İngilizce - Türkçe Sözlük


İngilizce'den Türkçe'ye 14 sonuç bulundu.

Kategori
Category
İngilizce
English
Türkçe
Turkish
General courtesy nezaket
General courtesy kibarlık
General courtesy saygı
General courtesy hürmet
General courtesy iltifat
General courtesy teveccüh
General courtesy Iütuf
General courtesy umumun rızası
General courtesy courtesy title resmi olmayan ünvan
General courtesy by courtesy of sayesinde
General courtesy müsaadesi ile
General courtesy incelik
General courtesy nezaket
General courtesy kibarlık