İngilizce - Türkçe Sözlük


İngilizce'den Türkçe'ye 49 sonuç bulundu.

Kategori
Category
İngilizce
English
Türkçe
Turkish
General bond bağ irtibat
General bond rabıta
General bond ip
General bond zincir
General bond fertleri bir grup halinde bir araya getiren ilişki
General bond yapışıklık
General bond yapıştırıcı madde
General bond mukaveler bono
General bond senet
General bond tahvilat
General bond gümrüğü ödenmemiş malların hükümette muhafaza edilme durumu
General bond kefalet
General bond kefalete raptetmek
General bond ipotek etmek
General bond duvar örmek
General bond bondage kölelik
General bond serflik
General bond esaret
General bond bondholder tahvilat hamili bondmaid kadın köle
General bond cariye
General bond bondman erkek köle
General bond toprağa bağlı köylü
General bond bond paper iyi cins mektupluk kağıt
General bond bondservant köle
General bond bondslave köle
General bond cariye
General bond bondsman kefalet veren kimse
General bond bondwoman cariye
General bond halayık
General bond bonded debt rehinli tahvil
General bond tahvilat
General bond bonded goods gümrükte muhafaza altına alınmış eşya
General bond bonded warehouse gümrük antreposu
General bond bono
General bond senet
General bond resmi
General bond yazılı anlaşma ya da söz
General bond muhabbet
General bond hoşlanma
General bond karşılıklı sevgi
General bond bağ
General bond birbirine yapışma
General bond bağlanma
General bond birleşme
General bond bağ
General bond yapıştırmak
General bond birleştirmek
General bond yapışmak
General bond birleşmek

Türkçe'den İngilizce'ye 1 sonuç bulundu.

Kategori
Category
Türkçe
Turkish
İngilizce
English
Genel bond bd