İngilizce - Türkçe Sözlükİngilizce'den Türkçe'ye 10 sonuç bulundu.

Kategori
Category
İngilizce
English
Türkçe
Turkish
General exemplar örnek, numune, sembol, timsal, misal; suret, kopya, nüsha.
General importation ithalat, dışalım
General ma'am madam, bayan
General capital investment sermaye yatırımı
General minor league ikinci lig
General lantern fener
General rum rom, alkollü içki
General acknowledge kabul etmek, ikrar etmek, tasdik etmek, razılık bildirmek, teşekkür etmek, bilmek, tanımak, itiraf etmek, boynuna götürmek, aldığını bildirmek
General fenestrate delikli, pencereli
General folk etymology halk etimolojisi, halk kökenbilimi