İngilizce - Türkçe Sözlük


İngilizce'den Türkçe'ye 10 sonuç bulundu.

Kategori
Category
İngilizce
English
Türkçe
Turkish
General economically (Adverb) ekonomik olarak
General airily (Adverb) ciddi olmayarak
General backward (Adjective) çekingen
Pharmacy capsule (Noun) kaşe hap
General nasty (Adjective) ahlaksız
General macerate (Verb) katı bir maddeyi sıvı bir maddede ıslatarak yumuşatmak
General amalgamation (Noun) kaynaşma
General idiosyncratic (Adjective) kendine has
General intermixture (Noun) ilave edilen şey
General about (Preposition) havalisinde