İngilizce - Türkçe Sözlük


İngilizce'den Türkçe'ye 21 sonuç bulundu.

Kategori
Category
İngilizce
English
Türkçe
Turkish
General attach takmak
General attach raptetmek
General attach iliştirmek
General attach tutturmak
General attach bitiştirmek
General attach bağlamak
General attach müsadere etmek
General attach maiyete tayin etmek
General attach vermek
General attach hamletmek
General attach isnat etmek
General attach sevdirmek attached bağlı
General attach merbut
General attach ilgili
General attach ilişik
General attach tutkun
General attach bağlamak
General attach iliştirmek
General attach bitiştirmek
General attach takmak
General attach ödenmemiş bir borç için el koymak/tutuklamak