İngilizce - Türkçe Sözlük


İngilizce'den Türkçe'ye 28 sonuç bulundu.

Kategori
Category
İngilizce
English
Türkçe
Turkish
General bite ısırmak
General bite dişlemek
General bite yakmak
General bite aşındırmak
General bite yemek
General bite ısırık
General bite parça lokma
General bite diş izi
General bite biber
General bite bite the dust düşüp ölmek biting keskin
General bite acı
General bite ısırmak
General bite dişlemek
General bite hoşa gitmemek
General bite rahatsız etmek
General bite sıkmak
General bite tutmak
General bite kavramak
General bite ısırık
General bite ısırma
General bite sokma
General bite ısırılarak kopartılan parça
General bite ısırık
General bite lokma
General bite yiyecek
General bite lokma
General bite keskinlik
General bite acılık

Türkçe'den İngilizce'ye 1 sonuç bulundu.

Kategori
Category
Türkçe
Turkish
İngilizce
English
Genel bite bitt