İngilizce - Türkçe Sözlük


İngilizce'den Türkçe'ye 18 sonuç bulundu.

Kategori
Category
İngilizce
English
Türkçe
Turkish
General attendance devam
General attendance gitme
General attendance refakat
General attendance hazır bulunanlar
General attendance maiyet
General attendance dance in attendance on üzerine titremek
General attendance bakma
General attendance hizmet etme
General attendance bakım
General attendance hizmet
General attendance ilgilenme
General attendance hazır bulunma
General attendance katılma
General attendance devamiyet
General attendance devam etme
General attendance düzenli olarak gitme
General attendance bulunan kişilerin sayısı
General attendance mevcut sayısı