İngilizce - Türkçe Sözlük


İngilizce'den Türkçe'ye 18 sonuç bulundu.

Kategori
Category
İngilizce
English
Türkçe
Turkish
General abate (Verb) azaltmak
General abate (Verb) indirmek
General abate (Verb) kesmek
(kısmen yahut tamamıyla kesmek)
General abate (Verb) azalmak
(rüzgâr/fırtına/ağrı/rahatsızlığın azalması)
General abate (Verb) eksilmek
General abate (Verb) çekilmek
General abate (Verb) hükmü kalmamak
General abate (Verb) hafiflemek
(rüzgâr/fırtına/ağrı/rahatsızlığın hafiflemesi)
General abate (Verb) zayıflamak
(rüzgâr/fırtına/ağrı/rahatsızlığın zayıflaması)
General abate (Verb) kütleşmek
General abate (Verb) kırmak
(fiyatı kırmak)
General abate (Verb) tenzil etmek
General abate (Verb) indirmek
General abate (Verb) aşağı varmak
General abate (Verb) aşağı salmak
General abate (Verb) zayıflatmak
General abate (Verb) kütleştirmek
General abate (Verb) ortadan kaldırmak