İngilizce - Türkçe Sözlük


İngilizce'den Türkçe'ye 92 sonuç bulundu.

Kategori
Category
İngilizce
English
Türkçe
Turkish
General black (Noun) siyah renk
General black (Noun) siyah boya
General black (Noun) siyah elbise
General black (Noun) zenci
General black (Adjective) kara
General black (Adjective) siyah
General black (Adjective) karanlık
General black (Adjective) kasvetli
General black (Adjective) kirli
General black (Adjective) uğursuz
General black (Adjective) kızgın
General black (Adjective) dargın
General black karartmak
General black siyahlatmak
General black siyaha boyamak
General black kararmak
General black siyahlanmak
General black a Black zenci
General black black-and-blue çürük
General black morarmış Black-and-Tan terrier kahverengi benekli siyah teriyer
General black black and white yazı
General black basılı şey
General black siyah beyaz resim
General black black art büyü
General black black belt judo'da en yüksek derece
General black hiç ışın yansıtmayan kuramsal cisim
General black black book kara listede olanların isimlerinin kayıtlı olduğu defter black box montajda bir tüm olarak takılan elektronik cihaz
General black içine bakılmadan kullanılacak cihaz
General black black coffee siyah kahve
General black alafranga kahve
General black sade ve sütsüz kahve
General black Black Death ondürdüncü yüzyılda Avrupa'yı kıran veba hastalığı
General black black diamond maden kömürü
General black black eye siyah göz
General black morarmış göz
General black kara leke
General black blackeyed Susan öküzgözüne benzer bir çeşit sarı papatya
General black black flag siyah flama korsan flaması
General black askeri ceza koduu black horehound kara yer pırasası
General black black lead grafit
General black black letter bir çesit matbaa harfi
General black gotik harf
General black black magic büyü
General black cenaze arabası
General black black mark kara leke
General black black market kara borsa
General black black mass şeytana ibadet ayini
General black black medic kelebek otu
General black kara yonca
General black B
General black tiyatro v
General black b
General black 'nde ışıkların sönmesi
General black black out karartma tatbikatı yapmak
General black geçici olarak şuurunu veya görme duyusunu kaybetmek
General black black pepper karabiber
General black black power zencilerin talep ettikleri toplumsal ve kanuni hakları temsil ve temin eden güç
General black black pudding kıyma
General black yulaf unu ve kan ile yapılan bir iskoç yemeği
General black Blaek Sea Karadeniz
General black black sheep bir ailede diğer fertlere benzemeyen ve hep güçlükler çıkaran kimse
General black Blaek Shirt Kara Gömlekli
General black Faşist bir kurulusun üyesi black tea siyah çay
General black blackthorn karaçalı
General black karadiken
General black black tie siyah papyon kravat
General black smokin
General black black walnut bir nevi siyah ceviz
General black black widow zehirli bir örümcek
General black blackish siyahımsı
General black blackly
General black karanlık olarak
General black blackness siyah oluş
General black karanlık olma
General black siyah
General black kara
General black sütsüz
General black sade
General black siyahi
General black kara derili
General black çok kirli
General black kötü
General black uğursuz
General black çok kızgın
General black sinirli
General black şeytani
General black siyah renk
General black siyah giysi
General black zenci
General black karartmak
General black siyaha boyamak
General black kara listeye almak