İngilizce - Türkçe Sözlük


İngilizce'den Türkçe'ye 44 sonuç bulundu.

Kategori
Category
İngilizce
English
Türkçe
Turkish
General count sayma
General count hesap
General count madde
General count keep count sıra ile saymak
General count Iose count hesabı şaşırmak
General count take the count boksta yere serilip kalkamamak
General count saymak
General count hesap etmek
General count hesaba katmak
General count göz önünde tutmak
General count sayılmak
General count nüfuzu olmak
General count itibarı olmak
General count count for değeri olmak
General count count in dahil etmek
General count count off by twos ikişer ikişer saymak
General count count on itimat etmek
General count güvenmek
General count count up saymak
General count hesap etmek
General count This doesn't count
General count Bu sayılmaz
General count Bu hesaba katılmaz
General count kont
General count içermek
General count saymak
General count kapsamak
General count içine almak
General count olduğunu düşünmek
General count addetmek
General count mahsup etmek
General count olarak saymak
General count önemi olmak
General count değeri olmak
General count sayma
General count sayım
General count hesap
General count sayı
General count toplam
General count şikayet maddesi
General count önemseme
General count umursama
General count dikkat
General count kont