İngilizce - Türkçe Sözlük


İngilizce'den Türkçe'ye 11 sonuç bulundu.

Kategori
Category
İngilizce
English
Türkçe
Turkish
General amalgamation (Noun) civa ile bir madeni birbirine karıştırma
General amalgamation (Noun) millet, firma, ırk veya ailelerin karışması
General amalgamation (Noun) halita
General amalgamation (Noun) karışım
General amalgamation (Noun) alaşım
General amalgamation (Noun) imtizaçtan hasıl olan cisim veya toplum
General amalgamation (Noun) karışma
General amalgamation (Noun) karışım
General amalgamation (Noun) alaşım
General amalgamation (Noun) katılma
General amalgamation (Noun) kaynaşma