İngilizce - Türkçe Sözlük


İngilizce'den Türkçe'ye 27 sonuç bulundu.

Kategori
Category
İngilizce
English
Türkçe
Turkish
General bicker atışmak
General bicker çekişmek
General bicker münakaşa etmek
General bicker titremek
General bicker münakaşa
General bicker tartışma
General bicker çekişme
General bicker çekişme
General bicker mübahase
General bicker deyişme
General bicker mübahase etme
General bicker sözleşme
General bicker sövüşme
General bicker dalaşma
General bicker tokuşma
General bicker şırıltı
General bicker şırıldama
General bicker atışmak
General bicker mübahase etmek
General bicker didişmek
General bicker sözleşmek
General bicker çekişmek
General bicker deyişmek
General bicker tokuşmak
General bicker dalaşmak
General bicker sövüşmek
General bicker şırıldamak