneity saydamlık
General poet şair ozan;şairane fikir ve ve hayal yaratma gücüne sahip olan kimse.poetessi. kadın şair. poet laureate İngiltere'de kral tarafından sarayın resmi şairi tayin olunan kimse.
General economically iktisaden, ekonomik olarak, idareli
General manifold paper teksir kâğıdı, karbon kâğıdı
General pyrophotometer (fiz.) ışınları camdan geçirme suretiyle yüksek sıcaklık derecelerini ölçen bir çeşit pirometre.
General parricide kendi ana veya babasını öldürme; kendi ana veya babasını öldüren kimse. parrici'dal ana veya baba katline ait.
General allegorical alegorik, dokundurmalı, mecazi, kinayeli
General sign one's own death warrant ölüm fermanını imzalamak
General unexpected beklenmedik