İngilizce - Türkçe Sözlük


İngilizce'den Türkçe'ye 32 sonuç bulundu.

Kategori
Category
İngilizce
English
Türkçe
Turkish
General big büyük
General big iri
General big kocaman
General big cüsseli
General big gebe
General big büyümüş
General big mühim
General big etkili
General big yüksek ruhlu
General big a1i
General big Big Brother diktatör
General big big business büyük sermayeli ticaret
General big big game büyük av
General big ağır ve tehlikeli teşebbüs
General big big-hearted eli açık
General big mükrim
General big big shot
General big ekabir
General big big tree Kaliforniya'da bulunan sekoya ağacı
General big big with gebe
General big yüklü
General big bigness büyüklük
General big kocamanlık
General big büyük
General big yeke
General big çon
General big iri
General big kocaman
General big önemli
General big popüler
General big ünlü
General big büyük