İngilizce - Türkçe Sözlük


İngilizce'den Türkçe'ye 19 sonuç bulundu.

Kategori
Category
İngilizce
English
Türkçe
Turkish
General conclude bitirmek
General conclude son vermek
General conclude neticelendirmek
General conclude sonuçlandırmak
General conclude bir karara varmak
General conclude netice çıkarmak
General conclude istidlâl etmek
General conclude bitmek
General conclude sona ermek
General conclude karar vermek
General conclude bitirmek
General conclude sona erdirmek
General conclude bitmek
General conclude sona ermek
General conclude sonucuna varmak
General conclude çözmek
General conclude halletmek
General conclude anlaşmak
General conclude karara varmak