İngilizce - Türkçe Sözlük


İngilizce'den Türkçe'ye 27 sonuç bulundu.

Kategori
Category
İngilizce
English
Türkçe
Turkish
General art hüner
General art sanat
General art marifet
General art ustalık
General art maharet
General art ilim dalı
General art fen
General art arts and crafts el işleri
General art Bachelor of Arts degree edebiyat fakültesi diploması
General art başölyelik derecesi
General art BA black art sihir
General art sihirbazlık
General art büyü
General art büyücülük
General art fine arts güzel sanatlar
General art Iiberal arts edebiyat ve beşeri ilimler
General art Master of Arts edebiyat fakültesi diploması ile doktora arasında bir derece
General art mechanical arts endüstriyel sanatlar
General art the arts edebiyat
General art fen ve beşeri ilimler
General art sanat
General art epik
General art sanat eseri
General art yöntem
General art usül
General art yol yordam
General art ince sanat

Türkçe'den İngilizce'ye 3 sonuç bulundu.

Kategori
Category
Türkçe
Turkish
İngilizce
English
Genel art heel
Genel art hind
Genel art rear