İngilizce - Türkçe Sözlük


İngilizce'den Türkçe'ye 96 sonuç bulundu.

Kategori
Category
İngilizce
English
Türkçe
Turkish
General cast fırlatmak
General cast savurmak
General cast cevirmek
General cast olta atmak
General cast ağ sermek
General cast ayrılmak
General cast kaybetmek
General cast saç
General cast erken yavrulamak
General cast bir kenara atmak
General cast küreklemek
General cast rol taksimi yapmak
General cast döküm dökmek
General cast toplamak
General cast hesap yapmak
General cast tasarlamak
General cast göz onüne almak
General cast bükmek
General cast kıvırmak
General cast çarpıtmak
General cast döküm kalıbı içinde şekil almak
General cast kehanette bulunmak
General cast cast a horoscope yıldız falına bakmak
General cast cast a shadow gölge yapmak
General cast cast a spell upon büyü yapmak
General cast cast a vote rey vermek
General cast cast about düşünmek
General cast tasarlamak
General cast cast anchor demir atmak
General cast cast away çöpe atmak
General cast ıssız adada bırakmak
General cast cast down devirmek
General cast canını sıkmak
General cast cast off reddetmek
General cast cast up kusmak
General cast sayıları toplamak
General cast karaya vurmak
General cast cast iron dökme demir
General cast pik
General cast font
General cast cast-iron pikten yapılmış
General cast çok sert
General cast mukavim
General cast dayanıklı
General cast atma
General cast fırlatma
General cast atılan şey
General cast zar atma
General cast zarda gelen sayı
General cast artık sey
General cast mesafe
General cast balık ağı atma
General cast oynayanlar
General cast oyuncular
General cast eşhas
General cast avcılıkta köpeklerin koku peşinden etrafa dağılmaları
General cast şans
General cast talih
General cast tertip
General cast dökmecilik
General cast dökümcülük
General cast döküm
General cast kalıp
General cast maket
General cast dış görünüş
General cast çeşit
General cast tip
General cast cins
General cast temayül
General cast eğilim
General cast şaşılık
General cast eğrilik
General cast çarpıklık
General cast açık renk
General cast renk tonu
General cast az bir miktar
General cast cast of mind düşunüş şekli
General cast fırlatmak
General cast atmak
General cast atmak
General cast çıkarmak
General cast değiştirmek
General cast dökmek
General cast saçmak
General cast rol vermek
General cast dökmek
General cast döküm yapmak
General cast atma
General cast atış
General cast kalıp
General cast döküm
General cast oynayanlar
General cast oyuncular
General cast çeşit
General cast tür
General cast alçı