İngilizce - Türkçe Sözlük


İngilizce'den Türkçe'ye 53 sonuç bulundu.

Kategori
Category
İngilizce
English
Türkçe
Turkish
General back (Verb) bir şeye destek olmak
General back (Verb) arka olmak
General back (Verb) yardım etmek
General back (Verb) tarafını tutmak
General back (Noun) üzerine bahse girmek
(Ör. at, takım vs. üzerine.)
General back (Verb) geriye sürmek
General back (Verb) sırtına binmek
Marine back (Verb) Güneş'in aksi yönüne dönmek
General back (Verb) dirişe etmek
(Ör. rüzgar.)
General back (Noun) arka
General back (Noun) sırt
General back (Noun) geri
General back (Noun) bel kemiği
General back (Noun) futbolda bek
General back (Noun) müdafi
General back (Noun) defans
General back (Adverb) yine
General back (Adverb) tekrar
General back (Noun) tekne
General back (Noun) küçük havuz
General back (Adjective) arkadaki
General back (Adjective) arkasında olan
General back (Adjective) arkaya doğru olan
General back (Adjective) evvelki
General back (Adjective) eski
General back (Noun) kürek
General back (Noun) dal
General back (Adjective) daldaki
General back (Noun) bek
(Futbolda.)
General back (Adverb) eski yerine
General back (Adverb) eski yerinde
General back (Adverb) geriye doğru
General back (Adverb) geriye
General back (Adverb) arkaya
General back (Adverb) geride
General back (Adverb) arkada
General back (Noun) uzak
General back (Preposition) önce
General back (Adverb) geçmişte
General back (Adverb) geçmişe
General back (Adverb) geri yine
General back (Adverb) karşılığında
General back (Adverb) karşılık olarak
General back (Noun) önceden borç alınan para
General back (Noun) önceki
General back (Verb) geriye gitmek
General back (Verb) geriye doğru götürmek
General back (Verb) arkaya götürmek
General back (Verb) desteklemek
General back (Verb) destek olmak
General back (Verb) arka çıkmak
General back (Verb) üzerine para koymak
General back (Verb) bahse girmek