İngilizce - Türkçe Sözlük


İngilizce'den Türkçe'ye 32 sonuç bulundu.

Kategori
Category
İngilizce
English
Türkçe
Turkish
General certain katı kesin
General certain emin
General certain kaçınılmaz
General certain muhakkak
General certain şüphesiz
General certain belirli
General certain muayyen
General certain kararlaşmış
General certain güvenilir
General certain itimada şayan
General certain bazı
General certain belirli olmayan miktar
General certain bir kısım
General certain for certain muhakkak
General certain süphesiz
General certain of a certain age orta yaşlı
General certain certainly elbette
General certain tabii
General certain baş üstüne
General certain certainty katiyet
General certain kesinlik
General certain kesin
General certain muhakkak
General certain emin
General certain kuşkusuz
General certain belirli
General certain anık
General certain kesin
General certain bazı
General certain kimi
General certain belirli
General certain ayrım