Hollandaca - Türkçe Sözlük


Hollandaca'dan Türkçe'ye 2 sonuç bulundu.

Kategori
Categorie
Hollandaca
Nederlands
Türkçe
Turkse
Algemeen uit (Voorzetsel) -den
(Ör. İzmir'den geliyorum.)
Algemeen uit (Voorzetsel) -dan
(Ör. Ankara'dan geliyorum.)