İngilizce - Türkçe Sözlük


İngilizce'den Türkçe'ye 21 sonuç bulundu.

Kategori
Category
İngilizce
English
Türkçe
Turkish
General critical çözümsel
General critical tahlili
General critical tenkit eğilimli
General critical tenkitçi
General critical eleştiren
General critical eleştiri mahiyetinde
General critical buhranlı vahim
General critical nazik
General critical tehlikeli
General critical dönüm noktasına ait
General critical critical condition buhranlı durum
General critical kriz hali
General critical criticallyill ciddi olarak hasta
General critical öIüm halinde
General critical kusur bulan
General critical eleştiren
General critical eleştiri niteliğinde
General critical eleştirel
General critical tehlikeli
General critical ciddi
General critical kritik