İngilizce - Türkçe Sözlük


İngilizce'den Türkçe'ye 58 sonuç bulundu.

Kategori
Category
İngilizce
English
Türkçe
Turkish
General away uzağa
General away uzakta
General away bir yana
General away -den
General away -dan be away bulunmamak
General away başka yere gitmişolmak
General away becarriedaway sürüklenrnek
General away kapılmak
General away carry away alıp götürmek
General away sürüklemek
General away come away bırakıp gelmek
General away cut away kesmek
General away kesip atmak
General away do away with yok etmek
General away öldurmek
General away ortadan kaldırmak
General away drive away uzaklaşmak
General away kovmak
General away defetmek
General away eat away aşındırmak
General away yiyip bitirmek
General away far away uzağa
General away çok uzakta
General away uzaklarda
General away fire away hemen ateş etmek
General away durmadan konuşmak
General away fly away uçup gitmek
General away kaçmak
General away give away bir kimseye hediye etmek
General away nikahta gelini güveye vermek
General away ihbar etmek
General away ele vermek
General away go away gitmek
General away ayrılmak
General away hide away saklamak
General away saklanmak
General away make away with aşırmak
General away çalmak yürütmek
General away put away kaldlrmak
General away right away hemen
General away derhal
General away send away başka bir yere göndermek
General away kovmak
General away send away for mektupla ısmarlamak
General away snatch away kapmak take away alıp götürmek
General away waste away erimek
General away sararıp solmak
General away uzağa
General away uzakta
General away -den
General away -dan
General away buradan
General away başka yönde
General away emin bir yerde/yere
General away gidecek/bitecek/sona erecek şekilde
General away sürekli
General away durmadan
General away deplasmanda oynanan