İngilizce - Türkçe Sözlük


İngilizce'den Türkçe'ye 87 sonuç bulundu.

Kategori
Category
İngilizce
English
Türkçe
Turkish
General clear temizlemek
General clear kurtarmak
General clear aydınllğa kavuşturmak
General clear engeli aşmak
General clear hesabını temizlemek
General clear borcunu ödemek
General clear temize çıkarmak
General clear gümrükten çekmek
General clear tahliye etmek
General clear net kar etmek
General clear temizlenmek
General clear takas odalannda çek vb'ni değiştirmek
General clear limana giriş veya çıkış izni almak
General clear clear away kaldırıp götürmek
General clear kaybolmak
General clear clear for action harbe hazır etmek
General clear işe koyulmaya hazır etmek
General clear clear off kaldırıp temizlemek
General clear clear out çekilip gitmek
General clear defolmak
General clear boşaltıp temizlemek
General clear clear the air işleri düzeltmek
General clear gerginliği gidermek
General clear clear the decks diğer işleri bir tarafa itip belirli bir işe koyulmak
General clear clear the way yol açmak
General clear clear up halletmek
General clear aydınlatmak
General clear açık
General clear aydınlık vazıh
General clear parlak
General clear berrak
General clear şeffaf
General clear saydam
General clear net
General clear kati
General clear kesin
General clear masum
General clear temiz
General clear sakin
General clear hudutsuz
General clear takıntısız
General clear clear conscience vicdan rahatllğı
General clear clear-cut keskin
General clear açık ve seçik
General clear clear evidence açık ve kesin ispatlayıcı delil
General clear açıkça
General clear açık olarak
General clear tamamen
General clear bütünüyle
General clear açık
General clear parlak
General clear berrak
General clear anık
General clear anlaşılır
General clear net
General clear belirgin
General clear anlayışlı
General clear kolayca kavrayan
General clear emin
General clear kararlı
General clear suçsuz
General clear belasız
General clear açık
General clear engelsiz
General clear tehlikesiz
General clear boş
General clear masum
General clear temiz
General clear arı
General clear saf
General clear lekesiz
General clear açık
General clear belirgin
General clear ortada
General clear aşikâr
General clear açıkça net bir şekilde
General clear tamamen
General clear uzağa
General clear uzakta
General clear dışarı
General clear temizlemek
General clear açmak
General clear aklamak
General clear değmeden geçmek
General clear aşmak
General clear resmi izin vermek
General clear ödemek