İngilizce - Türkçe Sözlük


İngilizce'den Türkçe'ye 24 sonuç bulundu.

Kategori
Category
İngilizce
English
Türkçe
Turkish
General bounce sıçramak
General bounce sekmek
General bounce gürültüyle veya hızla bir yere dalmak
General bounce sıçratmak
General bounce zıplatmak
General bounce sektirmek
General bounce işten atmak
General bounce sıçrayış
General bounce sıçrama
General bounce zıplayış
General bounce canlılık
General bounce ing
General bounce atma
General bounce martaval
General bounce işten atma
General bounce yol verme
General bounce zıplamak
General bounce zıplatmak
General bounce zıplamak
General bounce sıçramak
General bounce hoplamak
General bounce zıplama
General bounce hoplama
General bounce sıçrama