İngilizce - Türkçe Sözlük


İngilizce'den Türkçe'ye 56 sonuç bulundu.

Kategori
Category
İngilizce
English
Türkçe
Turkish
General blow darbe
General blow vuruş
General blow hamle
General blow saldırı
General blow ani gelen bela
General blow felaket
General blow rüzgar
General blow şiddetli esinti
General blow yüksekten atma
General blow at one blow bir hamlede
General blow come to blows kavgaya tutuşmak
General blow esmek
General blow üflemek
General blow rüzgara kapılmak
General blow rüzgarla sürüklenmek
General blow çalmak
General blow çalınmak
General blow ses vermek
General blow solumak
General blow nefes nefese kalmak
General blow yüksekten atmak
General blow defolmak
General blow üfleyerek itmek
General blow çarçur etmek
General blow blow a fuse sigorta atmak
General blow duraksamak
General blow düşmek
General blow blow out üfleyip söndürmek
General blow üfleyip pisliğini çıkarmak
General blow unutulmak
General blow geçmek
General blow blow up şişirmek
General blow havaya uçurtmak
General blow patlatmak
General blow agrandisman yapmak
General blow patlamak
General blow infilak etmek
General blow parlamak
General blow tepesi atmak
General blow kendini methetmek
General blow esmek
General blow üflemek
General blow üfürmek
General blow uçurmak
General blow sürüklemek
General blow üflemek
General blow üfleyerek çalmak
General blow öttürmek
General blow çabuk çabuk solumak
General blow yanmak
General blow çarçur etmek
General blow lanetlemek
General blow darbe
General blow yumruk
General blow üfleme
General blow esinti