İngilizce - Türkçe Sözlük


İngilizce'den Türkçe'ye 54 sonuç bulundu.

Kategori
Category
İngilizce
English
Türkçe
Turkish
General base kaide
General base temel
General base esas
General base taban
General base dip
General base baseboard süpürgelik
General base döşemenin kenar tahtalan
General base baseburner yakıtı otomatik olarak dolan soba
General base B
Slang base (Adverb) yanlış yolda
General base temel atmak
General base kurmak
General base tesis etmek
General base on veya upon ile bir esas üzerine bina ettirmek
General base dayandırmak
General base alçak
General base adi
General base rezil
General base korkak
General base değersiz
General base sahte
General base kalp
General base baseborn soylu aileden gelmeyen
General base nikahsız doğmuş
General base piç
General base alçak
General base zalim
General base basely alçakça
General base baseness alçaklık
General base esas
General base özül
General base temel
General base alt kısım
General base bir şeyin üzerinde durduğu kısım
General base taban
General base başlangıç çekidi
General base baş
General base esas
General base üs
General base merkez
General base merkez şube
General base doğru
General base düzlem
General base öz
General base özül
General base içerik
General base esas
General base baz
General base aşağılık
General base adi
General base alçak
General base alçakça
General base üzerine kurmak
General base -e dayandırmak