İngilizce - Türkçe Sözlükİngilizce'den Türkçe'ye 10 sonuç bulundu.

Kategori
Category
İngilizce
English
Türkçe
Turkish
General punitive ceza kabilinden; cezayı gerektirici; cezalandırıcı.
General seethe kaynamak, fokurdamak
General sanitize sıhhi hale getirmek, sterilize etmek .
General tiltyard mızraklı hamle oyun meydanı.
General vizier vezir. Grand Vizier sadrazam. vizierate, viziership vezirlik, sadrazamlık. vizierial vezire ait, sadrazam tarafından verilen.
General wage worker verginli
General probationer gözaltında olan hafif suçlu; deneme devresinde olan kimse.
General on the eve of arifesinde
General edge kenar, ağız; (geom.) ayrıt; keskinlik; sınır, hudut; (A.B.D.), (k.dili.) avantaj, üstünlük . edge tool kesecek alet, keskin ağızlı alet . give an edge to bilemek; açmak (iştah); (A.B.D.), (k.dili.) avantaj tanımak.on edge sabırsız; endişeli, aksi, sinirli; fazla hassas. take the edge off körletmek; kapamak (iştah); zevkini azaltmak .set his teeth on edge dişlerini kamaştırmak, sinirlendirmek; iğrendirmek.
General sea-scorpion iskorpit