İngilizce - Türkçe Sözlük


İngilizce'den Türkçe'ye 26 sonuç bulundu.

Kategori
Category
İngilizce
English
Türkçe
Turkish
General attend katılmak
General attend kulak vermek
General attend laf dinlemek
General attend bakmak
General attend mukayyet olmak
General attend eşlik etmek
General attend refakat etmek
General attend maiyetinde bulunmak
General attend hazır bulunmak
General attend beklemek
General attend on ile hazır bulunmak
General attend to ile bakmak
General attend üzerine almak
General attend ilgilenmek
General attend meşgul olmak
General attend kulak kesilmek
General attend dikkat etmek
General attend dikkatini vermek
General attend dinlemek
General attend bulunmak
General attend katılmak
General attend iştirak etmek
General attend hazır bulunmak
General attend ilgilenmek
General attend bakmak
General attend hizmet etmek