İngilizce - Türkçe Sözlük


İngilizce'den Türkçe'ye 29 sonuç bulundu.

Kategori
Category
İngilizce
English
Türkçe
Turkish
General copy kopya etmek
General copy suretini çıkarmak
General copy istinsah etmek
General copy taklit etmek
General copy kopya çekmek
General copy kopya
General copy suret
General copy nüsha
General copy numune
General copy örnek
General copy müsvedde
General copy asıl
General copy yazı
General copy copybook yazı defteri
General copy not defteri
General copy copyboy gazete idarehanesinde çalışan çocuk
General copy rough copy müsvedde
General copy karalama
General copy eskiz
General copy kopya
General copy suret
General copy sayı
General copy nüsha
General copy kopyasını yapmak
General copy kopyasını çıkarmak
General copy göçürmek
General copy örnek almak
General copy taklit etmek
General copy kopya çekmek